BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Ứng Dụng

Chiều Dài

Xuất Xứ

Vật Liệu

Thương Hiệu

Cây Nhặt Ốc

Cây Nhặt Ốc

Thanh Gắp Ốc Dài 500mm ANEX No.401

Thanh Gắp Ốc Dài 500mm ANEX No.401

MPN: No.401
Danh mục: Cây Nhặt Ốc
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 299,200.00
>=2  (Cái) 278,256.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Thanh Gắp Ốc Dài 500mm ANEX No.403

Thanh Gắp Ốc Dài 500mm ANEX No.403

MPN: No.403
Danh mục: Cây Nhặt Ốc
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 384,500.00
>=2  (Cái) 357,585.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Cây Nhặt Ốc Vít Có Thể Mở Rộng Tối Đa 560mm ANEX No.411

Cây Nhặt Ốc Vít Có Thể Mở Rộng Tối Đa 560mm ANEX No.411

MPN: No.411
Danh mục: Cây Nhặt Ốc
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 128,600.00
>=2  (Cái) 119,598.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày