BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Xuất Xứ

Thương Hiệu

Loại Sản Phẩm

Size

Độ Rộng Hàm Kẹp

Cảo 3 Chấu

Cảo 3 Chấu

Kẹp 3 chấu STANLEY 8 Inch (200mm) 70-875-S

Kẹp 3 chấu STANLEY 8 Inch (200mm) 70-875-S

MPN: 70-875-S
Danh mục: Cảo 3 Chấu
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 1,244,500.00
>=2  (Cái) 1,120,050.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Kẹp 3 chấu STANLEY 10 Inch (250mm) 70-876-S

Kẹp 3 chấu STANLEY 10 Inch (250mm) 70-876-S

MPN: 70-876-S
Danh mục: Cảo 3 Chấu
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 2,489,100.00
>=2  (Cái) 2,240,190.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Kẹp 3 chấu STANLEY 12 Inch (300mm) 70-877-S

Kẹp 3 chấu STANLEY 12 Inch (300mm) 70-877-S

MPN: 70-877-S
Danh mục: Cảo 3 Chấu
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 3,220,000.00
>=5  (Cái) 2,898,000.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Cảo 3 chấu ASAKI 3inch/(75mm) AK-1037

Cảo 3 chấu ASAKI 3inch/(75mm) AK-1037

MPN: AK-1037
Danh mục: Cảo 3 Chấu
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 76,300.00
>=5  (Cái) 68,670.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Cảo 3 chấu ASAKI 4inch/(100mm) AK-1038

Cảo 3 chấu ASAKI 4inch/(100mm) AK-1038

MPN: AK-1038
Danh mục: Cảo 3 Chấu
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 116,300.00
>=2  (Cái) 104,670.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Cảo 3 chấu ASAKI 6inch/(150mm) AK-1039

Cảo 3 chấu ASAKI 6inch/(150mm) AK-1039

MPN: AK-1039
Danh mục: Cảo 3 Chấu
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 175,000.00
>=2  (Cái) 157,500.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Cảo 3 chấu ASAKI 8inch/(200mm) AK-1040

Cảo 3 chấu ASAKI 8inch/(200mm) AK-1040

MPN: AK-1040
Danh mục: Cảo 3 Chấu
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 320,000.00
>=2  (Cái) 288,000.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Cảo 3 chấu ASAKI 10inch/(250mm) AK-1041

Cảo 3 chấu ASAKI 10inch/(250mm) AK-1041

MPN: AK-1041
Danh mục: Cảo 3 Chấu
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 481,300.00
>=2  (Cái) 433,170.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Cảo 3 chấu ASAKI 12inch/(300mm) AK-1042

Cảo 3 chấu ASAKI 12inch/(300mm) AK-1042

MPN: AK-1042
Danh mục: Cảo 3 Chấu
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 670,000.00
>=2  (Cái) 603,000.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Cảo 3 chấu ASAKI 14inch/(350mm) AK-1043

Cảo 3 chấu ASAKI 14inch/(350mm) AK-1043

MPN: AK-1043
Danh mục: Cảo 3 Chấu
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 981,300.00
>=2  (Cái) 883,170.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Cảo 3 chấu ASAKI 16inch/(400mm) AK-1044

Cảo 3 chấu ASAKI 16inch/(400mm) AK-1044

MPN: AK-1044
Danh mục: Cảo 3 Chấu
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 1,561,300.00
>=2  (Cái) 1,405,170.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Cảo 3 chấu ASAKI 20inch/(500mm) AK-1045

Cảo 3 chấu ASAKI 20inch/(500mm) AK-1045

MPN: AK-1045
Danh mục: Cảo 3 Chấu
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 2,171,300.00
>=2  (Cái) 1,954,170.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Cảo 3 chấu ASAKI đa năng cao cấp 4inch/(100mm) AK-1116

Cảo 3 chấu ASAKI đa năng cao cấp 4inch/(100mm) AK-1116

MPN: AK-1116
Danh mục: Cảo 3 Chấu
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 271,300.00
>=2  (Cái) 244,170.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Cảo 3 chấu ASAKI đa năng cao cấp 6inch/(150mm) AK-1117

Cảo 3 chấu ASAKI đa năng cao cấp 6inch/(150mm) AK-1117

MPN: AK-1117
Danh mục: Cảo 3 Chấu
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 487,500.00
>=2  (Cái) 438,750.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Cảo 3 chấu ASAKI đa năng cao cấp 8inch/(200mm) AK-1118

Cảo 3 chấu ASAKI đa năng cao cấp 8inch/(200mm) AK-1118

MPN: AK-1118
Danh mục: Cảo 3 Chấu
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 870,000.00
>=2  (Cái) 783,000.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Cảo 3 chấu ASAKI đa năng cao cấp 10inch/(250mm) AK-1119

Cảo 3 chấu ASAKI đa năng cao cấp 10inch/(250mm) AK-1119

MPN: AK-1119
Danh mục: Cảo 3 Chấu
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 1,452,500.00
>=2  (Cái) 1,307,250.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Cảo 3 chấu TOPTUL 3 Inch  JJAL0303

Cảo 3 chấu TOPTUL 3 Inch JJAL0303

MPN: JJAL0303
Danh mục: Cảo 3 Chấu
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 515,000.00
>=2  (Cái) 463,500.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Cảo 3 chấu TOPTUL 4 Inch  JJAL0304

Cảo 3 chấu TOPTUL 4 Inch JJAL0304

MPN: JJAL0304
Danh mục: Cảo 3 Chấu
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 655,000.00
>=2  (Cái) 589,500.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Cảo 3 chấu TOPTUL 6 Inch  JJAL0306

Cảo 3 chấu TOPTUL 6 Inch JJAL0306

MPN: JJAL0306
Danh mục: Cảo 3 Chấu
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 1,096,000.00
>=2  (Cái) 986,400.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Cảo 3 chấu TOPTUL 8 Inch  JJAL0308

Cảo 3 chấu TOPTUL 8 Inch JJAL0308

MPN: JJAL0308
Danh mục: Cảo 3 Chấu
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 1,853,000.00
>=2  (Cái) 1,667,700.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày