BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Vật Liệu

Thương Hiệu

Loại Sản Phẩm

Size

Kích Thước W1 (MIN/MAX)

Cảo 2 Chấu

Cảo 2 Chấu

Cảo 2 chấu STANLEY 4 Inch (100mm) 70-750-S

Cảo 2 chấu STANLEY 4 Inch (100mm) 70-750-S

MPN: 70-750-S
Danh mục: Cảo 2 Chấu
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 517,300.00
>=2  (Cái) 465,570.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Cảo 2 chấu STANLEY 6 Inch (150mm) 70-751-S

Cảo 2 chấu STANLEY 6 Inch (150mm) 70-751-S

MPN: 70-751-S
Danh mục: Cảo 2 Chấu
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 929,100.00
>=2  (Cái) 836,190.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Cảo 2 chấu STANLEY 8 Inch (200mm) 70-866-S

Cảo 2 chấu STANLEY 8 Inch (200mm) 70-866-S

MPN: 70-866-S
Danh mục: Cảo 2 Chấu
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 1,888,200.00
>=2  (Cái) 1,699,380.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Cảo 2 chấu STANLEY 10 Inch (250mm) 70-867-S

Cảo 2 chấu STANLEY 10 Inch (250mm) 70-867-S

MPN: 70-867-S
Danh mục: Cảo 2 Chấu
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 2,160,000.00
>=2  (Cái) 1,944,000.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Cảo 2 chấu STANLEY 12 Inch (300mm) 70-868-S

Cảo 2 chấu STANLEY 12 Inch (300mm) 70-868-S

MPN: 70-868-S
Danh mục: Cảo 2 Chấu
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 2,230,000.00
>=2  (Cái) 2,007,000.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Cảo 2 chấu ASAKI 3inch/(75mm) AK-1032

Cảo 2 chấu ASAKI 3inch/(75mm) AK-1032

MPN: AK-1032
Danh mục: Cảo 2 Chấu
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 60,000.00
>=5  (Cái) 54,000.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Cảo 2 chấu ASAKI 4inch/(100mm) AK-1033

Cảo 2 chấu ASAKI 4inch/(100mm) AK-1033

MPN: AK-1033
Danh mục: Cảo 2 Chấu
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 90,000.00
>=5  (Cái) 81,000.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Cảo 2 chấu ASAKI 6inch/(150mm) AK-1034

Cảo 2 chấu ASAKI 6inch/(150mm) AK-1034

MPN: AK-1034
Danh mục: Cảo 2 Chấu
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 137,500.00
>=5  (Cái) 123,750.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Cảo 2 chấu ASAKI 8inch/(200mm) AK-1035

Cảo 2 chấu ASAKI 8inch/(200mm) AK-1035

MPN: AK-1035
Danh mục: Cảo 2 Chấu
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 243,800.00
>=2  (Cái) 219,420.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Cảo 2 chấu ASAKI 10inch/(250mm) AK-1036

Cảo 2 chấu ASAKI 10inch/(250mm) AK-1036

MPN: AK-1036
Danh mục: Cảo 2 Chấu
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 406,300.00
>=2  (Cái) 365,670.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Cảo 2 chấu TOPTUL 3 Inch  JJAL0203

Cảo 2 chấu TOPTUL 3 Inch JJAL0203

MPN: JJAL0203
Danh mục: Cảo 2 Chấu
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 328,000.00
>=2  (Cái) 295,200.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Cảo 2 chấu TOPTUL 4 Inch  JJAL0204

Cảo 2 chấu TOPTUL 4 Inch JJAL0204

MPN: JJAL0204
Danh mục: Cảo 2 Chấu
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 479,000.00
>=2  (Cái) 431,100.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Cảo 2 chấu TOPTUL 6 Inch  JJAL0206

Cảo 2 chấu TOPTUL 6 Inch JJAL0206

MPN: JJAL0206
Danh mục: Cảo 2 Chấu
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 782,000.00
>=2  (Cái) 703,800.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Cảo 2 chấu TOPTUL 8 Inch  JJAL0208

Cảo 2 chấu TOPTUL 8 Inch JJAL0208

MPN: JJAL0208
Danh mục: Cảo 2 Chấu
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 1,328,000.00
>=2  (Cái) 1,195,200.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Cảo 2 chấu TOPTUL 12 Inch  JJAL0212

Cảo 2 chấu TOPTUL 12 Inch JJAL0212

MPN: JJAL0212
Danh mục: Cảo 2 Chấu
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 3,950,000.00
>=2  (Cái) 3,555,000.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Cảo 2 chấu kẹp trong-ngoài TOPTUL 80mm JJAL1208

Cảo 2 chấu kẹp trong-ngoài TOPTUL 80mm JJAL1208

MPN: JJAL1208
Danh mục: Cảo 2 Chấu
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 986,000.00
>=2  (Cái) 887,400.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Cảo 2 chấu kẹp trong-ngoài TOPTUL 120mm JJAL1212

Cảo 2 chấu kẹp trong-ngoài TOPTUL 120mm JJAL1212

MPN: JJAL1212
Danh mục: Cảo 2 Chấu
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 1,050,000.00
>=2  (Cái) 945,000.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Cảo 2 chấu kẹp trong-ngoài TOPTUL 160mm JJAL1216

Cảo 2 chấu kẹp trong-ngoài TOPTUL 160mm JJAL1216

MPN: JJAL1216
Danh mục: Cảo 2 Chấu
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 1,668,000.00
>=2  (Cái) 1,501,200.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Cảo 2 chấu kẹp trong-ngoài TOPTUL 200mm JJAL1220

Cảo 2 chấu kẹp trong-ngoài TOPTUL 200mm JJAL1220

MPN: JJAL1220
Danh mục: Cảo 2 Chấu
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 1,869,000.00
>=2  (Cái) 1,682,100.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày