BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Đường Kính Ngoài

Đường Kính Ngoài

Bề Dày

Sử Dụng Cho

Đường Kính Trục

Đường Kính Trục

Độ Hạt

Khuyên Dùng

Máy Sử Dụng

Màu Sắc

Tốc Độ Tối Đa

Loại

Hạt Mài

Tiêu Chuẩn

Chất Kết Dính

Kết Cấu Bề Mặt

Hình Dáng

Thương Hiệu

Xuất Xứ

Đá Cắt-Đá Mài

Đá Cắt-Đá Mài

Đá mài sắt 100x6.0x16mm Bosch 2608600017

Đá mài sắt 100x6.0x16mm Bosch 2608600017

MPN: 2608600017
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 17,871
50+ 16,977
100+ 16,084
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái
Đặt hàng chẵn: 10 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Đá cắt sắt 100x2.5x16mm Bosch 2608600091

Đá cắt sắt 100x2.5x16mm Bosch 2608600091

MPN: 2608600091
Danh mục: Đá Cắt
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 16,837
50+ 15,995
100+ 15,153
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái
Đặt hàng chẵn: 10 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Đá cắt inox 125x2.0x22.2mm Bosch 2608600094

Đá cắt inox 125x2.0x22.2mm Bosch 2608600094

MPN: 2608600094
Danh mục: Đá Cắt
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 42,385
25+ 40,266
50+ 38,147
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Đá cắt inox 180x2.0x22.2mm Bosch 2608600095

Đá cắt inox 180x2.0x22.2mm Bosch 2608600095

MPN: 2608600095
Danh mục: Đá Cắt
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 63,652
10+ 60,469
20+ 57,286
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Đá mài GSM200 200x25x32mm thô hạt 36 Bosch 2608600111

Đá mài GSM200 200x25x32mm thô hạt 36 Bosch 2608600111

MPN: 2608600111
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 986,538
2+ 937,212
4+ 887,885
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Đá mài GSM200 200x25x32mm mịn hạt 60 Bosch 2608600112

Đá mài GSM200 200x25x32mm mịn hạt 60 Bosch 2608600112

MPN: 2608600112
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 986,538
2+ 937,212
4+ 887,885
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Đá mài sắt 125x6.0x22.2mm Bosch 2608600263

Đá mài sắt 125x6.0x22.2mm Bosch 2608600263

MPN: 2608600263
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 33,081
25+ 31,427
50+ 29,773
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Đá mài sắt 180x6.0x22.2mm Bosch 2608600264

Đá mài sắt 180x6.0x22.2mm Bosch 2608600264

MPN: 2608600264
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 46,521
25+ 44,195
50+ 41,869
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Đá mài sắt 230x6.0x22.2mm Bosch 2608600265

Đá mài sắt 230x6.0x22.2mm Bosch 2608600265

MPN: 2608600265
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 83,886
10+ 79,692
20+ 75,497
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Đá cắt sắt 100x1.2x16mm Bosch 2608600266

Đá cắt sắt 100x1.2x16mm Bosch 2608600266

MPN: 2608600266
Danh mục: Đá Cắt
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 16,837
50+ 15,995
100+ 15,153
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái
Đặt hàng chẵn: 10 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Đá cắt sắt 100x2.0x16mm Bosch 2608600267

Đá cắt sắt 100x2.0x16mm Bosch 2608600267

MPN: 2608600267
Danh mục: Đá Cắt
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 16,837
50+ 15,995
100+ 15,153
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái
Đặt hàng chẵn: 10 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Đá cắt sắt 125x3.0x22.2mm Bosch 2608600270

Đá cắt sắt 125x3.0x22.2mm Bosch 2608600270

MPN: 2608600270
Danh mục: Đá Cắt
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 23,630
25+ 22,449
50+ 21,267
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Tồn kho: 24 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Đá cắt sắt 180x3.0x22.2mm Bosch 2608600272

Đá cắt sắt 180x3.0x22.2mm Bosch 2608600272

MPN: 2608600272
Danh mục: Đá Cắt
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 35,001
25+ 33,251
50+ 31,501
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Đá cắt sắt 230x3.0x22.2mm Bosch 2608600274

Đá cắt sắt 230x3.0x22.2mm Bosch 2608600274

MPN: 2608600274
Danh mục: Đá Cắt
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 49,327
10+ 46,861
20+ 44,395
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Đá cắt sắt 305x3.0x25.4mm Bosch 2608600276

Đá cắt sắt 305x3.0x25.4mm Bosch 2608600276

MPN: 2608600276
Danh mục: Đá Cắt
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 117,704
2+ 111,820
10+ 105,934
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Đá mài inox 180x6.0x22.2mm Bosch 2608600540

Đá mài inox 180x6.0x22.2mm Bosch 2608600540

MPN: 2608600540
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 115,489
2+ 109,715
10+ 103,940
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Đá cắt Inox 125x1.0x22.2mm Bosch 2608600549

Đá cắt Inox 125x1.0x22.2mm Bosch 2608600549

MPN: 2608600549
Danh mục: Đá Cắt
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 40,024
25+ 38,022
50+ 36,021
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Đá cắt sắt 150x2.5x22.2mm Bosch 2608600854

Đá cắt sắt 150x2.5x22.2mm Bosch 2608600854

MPN: 2608600854
Danh mục: Đá Cắt
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 32,195
25+ 30,585
50+ 28,975
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Đá mài sắt 150x6.0x22.2mm Bosch 2608600855

Đá mài sắt 150x6.0x22.2mm Bosch 2608600855

MPN: 2608600855
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 43,863
25+ 41,669
50+ 39,476
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Đá mài inox 100x6.0x16mm Bosch 2608602267

Đá mài inox 100x6.0x16mm Bosch 2608602267

MPN: 2608602267
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 21,415
25+ 20,344
50+ 19,273
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 4 ngày