MECSU CO, LTD.
MECSU CO, LTD.
⭐⭐⭐⭐⭐
TRANG CHỦ GIỎ HÀNG ĐĂNG NHẬP

Dao Phay Có Phủ TiCN

Dao Phay Có Phủ TiCN

Bản vẽ kỹ thuật
Chiều Dài (L3)
Đường Kính (D2)
Đường Kính (D1)
Chiều Dài (L2)
Tên Sản Phẩm
Xuất Xứ
Phân Loại
Thương Hiệu
Vật Liệu

Mũi phay YG1 2me HSSCo8 có phủ TiCN 1.0xC6Danh mục: Dao Phay Có Phủ TiCN

Mũi phay YG1 2me HSSCo8 có phủ TiCN 1.0xC6

E7401010
Giá theo số lượng .
1+ (Mũi) 231.300,00 ₫
3+ (Mũi) 212.796,00 ₫
Mua tối thiểu 1 mũi
Xuất kho trong 2 ngày
Mũi phay YG1 2me HSSCo8 có phủ TiCN 1.5xC6Danh mục: Dao Phay Có Phủ TiCN

Mũi phay YG1 2me HSSCo8 có phủ TiCN 1.5xC6

E7401015
Giá theo số lượng .
1+ (Mũi) 217.100,00 ₫
3+ (Mũi) 199.732,00 ₫
Mua tối thiểu 1 mũi
Xuất kho trong 2 ngày
Mũi phay YG1 2me HSSCo8 có phủ TiCN 2.0xC6Danh mục: Dao Phay Có Phủ TiCN

Mũi phay YG1 2me HSSCo8 có phủ TiCN 2.0xC6

E7401020
Giá theo số lượng .
1+ (Mũi) 178.900,00 ₫
3+ (Mũi) 164.588,00 ₫
Mua tối thiểu 1 mũi
Xuất kho trong 2 ngày
Mũi phay YG1 2me HSSCo8 có phủ TiCN 2.5xC6Danh mục: Dao Phay Có Phủ TiCN

Mũi phay YG1 2me HSSCo8 có phủ TiCN 2.5xC6

E7401025
Giá theo số lượng .
1+ (Mũi) 178.900,00 ₫
3+ (Mũi) 164.588,00 ₫
Mua tối thiểu 1 mũi
Xuất kho trong 2 ngày
Mũi phay YG1 2me HSSCo8 có phủ TiCN 3.0xC6Danh mục: Dao Phay Có Phủ TiCN

Mũi phay YG1 2me HSSCo8 có phủ TiCN 3.0xC6

E7401030
Giá theo số lượng .
1+ (Mũi) 178.900,00 ₫
3+ (Mũi) 164.588,00 ₫
Mua tối thiểu 1 mũi
Xuất kho trong 2 ngày
Mũi phay YG1 2me HSSCo8 có phủ TiCN 5.5xC8Danh mục: Dao Phay Có Phủ TiCN

Mũi phay YG1 2me HSSCo8 có phủ TiCN 5.5xC8

E7401055
Giá theo số lượng .
1+ (Mũi) 196.400,00 ₫
3+ (Mũi) 180.688,00 ₫
Mua tối thiểu 1 mũi
Xuất kho trong 2 ngày
Mũi phay YG1 2me HSSCo8 có phủ TiCN 6.0xC8Danh mục: Dao Phay Có Phủ TiCN

Mũi phay YG1 2me HSSCo8 có phủ TiCN 6.0xC8

E7401060
Giá theo số lượng .
1+ (Mũi) 196.400,00 ₫
3+ (Mũi) 180.688,00 ₫
Mua tối thiểu 1 mũi
Xuất kho trong 2 ngày
Mũi phay YG1 2me HSSCo8 có phủ TiCN 6.5xC10Danh mục: Dao Phay Có Phủ TiCN

Mũi phay YG1 2me HSSCo8 có phủ TiCN 6.5xC10

E7401065
Giá theo số lượng .
1+ (Mũi) 220.400,00 ₫
3+ (Mũi) 202.768,00 ₫
Mua tối thiểu 1 mũi
Xuất kho trong 2 ngày
Mũi phay YG1 2me HSSCo8 có phủ TiCN 7.0xC10Danh mục: Dao Phay Có Phủ TiCN

Mũi phay YG1 2me HSSCo8 có phủ TiCN 7.0xC10

E7401070
Giá theo số lượng .
1+ (Mũi) 229.100,00 ₫
3+ (Mũi) 210.772,00 ₫
Mua tối thiểu 1 mũi
Xuất kho trong 2 ngày
Mũi phay YG1 2me HSSCo8 có phủ TiCN 7.5xC10Danh mục: Dao Phay Có Phủ TiCN

Mũi phay YG1 2me HSSCo8 có phủ TiCN 7.5xC10

E7401075
Giá theo số lượng .
1+ (Mũi) 229.100,00 ₫
3+ (Mũi) 210.772,00 ₫
Mua tối thiểu 1 mũi
Xuất kho trong 2 ngày
Mũi phay YG1 2me HSSCo8 có phủ TiCN 8.0xC10Danh mục: Dao Phay Có Phủ TiCN

Mũi phay YG1 2me HSSCo8 có phủ TiCN 8.0xC10

E7401080
Giá theo số lượng .
1+ (Mũi) 231.300,00 ₫
3+ (Mũi) 212.796,00 ₫
Mua tối thiểu 1 mũi
Xuất kho trong 2 ngày
Mũi phay YG1 2me HSSCo8 có phủ TiCN 8.5xC10Danh mục: Dao Phay Có Phủ TiCN

Mũi phay YG1 2me HSSCo8 có phủ TiCN 8.5xC10

E7401085
Giá theo số lượng .
1+ (Mũi) 246.500,00 ₫
3+ (Mũi) 226.780,00 ₫
Mua tối thiểu 1 mũi
Xuất kho trong 2 ngày
Mũi phay YG1 2me HSSCo8 có phủ TiCN 9.0xC10Danh mục: Dao Phay Có Phủ TiCN

Mũi phay YG1 2me HSSCo8 có phủ TiCN 9.0xC10

E7401090
Giá theo số lượng .
1+ (Mũi) 254.200,00 ₫
3+ (Mũi) 233.864,00 ₫
Mua tối thiểu 1 mũi
Xuất kho trong 2 ngày
Mũi phay YG1 2me HSSCo8 có phủ TiCN 9.5xC10Danh mục: Dao Phay Có Phủ TiCN

Mũi phay YG1 2me HSSCo8 có phủ TiCN 9.5xC10

E7401095
Giá theo số lượng .
1+ (Mũi) 254.200,00 ₫
3+ (Mũi) 233.864,00 ₫
Mua tối thiểu 1 mũi
Xuất kho trong 2 ngày
Mũi phay YG1 2me HSSCo8 có phủ TiCN 10xC10Danh mục: Dao Phay Có Phủ TiCN

Mũi phay YG1 2me HSSCo8 có phủ TiCN 10xC10

E7401100
Giá theo số lượng .
1+ (Mũi) 254.200,00 ₫
3+ (Mũi) 233.864,00 ₫
Mua tối thiểu 1 mũi
Xuất kho trong 2 ngày
Mũi phay YG1 2me HSSCo8 có phủ TiCN 11xC12Danh mục: Dao Phay Có Phủ TiCN

Mũi phay YG1 2me HSSCo8 có phủ TiCN 11xC12

E7401110
Giá theo số lượng .
1+ (Mũi) 349.100,00 ₫
3+ (Mũi) 321.172,00 ₫
Mua tối thiểu 1 mũi
Xuất kho trong 2 ngày
Mũi phay YG1 2me HSSCo8 có phủ TiCN 12xC12Danh mục: Dao Phay Có Phủ TiCN

Mũi phay YG1 2me HSSCo8 có phủ TiCN 12xC12

E7401120
Giá theo số lượng .
1+ (Mũi) 351.300,00 ₫
3+ (Mũi) 323.196,00 ₫
Mua tối thiểu 1 mũi
Xuất kho trong 2 ngày
Mũi phay YG1 2me HSSCo8 có phủ TiCN 13xC12Danh mục: Dao Phay Có Phủ TiCN

Mũi phay YG1 2me HSSCo8 có phủ TiCN 13xC12

E7401130
Giá theo số lượng .
1+ (Mũi) 473.500,00 ₫
2+ (Mũi) 435.620,00 ₫
Mua tối thiểu 1 mũi
Xuất kho trong 2 ngày
Mũi phay YG1 2me HSSCo8 có phủ TiCN 14xC16Danh mục: Dao Phay Có Phủ TiCN

Mũi phay YG1 2me HSSCo8 có phủ TiCN 14xC16

E7401140
Giá theo số lượng .
1+ (Mũi) 513.800,00 ₫
2+ (Mũi) 472.696,00 ₫
Mua tối thiểu 1 mũi
Xuất kho trong 2 ngày
Mũi phay YG1 2me HSSCo8 có phủ TiCN 16xC16Danh mục: Dao Phay Có Phủ TiCN

Mũi phay YG1 2me HSSCo8 có phủ TiCN 16xC16

E7401160
Giá theo số lượng .
1+ (Mũi) 533.500,00 ₫
2+ (Mũi) 490.820,00 ₫
Mua tối thiểu 1 mũi
Xuất kho trong 2 ngày