BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Màu

Xuất Xứ

Phân Loại

Bề Dày (H)

Thương Hiệu

Đá Cắt-Đá Mài

Đá Cắt-Đá Mài

Đá cắt sắt Hải Dươngg - 100.1,2.16

Đá cắt sắt Hải Dươngg - 100.1,2.16

MPN: HDC10012160D
Danh mục: Đá Cắt
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 3,300.00
>=25  (Cái) 2,970.00
>=125  (Cái) 2,805.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đá cắt sắt Hải Dương - 100.1,5.16

Đá cắt sắt Hải Dương - 100.1,5.16

MPN: HDC10015160D
Danh mục: Đá Cắt
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 6,300.00
>=50  (Cái) 5,670.00
>=250  (Cái) 5,355.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 25 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đá cắt Hải Dương chuyên inox - 100.1,5.16

Đá cắt Hải Dương chuyên inox - 100.1,5.16

MPN: HDC10015160H
Danh mục: Đá Cắt
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 7,400.00
>=50  (Cái) 6,660.00
>=250  (Cái) 6,290.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 25 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đá cắt inox/sắt (màu xanh) Hải Dương - 100.1,5.16

Đá cắt inox/sắt (màu xanh) Hải Dương - 100.1,5.16

MPN: HDC10015160S
Danh mục: Đá Cắt
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 6,300.00
>=50  (Cái) 5,670.00
>=250  (Cái) 5,355.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 25 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đá cắt inox/sắt (màu xanh) Hải Dương - 107.1,2.16

Đá cắt inox/sắt (màu xanh) Hải Dương - 107.1,2.16

MPN: HDC10712160S
Danh mục: Đá Cắt
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 3,300.00
>=25  (Cái) 2,970.00
>=125  (Cái) 2,805.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái

Tồn kho: 123 cái có sẵn

Xuất kho: trong 1 ngày

(Nếu mua nhiều hơn xuất kho trong 3 ngày)

Đá cắt Hải Dương chuyên inox - 125.2.16

Đá cắt Hải Dương chuyên inox - 125.2.16

MPN: HDC12520160H
Danh mục: Đá Cắt
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 11,800.00
>=50  (Cái) 10,620.00
>=250  (Cái) 10,030.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 25 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đá cắt sắt Hải Dương - 125.2.22

Đá cắt sắt Hải Dương - 125.2.22

MPN: HDC12520220D
Danh mục: Đá Cắt
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 10,200.00
>=50  (Cái) 9,180.00
>=250  (Cái) 8,670.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 25 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đá cắt inox/sắt (màu xanh) Hải Dương - 125.2.22

Đá cắt inox/sắt (màu xanh) Hải Dương - 125.2.22

MPN: HDC12520220S
Danh mục: Đá Cắt
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 10,200.00
>=50  (Cái) 9,180.00
>=250  (Cái) 8,670.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 25 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đá cắt sắt Hải Dương - 150.2.22

Đá cắt sắt Hải Dương - 150.2.22

MPN: HDC15020220D
Danh mục: Đá Cắt
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 14,100.00
>=50  (Cái) 12,690.00
>=250  (Cái) 11,985.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 25 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đá cắt Hải Dương chuyên inox - 150.2.22

Đá cắt Hải Dương chuyên inox - 150.2.22

MPN: HDC15020220H
Danh mục: Đá Cắt
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 16,100.00
>=50  (Cái) 14,490.00
>=250  (Cái) 13,685.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 25 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đá cắt inox/sắt (màu xanh) Hải Dương - 150.2.22

Đá cắt inox/sắt (màu xanh) Hải Dương - 150.2.22

MPN: HDC15020220S
Danh mục: Đá Cắt
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 14,100.00
>=50  (Cái) 12,690.00
>=250  (Cái) 11,985.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 25 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đá cắt sắt Hải Dương - 180.2.22

Đá cắt sắt Hải Dương - 180.2.22

MPN: HDC18020220D
Danh mục: Đá Cắt
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 15,400.00
>=50  (Cái) 13,860.00
>=250  (Cái) 13,090.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 25 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đá cắt Hải Dương chuyên inox - 180.2.22

Đá cắt Hải Dương chuyên inox - 180.2.22

MPN: HDC18020220H
Danh mục: Đá Cắt
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 17,600.00
>=50  (Cái) 15,840.00
>=250  (Cái) 14,960.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 25 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đá cắt inox/sắt (màu xanh) Hải Dương - 180.2.22

Đá cắt inox/sắt (màu xanh) Hải Dương - 180.2.22

MPN: HDC18020220S
Danh mục: Đá Cắt
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 15,400.00
>=50  (Cái) 13,860.00
>=250  (Cái) 13,090.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 25 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đá cắt sắt Hải Dương - 305.3.25,4

Đá cắt sắt Hải Dương - 305.3.25,4

MPN: HDC30530254D
Danh mục: Đá Cắt
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 29,400.00
>=25  (Cái) 26,460.00
>=125  (Cái) 24,990.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đá cắt Hải Dương chuyên inox - 305.3.25,4

Đá cắt Hải Dương chuyên inox - 305.3.25,4

MPN: HDC30530254H
Danh mục: Đá Cắt
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 33,900.00
>=25  (Cái) 30,510.00
>=125  (Cái) 28,815.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đá Cắt Sắt Hải Dương - 355.3.25.4

Đá Cắt Sắt Hải Dương - 355.3.25.4

MPN: HDC35530254D
Danh mục: Đá Cắt
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 32,200.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đá cắt Hải Dương chuyên inox - 355.3.25,4

Đá cắt Hải Dương chuyên inox - 355.3.25,4

MPN: HDC35530254H
Danh mục: Đá Cắt
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 38,300.00
>=25  (Cái) 34,470.00
>=125  (Cái) 32,555.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đá cắt inox/sắt (màu xanh) Hải Dương - 355.3.25.4

Đá cắt inox/sắt (màu xanh) Hải Dương - 355.3.25.4

MPN: HDC35530254S
Danh mục: Đá Cắt
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 34,400.00
>=25  (Cái) 30,960.00
>=125  (Cái) 29,240.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đá cắt sắt Hải Dương - 405.4.25,4

Đá cắt sắt Hải Dương - 405.4.25,4

MPN: HDC40540254D
Danh mục: Đá Cắt
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 53,300.00
>=10  (Cái) 47,970.00
>=50  (Cái) 45,305.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái

Xuất kho: trong 3 ngày