MECSU CO, LTD.
MECSU CO, LTD.
0286.657.2459
TRANG CHỦ GIỎ HÀNG ĐĂNG NHẬP

Chốt Định Vị MS - DIN6325

Chốt Định Vị có tên tiếng anh là Dowel Pin hay gọi là chốt pin. Có nhiều loại chốt định vị được sử dụng trong ngành cơ khí lắp ghép. Chúng được dùng để định vị 2 chi tiết trước khi lắp bu lông cố định Tùy vào thiết kế và mối lắp để lựa chọn loại chốt định vị cho phù hợp. Một số loại chốt định vị có dung sai dương, có chốt định vị dung sai âm.

Loại Sản Phẩm
Vật Liệu
Chiều Dài
Đường Kính

Chốt Định Vị Thép (+0.005/+0.01) D1.0x6Category: Chốt Định Vị MS - DIN6325

Chốt Định Vị Thép (+0.005/+0.01) D1.0x6

P01D01006C1
Số lượng Giá
1+ (Con) 5.500,00 ₫
100+ (Con) 4.125,00 ₫
1000+ (Con) 3.575,00 ₫
Mua tối thiểu 50
Đang còn 94 Con
Leadtime
15 ngày
Chốt Định Vị Thép (+0.005/+0.01) D1.0x8Category: Chốt Định Vị MS - DIN6325

Chốt Định Vị Thép (+0.005/+0.01) D1.0x8

P01D01008C1
Số lượng Giá
1+ (Con) 4.500,00 ₫
100+ (Con) 3.375,00 ₫
1000+ (Con) 2.925,00 ₫
Mua tối thiểu 50
Đang còn 92 Con
Leadtime
15 ngày
Chốt Định Vị Thép (+0.005/+0.01) D1.0x10Category: Chốt Định Vị MS - DIN6325

Chốt Định Vị Thép (+0.005/+0.01) D1.0x10

P01D01010C1
Số lượng Giá
1+ (Con) 5.000,00 ₫
100+ (Con) 3.750,00 ₫
1000+ (Con) 3.250,00 ₫
Mua tối thiểu 50
Hàng nhập
Leadtime
15 ngày
Chốt Định Vị Thép (+0.005/+0.01) D1.5x6Category: Chốt Định Vị MS - DIN6325

Chốt Định Vị Thép (+0.005/+0.01) D1.5x6

P01D01506C1
Số lượng Giá
1+ (Con) 5.500,00 ₫
100+ (Con) 4.125,00 ₫
1000+ (Con) 3.575,00 ₫
Mua tối thiểu 50
Đang còn 94 Con
Leadtime
15 ngày
Chốt Định Vị Thép (+0.005/+0.01) D1.5x8Category: Chốt Định Vị MS - DIN6325

Chốt Định Vị Thép (+0.005/+0.01) D1.5x8

P01D01508C1
Số lượng Giá
1+ (Con) 4.400,00 ₫
100+ (Con) 3.300,00 ₫
1000+ (Con) 2.860,00 ₫
Mua tối thiểu 50
Đang còn 92 Con
Leadtime
15 ngày
Chốt Định Vị Thép (+0.005/+0.01) D1.5x10Category: Chốt Định Vị MS - DIN6325

Chốt Định Vị Thép (+0.005/+0.01) D1.5x10

P01D01510C1
Số lượng Giá
1+ (Con) 4.100,00 ₫
100+ (Con) 3.075,00 ₫
1000+ (Con) 2.665,00 ₫
Mua tối thiểu 50
Hàng nhập
Leadtime
15 ngày
Chốt Định Vị Thép (+0.005/+0.01) D2.0x6Category: Chốt Định Vị MS - DIN6325

Chốt Định Vị Thép (+0.005/+0.01) D2.0x6

P01D02006C1
Số lượng Giá
1+ (Con) 4.700,00 ₫
100+ (Con) 3.525,00 ₫
1000+ (Con) 3.055,00 ₫
Mua tối thiểu 50
Đang còn 500 Con
Leadtime
15 ngày
Chốt Định Vị Thép (+0.005/+0.01) D2.0x8Category: Chốt Định Vị MS - DIN6325

Chốt Định Vị Thép (+0.005/+0.01) D2.0x8

P01D02008C1
Số lượng Giá
1+ (Con) 4.400,00 ₫
100+ (Con) 3.300,00 ₫
1000+ (Con) 2.860,00 ₫
Mua tối thiểu 50
Hàng nhập
Leadtime
15 ngày
Chốt Định Vị Thép (+0.005/+0.01) D2.0x10Category: Chốt Định Vị MS - DIN6325

Chốt Định Vị Thép (+0.005/+0.01) D2.0x10

P01D02010C1
Số lượng Giá
1+ (Con) 4.100,00 ₫
100+ (Con) 3.075,00 ₫
1000+ (Con) 2.665,00 ₫
Mua tối thiểu 50
Hàng nhập
Leadtime
15 ngày
Chốt Định Vị Thép (+0.005/+0.01) D2x14Category: Chốt Định Vị MS - DIN6325

Chốt Định Vị Thép (+0.005/+0.01) D2x14

P01D02014C1
Số lượng Giá
1+ (Con) 4.100,00 ₫
100+ (Con) 3.075,00 ₫
1000+ (Con) 2.665,00 ₫
Mua tối thiểu 50
Đang còn 100 Con
Leadtime
15 ngày
Chốt Định Vị Thép (+0.005/+0.01) D2.0x15Category: Chốt Định Vị MS - DIN6325

Chốt Định Vị Thép (+0.005/+0.01) D2.0x15

P01D02015C1
Số lượng Giá
1+ (Con) 4.100,00 ₫
100+ (Con) 3.075,00 ₫
1000+ (Con) 2.665,00 ₫
Mua tối thiểu 50
Hàng nhập
Leadtime
15 ngày
Chốt Định Vị Thép (+0.005/+0.01) D2.0x20Category: Chốt Định Vị MS - DIN6325

Chốt Định Vị Thép (+0.005/+0.01) D2.0x20

P01D02020C1
Số lượng Giá
1+ (Con) 3.800,00 ₫
100+ (Con) 2.850,00 ₫
1000+ (Con) 2.470,00 ₫
Mua tối thiểu 50
Hàng nhập
Leadtime
15 ngày
Chốt Định Vị Thép (+0.005/+0.01) D2.5x6Category: Chốt Định Vị MS - DIN6325

Chốt Định Vị Thép (+0.005/+0.01) D2.5x6

P01D02506C1
Số lượng Giá
1+ (Con) 4.800,00 ₫
100+ (Con) 3.600,00 ₫
1000+ (Con) 3.120,00 ₫
Mua tối thiểu 50
Hàng nhập
Leadtime
15 ngày
Chốt Định Vị Thép (+0.005/+0.01) D2.5x8Category: Chốt Định Vị MS - DIN6325

Chốt Định Vị Thép (+0.005/+0.01) D2.5x8

P01D02508C1
Số lượng Giá
1+ (Con) 4.400,00 ₫
100+ (Con) 3.300,00 ₫
1000+ (Con) 2.860,00 ₫
Mua tối thiểu 50
Hàng nhập
Leadtime
15 ngày
Chốt Định Vị Thép (+0.005/+0.01) D2.5x10Category: Chốt Định Vị MS - DIN6325

Chốt Định Vị Thép (+0.005/+0.01) D2.5x10

P01D02510C1
Số lượng Giá
1+ (Con) 4.100,00 ₫
100+ (Con) 3.075,00 ₫
1000+ (Con) 2.665,00 ₫
Mua tối thiểu 50
Hàng nhập
Leadtime
15 ngày
Chốt Định Vị Thép (+0.005/+0.01) D2.5x15Category: Chốt Định Vị MS - DIN6325

Chốt Định Vị Thép (+0.005/+0.01) D2.5x15

P01D02515C1
Số lượng Giá
1+ (Con) 3.800,00 ₫
100+ (Con) 2.850,00 ₫
1000+ (Con) 2.470,00 ₫
Mua tối thiểu 50
Hàng nhập
Leadtime
15 ngày
Chốt Định Vị Thép (+0.005/+0.01) D2.5x20Category: Chốt Định Vị MS - DIN6325

Chốt Định Vị Thép (+0.005/+0.01) D2.5x20

P01D02520C1
Số lượng Giá
1+ (Con) 3.600,00 ₫
100+ (Con) 2.700,00 ₫
1000+ (Con) 2.340,00 ₫
Mua tối thiểu 50
Đang còn 200 Con
Leadtime
15 ngày
Chốt Định Vị Thép (+0.005/+0.01) D3.0x6Category: Chốt Định Vị MS - DIN6325

Chốt Định Vị Thép (+0.005/+0.01) D3.0x6

P01D03006C1
Số lượng Giá
1+ (Con) 4.400,00 ₫
100+ (Con) 3.300,00 ₫
1000+ (Con) 2.860,00 ₫
Mua tối thiểu 50
Đang còn 60 Con
Leadtime
15 ngày
Chốt Định Vị Thép (+0.005/+0.01) D3.0x8Category: Chốt Định Vị MS - DIN6325

Chốt Định Vị Thép (+0.005/+0.01) D3.0x8

P01D03008C1
Số lượng Giá
1+ (Con) 4.100,00 ₫
100+ (Con) 3.075,00 ₫
1000+ (Con) 2.665,00 ₫
Mua tối thiểu 50
Hàng nhập
Leadtime
15 ngày
Chốt Định Vị Thép (+0.005/+0.01) D3.0x10Category: Chốt Định Vị MS - DIN6325

Chốt Định Vị Thép (+0.005/+0.01) D3.0x10

P01D03010C1
Số lượng Giá
1+ (Con) 3.600,00 ₫
100+ (Con) 2.700,00 ₫
1000+ (Con) 2.340,00 ₫
Mua tối thiểu 50
Đang còn 100 Con
Leadtime
15 ngày