BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Dòng Định Mức (Imax)

Đường Kính Cáp

Kích Thước

Xuất Xứ

Thương Hiệu

Đầu Nối Kẹp Cáp

Đầu Nối Kẹp Cáp

Gối Đỡ Thanh Nối Đất LEIPOLE AB/SS

Gối Đỡ Thanh Nối Đất LEIPOLE AB/SS

MPN: AB-SS
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 7,700.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Gối Đỡ Thanh Nối Đất LEIPOLE JAB-SK

Gối Đỡ Thanh Nối Đất LEIPOLE JAB-SK

MPN: JAB-SK
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 21,100.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đầu nối kẹp cáp chống nhiễu LEIPOLE JSK14

Đầu nối kẹp cáp chống nhiễu LEIPOLE JSK14

MPN: JKS14
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 49,900.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đầu nối kẹp cáp chống nhiễu LEIPOLE JSK20

Đầu nối kẹp cáp chống nhiễu LEIPOLE JSK20

MPN: JKS20
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 66,200.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đầu nối kẹp cáp chống nhiễu LEIPOLE JSK35

Đầu nối kẹp cáp chống nhiễu LEIPOLE JSK35

MPN: JKS35
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 124,800.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đầu nối kẹp cáp chống nhiễu LEIPOLE JSK8

Đầu nối kẹp cáp chống nhiễu LEIPOLE JSK8

MPN: JKS8
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 33,600.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thanh Nối Đất LEIPOLE NLS-CU 3/10

Thanh Nối Đất LEIPOLE NLS-CU 3/10

MPN: NLS-CU310
Danh mục: Thanh Nối Đất
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (M) 412,800.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 m

Xuất kho: trong 3 ngày