MECSU CO, LTD.
MECSU CO, LTD.
⭐⭐⭐⭐⭐
TRANG CHỦ GIỎ HÀNG ĐĂNG NHẬP

Đầu Nối Khí

∅D
Kích Thước (Y)
Kích Thước (J)
Kích Thước (B2)
Chiều Dài (E)
Kích Thước (M1)
Kích Thước (M2)
∅A
Kích Thước (M)
H1(HEX)
H2(HEX)
Kích Thước (X)
H(HEX)
∅P1
Size Ren (R)
Kích Thước (F)
∅d
Chiều Dài (G)
Kích Thước (C2)
Kích Thước (X1)
Kích Thước (X2)
Kích Thước (Y1)
Kích Thước (Y2)
Kcish Thước (Y)
∅P
∅P2
∅C
Nhiệt Độ Giới Hạn
H1(Hex)
ORIFICE
Size Ren (T)
Áp Suất Âm
Chiều Dài (B)
Kích Thước (E)
Áp Suất Làm Việc
kích Thước (B)
H2(Hex)
∅D1
∅D2
H(Hex)
Kích Thước (B1)
Kích Thước (C1)
Kích Thước (A)
Chiều Dài (A)
Kích Thước (C)
Kích Thước (H)
Khối Lượng
Kích Thước (B)
Số Lượng/hộp
Chiều Dài (L2)
Chiều Dài (L1)
Tên Sản Phẩm
Xuất Xứ
Phân Loại
Thương Hiệu
Chiều Dài (L)

Đầu Nối Khí

ĐẦU NỐI KHÍ

Ứng dụng:

- Đầu nối khí sử dụng trong đường ống khí nén.

- Nhiều loại mẫu mã, đáp ứng các yêu cầu khác nhau của người sử dụng.

Đặc tính:

- Dễ dàng kết nối/ ngắt kết nối với ống khí băng 1 tác động

- Loại PC thể mở bằng khóa lục giác nên thường sử dụng để lắp đặt ở vùng không gian hạn chế.