MECSU CO, LTD.
MECSU CO, LTD.
0286.657.2459
TRANG CHỦ GIỎ HÀNG ĐĂNG NHẬP

Chốt Ống - DIN1481

Chốt Ống Chữ C có tên tiếng anh là Spring Pins được sử dụng để định vị hai chi tiết trước khi lắp chúng lại với nhau. Vì có thể đàn hồi nên với loại này nó khác với chốt định vị (Dowel Pin) thông thường là không yêu cầu độ chính xác của lỗ (dung sai kích thước khác lớn).


Loại Sản Phẩm
Vật Liệu
Chiều Dài
Đường Kính

Chốt ống thép 65Mn đen DIN1481 M2x10 Category: Chốt Ống - DIN1481

Chốt ống thép 65Mn đen DIN1481 M2x10

P02D0201010B10
Số lượng Giá
1+ (Con) 530,00 ₫
100+ (Con) 397,50 ₫
1000+ (Con) 344,50 ₫
Mua tối thiểu 50
Đang còn 400 Con
Leadtime
2 ngày
Chốt ống thép 65Mn đen DIN1481 D2x15Category: Chốt Ống - DIN1481

Chốt ống thép 65Mn đen DIN1481 D2x15

P02D0201015B10
Số lượng Giá
1+ (Con) 920,00 ₫
100+ (Con) 690,00 ₫
1000+ (Con) 598,00 ₫
Mua tối thiểu 50
Hàng nhập
Leadtime
2 ngày
Chốt ống thép 65Mn đen DIN1481 M2x30 Category: Chốt Ống - DIN1481

Chốt ống thép 65Mn đen DIN1481 M2x30

P02D0201030B10
Số lượng Giá
1+ (Con) 790,00 ₫
100+ (Con) 592,50 ₫
1000+ (Con) 513,50 ₫
Mua tối thiểu 50
Đang còn 500 Con
Leadtime
2 ngày
Chốt ống thép 65Mn đen DIN1481 M3x16Category: Chốt Ống - DIN1481

Chốt ống thép 65Mn đen DIN1481 M3x16

P02D0301016B10
Số lượng Giá
1+ (Con) 490,00 ₫
100+ (Con) 367,50 ₫
1000+ (Con) 318,50 ₫
Mua tối thiểu 50
Đang còn 850 Con
Leadtime
2 ngày
Chốt ống thép 65Mn đen DIN1481 M3x20 Category: Chốt Ống - DIN1481

Chốt ống thép 65Mn đen DIN1481 M3x20

P02D0301020B10
Số lượng Giá
1+ (Con) 790,00 ₫
100+ (Con) 592,50 ₫
1000+ (Con) 513,50 ₫
Mua tối thiểu 50
Đang còn 350 Con
Leadtime
2 ngày
Chốt ống thép 65Mn đen DIN1481 M3x25 Category: Chốt Ống - DIN1481

Chốt ống thép 65Mn đen DIN1481 M3x25

P02D0301025B10
Số lượng Giá
1+ (Con) 870,00 ₫
100+ (Con) 652,50 ₫
1000+ (Con) 565,50 ₫
Mua tối thiểu 50
Đang còn 91950 Con
Leadtime
2 ngày
Chốt ống thép 65Mn đen DIN1481 M3x30 Category: Chốt Ống - DIN1481

Chốt ống thép 65Mn đen DIN1481 M3x30

P02D0301030B10
Số lượng Giá
1+ (Con) 950,00 ₫
100+ (Con) 712,50 ₫
1000+ (Con) 617,50 ₫
Mua tối thiểu 50
Đang còn 500 Con
Leadtime
2 ngày
Chốt ống thép 65Mn đen DIN1481 M3x35 Category: Chốt Ống - DIN1481

Chốt ống thép 65Mn đen DIN1481 M3x35

P02D0301035B10
Số lượng Giá
1+ (Con) 1.000,00 ₫
100+ (Con) 750,00 ₫
1000+ (Con) 650,00 ₫
Mua tối thiểu 50
Hàng nhập
Leadtime
2 ngày
Chốt ống thép 65Mn đen DIN1481 M3x40 Category: Chốt Ống - DIN1481

Chốt ống thép 65Mn đen DIN1481 M3x40

P02D0301040B10
Số lượng Giá
1+ (Con) 1.050,00 ₫
100+ (Con) 787,50 ₫
1000+ (Con) 682,50 ₫
Mua tối thiểu 50
Đang còn 500 Con
Leadtime
2 ngày
Chốt ống thép 65Mn đen DIN1481 M3x50 Category: Chốt Ống - DIN1481

Chốt ống thép 65Mn đen DIN1481 M3x50

P02D0301050B10
Số lượng Giá
1+ (Con) 1.130,00 ₫
100+ (Con) 847,50 ₫
1000+ (Con) 734,50 ₫
Mua tối thiểu 50
Đang còn 500 Con
Leadtime
2 ngày
Chốt ống thép 65Mn đen DIN1481 M4x10 Category: Chốt Ống - DIN1481

Chốt ống thép 65Mn đen DIN1481 M4x10

P02D0401010B10
Số lượng Giá
1+ (Con) 860,00 ₫
100+ (Con) 645,00 ₫
1000+ (Con) 559,00 ₫
Mua tối thiểu 50
Đang còn 470 Con
Leadtime
2 ngày
Chốt ống thép 65Mn đen DIN1481 M4x15Category: Chốt Ống - DIN1481

Chốt ống thép 65Mn đen DIN1481 M4x15

P02D0401015B10
Số lượng Giá
1+ (Con) 1.760,00 ₫
100+ (Con) 1.320,00 ₫
1000+ (Con) 1.144,00 ₫
Mua tối thiểu 50
Hàng nhập
Leadtime
2 ngày
Chốt ống thép 65Mn đen DIN1481 M4x20 Category: Chốt Ống - DIN1481

Chốt ống thép 65Mn đen DIN1481 M4x20

P02D0401020B10
Số lượng Giá
1+ (Con) 1.060,00 ₫
100+ (Con) 795,00 ₫
1000+ (Con) 689,00 ₫
Mua tối thiểu 50
Đang còn 500 Con
Leadtime
2 ngày
Chốt ống thép 65Mn đen DIN1481 M4x25 Category: Chốt Ống - DIN1481

Chốt ống thép 65Mn đen DIN1481 M4x25

P02D0401025B10
Số lượng Giá
1+ (Con) 1.110,00 ₫
100+ (Con) 832,50 ₫
1000+ (Con) 721,50 ₫
Mua tối thiểu 50
Đang còn 476 Con
Leadtime
2 ngày
Chốt ống thép 65Mn đen DIN1481 M4x30 Category: Chốt Ống - DIN1481

Chốt ống thép 65Mn đen DIN1481 M4x30

P02D0401030B10
Số lượng Giá
1+ (Con) 1.210,00 ₫
100+ (Con) 907,50 ₫
1000+ (Con) 786,50 ₫
Mua tối thiểu 50
Đang còn 1000 Con
Leadtime
2 ngày
Chốt ống thép 65Mn đen DIN1481 M4x40 Category: Chốt Ống - DIN1481

Chốt ống thép 65Mn đen DIN1481 M4x40

P02D0401040B10
Số lượng Giá
1+ (Con) 1.460,00 ₫
100+ (Con) 1.095,00 ₫
1000+ (Con) 949,00 ₫
Mua tối thiểu 50
Đang còn 550 Con
Leadtime
2 ngày
Chốt ống thép 65Mn đen DIN1481 M4x50 Category: Chốt Ống - DIN1481

Chốt ống thép 65Mn đen DIN1481 M4x50

P02D0401050B10
Số lượng Giá
1+ (Con) 1.760,00 ₫
100+ (Con) 1.320,00 ₫
1000+ (Con) 1.144,00 ₫
Mua tối thiểu 50
Đang còn 328 Con
Leadtime
2 ngày
Chốt ống thép 65Mn đen DIN1481 M4x60 Category: Chốt Ống - DIN1481

Chốt ống thép 65Mn đen DIN1481 M4x60

P02D0401060B10
Số lượng Giá
1+ (Con) 5.040,00 ₫
100+ (Con) 3.780,00 ₫
1000+ (Con) 3.276,00 ₫
Mua tối thiểu 50
Hàng nhập
Leadtime
2 ngày
Chốt ống thép 65Mn đen DIN1481 M5x12 Category: Chốt Ống - DIN1481

Chốt ống thép 65Mn đen DIN1481 M5x12

P02D0501012B10
Số lượng Giá
1+ (Con) 920,00 ₫
100+ (Con) 690,00 ₫
1000+ (Con) 598,00 ₫
Mua tối thiểu 50
Đang còn 500 Con
Leadtime
2 ngày
Chốt ống thép 65Mn đen DIN1481 M5x15 Category: Chốt Ống - DIN1481

Chốt ống thép 65Mn đen DIN1481 M5x15

P02D0501015B10
Số lượng Giá
1+ (Con) 970,00 ₫
100+ (Con) 727,50 ₫
1000+ (Con) 630,50 ₫
Mua tối thiểu 50
Đang còn 100 Con
Leadtime
2 ngày