BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Phân Loại

Bề Dày (H)

Thương Hiệu

Tên Sản Phẩm

Đường Kính Ngoài (D)

Đá Cắt-Đá Mài

Đá Cắt-Đá Mài

Đá mài sắt 100x6.0x16mm Bosch 2608600017

Đá mài sắt 100x6.0x16mm Bosch 2608600017

MPN: 2608600017
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
20+ 16,095
40+ 15,290
80+ 14,486
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 20 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Đá cắt sắt 100x2.5x16mm Bosch 2608600091

Đá cắt sắt 100x2.5x16mm Bosch 2608600091

MPN: 2608600091
Danh mục: Đá Cắt
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
20+ 15,224
40+ 14,463
80+ 13,702
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 20 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Đá cắt inox 125x2.0x22.2mm Bosch 2608600094

Đá cắt inox 125x2.0x22.2mm Bosch 2608600094

MPN: 2608600094
Danh mục: Đá Cắt
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 37,844
20+ 35,952
40+ 34,060
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Đá cắt inox 180x2.0x22.2mm Bosch 2608600095

Đá cắt inox 180x2.0x22.2mm Bosch 2608600095

MPN: 2608600095
Danh mục: Đá Cắt
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 56,694
10+ 53,859
20+ 51,025
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Đá mài GSM200 200x25x32mm thô hạt 36 Bosch 2608600111

Đá mài GSM200 200x25x32mm thô hạt 36 Bosch 2608600111

MPN: 2608600111
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 864,780
2+ 821,542
4+ 778,302
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Đá mài GSM200 200x25x32mm mịn hạt 60 Bosch 2608600112

Đá mài GSM200 200x25x32mm mịn hạt 60 Bosch 2608600112

MPN: 2608600112
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 864,780
2+ 821,542
4+ 778,302
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Đá mài sắt 125x6.0x22.2mm Bosch 2608600263

Đá mài sắt 125x6.0x22.2mm Bosch 2608600263

MPN: 2608600263
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 29,579
20+ 28,100
40+ 26,621
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Đá mài sắt 180x6.0x22.2mm Bosch 2608600264

Đá mài sắt 180x6.0x22.2mm Bosch 2608600264

MPN: 2608600264
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 41,470
20+ 39,397
40+ 37,323
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Đá mài sắt 230x6.0x22.2mm Bosch 2608600265

Đá mài sắt 230x6.0x22.2mm Bosch 2608600265

MPN: 2608600265
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 74,529
10+ 70,803
20+ 67,076
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Đá cắt sắt 100x1.2x16mm Bosch 2608600266

Đá cắt sắt 100x1.2x16mm Bosch 2608600266

MPN: 2608600266
Danh mục: Đá Cắt
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
20+ 15,081
40+ 14,327
80+ 13,573
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 20 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Đá cắt sắt 100x2.0x16mm Bosch 2608600267

Đá cắt sắt 100x2.0x16mm Bosch 2608600267

MPN: 2608600267
Danh mục: Đá Cắt
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
20+ 15,224
40+ 14,463
80+ 13,702
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 20 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Đá cắt sắt 125x3.0x22.2mm Bosch 2608600270

Đá cắt sắt 125x3.0x22.2mm Bosch 2608600270

MPN: 2608600270
Danh mục: Đá Cắt
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
15+ 21,171
30+ 20,112
60+ 19,054
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 15 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Đá cắt sắt 180x3.0x22.2mm Bosch 2608600272

Đá cắt sắt 180x3.0x22.2mm Bosch 2608600272

MPN: 2608600272
Danh mục: Đá Cắt
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 31,174
20+ 29,615
40+ 28,057
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Đá cắt sắt 230x3.0x22.2mm Bosch 2608600274

Đá cắt sắt 230x3.0x22.2mm Bosch 2608600274

MPN: 2608600274
Danh mục: Đá Cắt
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 43,934
20+ 41,737
40+ 39,541
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Đá cắt sắt 305x3.0x25.4mm Bosch 2608600276

Đá cắt sắt 305x3.0x25.4mm Bosch 2608600276

MPN: 2608600276
Danh mục: Đá Cắt
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
3+ 104,689
6+ 99,455
12+ 94,220
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 3 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Đá mài inox 180x6.0x22.2mm Bosch 2608600540

Đá mài inox 180x6.0x22.2mm Bosch 2608600540

MPN: 2608600540
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
3+ 102,661
6+ 97,528
12+ 92,395
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 3 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Đá cắt Inox 125x1.0x22.2mm Bosch 2608600549

Đá cắt Inox 125x1.0x22.2mm Bosch 2608600549

MPN: 2608600549
Danh mục: Đá Cắt
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 35,671
20+ 33,887
40+ 32,104
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái

Tồn kho: 200 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Đá cắt sắt 150x2.8x22.2mm Bosch 2608600854

Đá cắt sắt 150x2.8x22.2mm Bosch 2608600854

MPN: 2608600854
Danh mục: Đá Cắt
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 28,710
20+ 27,275
40+ 25,839
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Đá mài sắt 150x6.0x22.2mm Bosch 2608600855

Đá mài sắt 150x6.0x22.2mm Bosch 2608600855

MPN: 2608600855
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 39,006
20+ 37,056
40+ 35,105
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Đá mài inox 100x6.0x16mm Bosch 2608602267

Đá mài inox 100x6.0x16mm Bosch 2608602267

MPN: 2608602267
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
15+ 19,140
30+ 18,183
60+ 17,226
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 15 cái

Xuất kho: trong 4 ngày