BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Xuất Xứ

Thương Hiệu

Tên Sản Phẩm

Đầu Nối Khí

Đầu Nối Khí

Đầu nối khí ren thẳng SANG-A GPC0401

Đầu nối khí ren thẳng SANG-A GPC0401

MPN: GPC0401
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 9,600.00
>=20  (Cái) 8,832.00
>=50  (Cái) 8,448.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đầu nối khí ren thẳng SANG-A GPC0402

Đầu nối khí ren thẳng SANG-A GPC0402

MPN: GPC0402
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 12,400.00
>=20  (Cái) 11,408.00
>=50  (Cái) 10,912.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đầu nối khí ren thẳng SANG-A GPC04M5

Đầu nối khí ren thẳng SANG-A GPC04M5

MPN: GPC04M5
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 11,000.00
>=20  (Cái) 10,120.00
>=50  (Cái) 9,680.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đầu nối khí ren thẳng SANG-A GPC04M6

Đầu nối khí ren thẳng SANG-A GPC04M6

MPN: GPC04M6
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 11,000.00
>=20  (Cái) 10,120.00
>=50  (Cái) 9,680.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đầu nối khí ren thẳng SANG-A GPC0601

Đầu nối khí ren thẳng SANG-A GPC0601

MPN: GPC0601
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 9,600.00
>=20  (Cái) 8,832.00
>=50  (Cái) 8,448.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đầu nối khí ren thẳng SANG-A GPC0602

Đầu nối khí ren thẳng SANG-A GPC0602

MPN: GPC0602
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 12,400.00
>=20  (Cái) 11,408.00
>=50  (Cái) 10,912.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đầu nối khí ren thẳng SANG-A GPC0603

Đầu nối khí ren thẳng SANG-A GPC0603

MPN: GPC0603
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 16,500.00
>=20  (Cái) 15,180.00
>=50  (Cái) 14,520.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đầu nối khí ren thẳng SANG-A GPC0604

Đầu nối khí ren thẳng SANG-A GPC0604

MPN: GPC0604
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 20,600.00
>=20  (Cái) 18,952.00
>=50  (Cái) 18,128.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đầu nối khí ren thẳng SANG-A GPC06M5

Đầu nối khí ren thẳng SANG-A GPC06M5

MPN: GPC06M5
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 12,400.00
>=20  (Cái) 11,408.00
>=50  (Cái) 10,912.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đầu nối khí ren thẳng SANG-A GPC0801

Đầu nối khí ren thẳng SANG-A GPC0801

MPN: GPC0801
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 11,000.00
>=20  (Cái) 10,120.00
>=50  (Cái) 9,680.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đầu nối khí ren thẳng SANG-A GPC0802

Đầu nối khí ren thẳng SANG-A GPC0802

MPN: GPC0802
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 12,400.00
>=20  (Cái) 11,408.00
>=50  (Cái) 10,912.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đầu nối khí ren thẳng SANG-A GPC0803

Đầu nối khí ren thẳng SANG-A GPC0803

MPN: GPC0803
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 16,500.00
>=20  (Cái) 15,180.00
>=50  (Cái) 14,520.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đầu nối khí ren thẳng SANG-A GPC0804

Đầu nối khí ren thẳng SANG-A GPC0804

MPN: GPC0804
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 20,600.00
>=20  (Cái) 18,952.00
>=50  (Cái) 18,128.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đầu nối khí ren thẳng SANG-A GPC1001

Đầu nối khí ren thẳng SANG-A GPC1001

MPN: GPC1001
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 16,500.00
>=20  (Cái) 15,180.00
>=50  (Cái) 14,520.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đầu nối khí ren thẳng SANG-A GPC1002

Đầu nối khí ren thẳng SANG-A GPC1002

MPN: GPC1002
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 17,900.00
>=20  (Cái) 16,468.00
>=50  (Cái) 15,752.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đầu nối khí ren thẳng SANG-A GPC1003

Đầu nối khí ren thẳng SANG-A GPC1003

MPN: GPC1003
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 17,900.00
>=20  (Cái) 16,468.00
>=50  (Cái) 15,752.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đầu nối khí ren thẳng SANG-A GPC1004

Đầu nối khí ren thẳng SANG-A GPC1004

MPN: GPC1004
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 23,400.00
>=20  (Cái) 21,528.00
>=50  (Cái) 20,592.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đầu nối khí ren thẳng SANG-A GPC1202

Đầu nối khí ren thẳng SANG-A GPC1202

MPN: GPC1202
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 20,600.00
>=10  (Cái) 18,952.00
>=25  (Cái) 18,128.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đầu nối khí ren thẳng SANG-A GPC1203

Đầu nối khí ren thẳng SANG-A GPC1203

MPN: GPC1203
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 20,600.00
>=10  (Cái) 18,952.00
>=25  (Cái) 18,128.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đầu nối khí ren thẳng SANG-A GPC1204

Đầu nối khí ren thẳng SANG-A GPC1204

MPN: GPC1204
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 26,100.00
>=10  (Cái) 24,012.00
>=25  (Cái) 22,968.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái

Xuất kho: trong 3 ngày