MECSU CO, LTD.
MECSU CO, LTD.
⭐⭐⭐⭐⭐
TRANG CHỦ GIỎ HÀNG ĐĂNG NHẬP

Cảo 2 Chấu

Cảo 2 Chấu

Cảo 2 Chấu Thương Hiệu ASAKI Stanley TOPTUL Vật Liệu Thép Cr-V Kích Thước W1 (MIN/MAX) 30-80 mm 30-120 mm 40-160 mm 40-200 mm

Kích Thước W2 (MIN/MAX)
Kích Thước W1 (MIN/MAX)
Độ Rộng Hàm Kẹp
Size
Thương Hiệu
Loại Sản Phẩm
Vật Liệu

Cảo 2 chấu STANLEY 4 Inch (100mm) 70-750-SDanh mục: Cảo 2 Chấu

Cảo 2 chấu STANLEY 4 Inch (100mm) 70-750-S

70-750-S
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 517.300,00 ₫
2+ (Cái) 465.570,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 3 ngày
Cảo 2 chấu STANLEY 6 Inch (150mm) 70-751-SDanh mục: Cảo 2 Chấu

Cảo 2 chấu STANLEY 6 Inch (150mm) 70-751-S

70-751-S
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 929.100,00 ₫
2+ (Cái) 836.190,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 3 ngày
Cảo 2 chấu STANLEY 8 Inch (200mm) 70-866-SDanh mục: Cảo 2 Chấu

Cảo 2 chấu STANLEY 8 Inch (200mm) 70-866-S

70-866-S
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 1.888.200,00 ₫
2+ (Cái) 1.699.380,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 3 ngày
Cảo 2 chấu STANLEY 10 Inch (250mm) 70-867-SDanh mục: Cảo 2 Chấu

Cảo 2 chấu STANLEY 10 Inch (250mm) 70-867-S

70-867-S
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 2.160.000,00 ₫
2+ (Cái) 1.944.000,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 3 ngày
Cảo 2 chấu STANLEY 12 Inch (300mm) 70-868-SDanh mục: Cảo 2 Chấu

Cảo 2 chấu STANLEY 12 Inch (300mm) 70-868-S

70-868-S
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 2.230.000,00 ₫
2+ (Cái) 2.007.000,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 3 ngày
Cảo 2 chấu ASAKI 3inch/(75mm) AK-1032Danh mục: Cảo 2 Chấu

Cảo 2 chấu ASAKI 3inch/(75mm) AK-1032

AK-1032
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 60.000,00 ₫
5+ (Cái) 54.000,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 3 ngày
Cảo 2 chấu ASAKI 4inch/(100mm) AK-1033Danh mục: Cảo 2 Chấu

Cảo 2 chấu ASAKI 4inch/(100mm) AK-1033

AK-1033
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 90.000,00 ₫
5+ (Cái) 81.000,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 3 ngày
Cảo 2 chấu ASAKI 6inch/(150mm) AK-1034Danh mục: Cảo 2 Chấu

Cảo 2 chấu ASAKI 6inch/(150mm) AK-1034

AK-1034
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 137.500,00 ₫
5+ (Cái) 123.750,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 3 ngày
Cảo 2 chấu ASAKI 8inch/(200mm) AK-1035Danh mục: Cảo 2 Chấu

Cảo 2 chấu ASAKI 8inch/(200mm) AK-1035

AK-1035
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 243.800,00 ₫
2+ (Cái) 219.420,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 3 ngày
Cảo 2 chấu ASAKI 10inch/(250mm) AK-1036Danh mục: Cảo 2 Chấu

Cảo 2 chấu ASAKI 10inch/(250mm) AK-1036

AK-1036
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 406.300,00 ₫
2+ (Cái) 365.670,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 3 ngày
Cảo 2 chấu TOPTUL 3 Inch  JJAL0203Danh mục: Cảo 2 Chấu

Cảo 2 chấu TOPTUL 3 Inch JJAL0203

JJAL0203
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 328.000,00 ₫
2+ (Cái) 295.200,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 3 ngày
Cảo 2 chấu TOPTUL 4 Inch  JJAL0204Danh mục: Cảo 2 Chấu

Cảo 2 chấu TOPTUL 4 Inch JJAL0204

JJAL0204
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 479.000,00 ₫
2+ (Cái) 431.100,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 3 ngày
Cảo 2 chấu TOPTUL 6 Inch  JJAL0206Danh mục: Cảo 2 Chấu

Cảo 2 chấu TOPTUL 6 Inch JJAL0206

JJAL0206
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 782.000,00 ₫
2+ (Cái) 703.800,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 3 ngày
Cảo 2 chấu TOPTUL 8 Inch  JJAL0208Danh mục: Cảo 2 Chấu

Cảo 2 chấu TOPTUL 8 Inch JJAL0208

JJAL0208
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 1.328.000,00 ₫
2+ (Cái) 1.195.200,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 3 ngày
Cảo 2 chấu TOPTUL 12 Inch  JJAL0212Danh mục: Cảo 2 Chấu

Cảo 2 chấu TOPTUL 12 Inch JJAL0212

JJAL0212
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 3.950.000,00 ₫
2+ (Cái) 3.555.000,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 3 ngày
Cảo 2 chấu kẹp trong-ngoài TOPTUL 80mm JJAL1208Danh mục: Cảo 2 Chấu

Cảo 2 chấu kẹp trong-ngoài TOPTUL 80mm JJAL1208

JJAL1208
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 986.000,00 ₫
2+ (Cái) 887.400,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 3 ngày
Cảo 2 chấu kẹp trong-ngoài TOPTUL 120mm JJAL1212Danh mục: Cảo 2 Chấu

Cảo 2 chấu kẹp trong-ngoài TOPTUL 120mm JJAL1212

JJAL1212
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 1.050.000,00 ₫
2+ (Cái) 945.000,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 3 ngày
Cảo 2 chấu kẹp trong-ngoài TOPTUL 160mm JJAL1216Danh mục: Cảo 2 Chấu

Cảo 2 chấu kẹp trong-ngoài TOPTUL 160mm JJAL1216

JJAL1216
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 1.668.000,00 ₫
2+ (Cái) 1.501.200,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 3 ngày
Cảo 2 chấu kẹp trong-ngoài TOPTUL 200mm JJAL1220Danh mục: Cảo 2 Chấu

Cảo 2 chấu kẹp trong-ngoài TOPTUL 200mm JJAL1220

JJAL1220
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 1.869.000,00 ₫
2+ (Cái) 1.682.100,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 3 ngày