MECSU CO, LTD.
MECSU CO, LTD.
0286.657.2459
TRANG CHỦ GIỎ HÀNG ĐĂNG NHẬP

Chốt - Dẫn Hướng

Chốt - Dẫn Hướng

Include Dowel Pin, Spring Pin, Cotter Pin, Quick Release Pin, Key, Shoulder Screws ...

Material: SUS 304, SUS316, Carbon Steel.

Loại Sản Phẩm
Vật Liệu
Chiều Dài
Đường Kính
Bề Rộng
Chiều Cao