MECSU CO, LTD.
MECSU CO, LTD.
⭐⭐⭐⭐⭐
TRANG CHỦ GIỎ HÀNG ĐĂNG NHẬP

Cảo 3 Chấu

Cảo 3 Chấu

Cảo 3 Chấu Thương Hiệu ASAKI Stanley TOPTUL Loại Sản Phẩm Cảo Ba Chấu Size 3" 4" 6" 8" 12" 75 mm 100 mm 150 mm 200 mm 250 mm 300 mm 350 mm 400 mm 500 mm

Độ Rộng Hàm Kẹp
Size
Xuất Xứ
Thương Hiệu
Loại Sản Phẩm

Kẹp 3 chấu STANLEY 8 Inch (200mm) 70-875-SDanh mục: Cảo 3 Chấu

Kẹp 3 chấu STANLEY 8 Inch (200mm) 70-875-S

70-875-S
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 1.244.500,00 ₫
2+ (Cái) 1.120.050,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 3 ngày
Kẹp 3 chấu STANLEY 10 Inch (250mm) 70-876-SDanh mục: Cảo 3 Chấu

Kẹp 3 chấu STANLEY 10 Inch (250mm) 70-876-S

70-876-S
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 2.489.100,00 ₫
2+ (Cái) 2.240.190,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 3 ngày
Kẹp 3 chấu STANLEY 12 Inch (300mm) 70-877-SDanh mục: Cảo 3 Chấu

Kẹp 3 chấu STANLEY 12 Inch (300mm) 70-877-S

70-877-S
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 3.220.000,00 ₫
5+ (Cái) 2.898.000,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 3 ngày
Cảo 3 chấu ASAKI 3inch/(75mm) AK-1037Danh mục: Cảo 3 Chấu

Cảo 3 chấu ASAKI 3inch/(75mm) AK-1037

AK-1037
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 76.300,00 ₫
5+ (Cái) 68.670,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 3 ngày
Cảo 3 chấu ASAKI 4inch/(100mm) AK-1038Danh mục: Cảo 3 Chấu

Cảo 3 chấu ASAKI 4inch/(100mm) AK-1038

AK-1038
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 116.300,00 ₫
2+ (Cái) 104.670,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 3 ngày
Cảo 3 chấu ASAKI 6inch/(150mm) AK-1039Danh mục: Cảo 3 Chấu

Cảo 3 chấu ASAKI 6inch/(150mm) AK-1039

AK-1039
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 175.000,00 ₫
2+ (Cái) 157.500,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 3 ngày
Cảo 3 chấu ASAKI 8inch/(200mm) AK-1040Danh mục: Cảo 3 Chấu

Cảo 3 chấu ASAKI 8inch/(200mm) AK-1040

AK-1040
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 320.000,00 ₫
2+ (Cái) 288.000,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 3 ngày
Cảo 3 chấu ASAKI 10inch/(250mm) AK-1041Danh mục: Cảo 3 Chấu

Cảo 3 chấu ASAKI 10inch/(250mm) AK-1041

AK-1041
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 481.300,00 ₫
2+ (Cái) 433.170,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 3 ngày
Cảo 3 chấu ASAKI 12inch/(300mm) AK-1042Danh mục: Cảo 3 Chấu

Cảo 3 chấu ASAKI 12inch/(300mm) AK-1042

AK-1042
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 670.000,00 ₫
2+ (Cái) 603.000,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 3 ngày
Cảo 3 chấu ASAKI 14inch/(350mm) AK-1043Danh mục: Cảo 3 Chấu

Cảo 3 chấu ASAKI 14inch/(350mm) AK-1043

AK-1043
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 981.300,00 ₫
2+ (Cái) 883.170,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 3 ngày
Cảo 3 chấu ASAKI 16inch/(400mm) AK-1044Danh mục: Cảo 3 Chấu

Cảo 3 chấu ASAKI 16inch/(400mm) AK-1044

AK-1044
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 1.561.300,00 ₫
2+ (Cái) 1.405.170,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 3 ngày
Cảo 3 chấu ASAKI 20inch/(500mm) AK-1045Danh mục: Cảo 3 Chấu

Cảo 3 chấu ASAKI 20inch/(500mm) AK-1045

AK-1045
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 2.171.300,00 ₫
2+ (Cái) 1.954.170,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 3 ngày
Cảo 3 chấu ASAKI đa năng cao cấp 4inch/(100mm) AK-1116Danh mục: Cảo 3 Chấu

Cảo 3 chấu ASAKI đa năng cao cấp 4inch/(100mm) AK-1116

AK-1116
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 271.300,00 ₫
2+ (Cái) 244.170,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 3 ngày
Cảo 3 chấu ASAKI đa năng cao cấp 6inch/(150mm) AK-1117Danh mục: Cảo 3 Chấu

Cảo 3 chấu ASAKI đa năng cao cấp 6inch/(150mm) AK-1117

AK-1117
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 487.500,00 ₫
2+ (Cái) 438.750,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 3 ngày
Cảo 3 chấu ASAKI đa năng cao cấp 8inch/(200mm) AK-1118Danh mục: Cảo 3 Chấu

Cảo 3 chấu ASAKI đa năng cao cấp 8inch/(200mm) AK-1118

AK-1118
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 870.000,00 ₫
2+ (Cái) 783.000,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 3 ngày
Cảo 3 chấu ASAKI đa năng cao cấp 10inch/(250mm) AK-1119Danh mục: Cảo 3 Chấu

Cảo 3 chấu ASAKI đa năng cao cấp 10inch/(250mm) AK-1119

AK-1119
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 1.452.500,00 ₫
2+ (Cái) 1.307.250,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 3 ngày
Cảo 3 chấu TOPTUL 3 Inch  JJAL0303Danh mục: Cảo 3 Chấu

Cảo 3 chấu TOPTUL 3 Inch JJAL0303

JJAL0303
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 515.000,00 ₫
2+ (Cái) 463.500,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 3 ngày
Cảo 3 chấu TOPTUL 4 Inch  JJAL0304Danh mục: Cảo 3 Chấu

Cảo 3 chấu TOPTUL 4 Inch JJAL0304

JJAL0304
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 655.000,00 ₫
2+ (Cái) 589.500,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 3 ngày
Cảo 3 chấu TOPTUL 6 Inch  JJAL0306Danh mục: Cảo 3 Chấu

Cảo 3 chấu TOPTUL 6 Inch JJAL0306

JJAL0306
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 1.096.000,00 ₫
2+ (Cái) 986.400,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 3 ngày
Cảo 3 chấu TOPTUL 8 Inch  JJAL0308Danh mục: Cảo 3 Chấu

Cảo 3 chấu TOPTUL 8 Inch JJAL0308

JJAL0308
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 1.853.000,00 ₫
2+ (Cái) 1.667.700,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 3 ngày