MECSU CO, LTD.
MECSU CO, LTD.
0286.657.2459
TRANG CHỦ GIỎ HÀNG ĐĂNG NHẬP

Button Socket With Flange ISO7380-2

BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Loại Sản Phẩm
Vật Liệu
Size Ren
Chiều Dài
Xử Lý Bề Mặt

LGC Mo DIN7380-2 Mạ Kẽm M10x40Category: Button Socket With Flange ISO7380-2

LGC Mo DIN7380-2 Mạ Kẽm M10x40

B26M1015-40FL
Số lượng Giá
1+ (Con) 10.610,00 ₫
50+ (Con) 7.957,50 ₫
500+ (Con) 6.896,50 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime dự kiến
25 ngày
LGC Mo DIN7380-2 Mạ Kẽm M4x10Category: Button Socket With Flange ISO7380-2

LGC Mo DIN7380-2 Mạ Kẽm M4x10

B26M407-10FL
Số lượng Giá
1+ (Con) 1.500,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Đang còn 500 Con
Leadtime dự kiến
Liên hệ
LGC Mo DIN7380-2 Mạ Kẽm M4x12Category: Button Socket With Flange ISO7380-2

LGC Mo DIN7380-2 Mạ Kẽm M4x12

B26M407-12FL
Số lượng Giá
1+ (Con) 2.330,00 ₫
100+ (Con) 1.747,50 ₫
1000+ (Con) 1.514,50 ₫
Mua tối thiểu 0
Đang còn 1245 Con
Leadtime dự kiến
Liên hệ
LGC Mo DIN7380-2 Mạ Kẽm M4x6Category: Button Socket With Flange ISO7380-2

LGC Mo DIN7380-2 Mạ Kẽm M4x6

B26M407-6FL
Số lượng Giá
1+ (Con) 1.570,00 ₫
100+ (Con) 1.177,50 ₫
1000+ (Con) 1.020,50 ₫
Mua tối thiểu 0
Đang còn 2000 Con
Leadtime dự kiến
Liên hệ
LGC Mo DIN7380-2 Mạ Kẽm M4x8Category: Button Socket With Flange ISO7380-2

LGC Mo DIN7380-2 Mạ Kẽm M4x8

B26M407-8FL
Số lượng Giá
1+ (Con) 1.780,00 ₫
100+ (Con) 1.335,00 ₫
1000+ (Con) 1.157,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Đang còn 150 Con
Leadtime dự kiến
Liên hệ
LGC Mo DIN7380-2 Mạ Kẽm M5x10Category: Button Socket With Flange ISO7380-2

LGC Mo DIN7380-2 Mạ Kẽm M5x10

B26M508-10FL
Số lượng Giá
1+ (Con) 2.190,00 ₫
100+ (Con) 1.642,50 ₫
1000+ (Con) 1.423,50 ₫
Mua tối thiểu 0
Đang còn 1140 Con
Leadtime dự kiến
Liên hệ
LGC Mo DIN7380-2 Mạ Kẽm M5x12Category: Button Socket With Flange ISO7380-2

LGC Mo DIN7380-2 Mạ Kẽm M5x12

B26M508-12FL
Số lượng Giá
1+ (Con) 2.920,00 ₫
100+ (Con) 2.190,00 ₫
1000+ (Con) 1.898,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime dự kiến
Liên hệ
LGC Mo DIN7380-2 Mạ Kẽm M5x16Category: Button Socket With Flange ISO7380-2

LGC Mo DIN7380-2 Mạ Kẽm M5x16

B26M508-16FL
Số lượng Giá
1+ (Con) 2.200,00 ₫
100+ (Con) 1.650,00 ₫
1000+ (Con) 1.430,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Đang còn 1444 Con
Leadtime dự kiến
Liên hệ
LGC Mo DIN7380-2 Mạ Kẽm M5x20Category: Button Socket With Flange ISO7380-2

LGC Mo DIN7380-2 Mạ Kẽm M5x20

B26M508-20FL
Số lượng Giá
1+ (Con) 2.440,00 ₫
100+ (Con) 1.830,00 ₫
1000+ (Con) 1.586,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Đang còn 1584 Con
Leadtime dự kiến
Liên hệ
LGC Mo DIN7380-2 Mạ Kẽm M5x8Category: Button Socket With Flange ISO7380-2

LGC Mo DIN7380-2 Mạ Kẽm M5x8

B26M508-8FL
Số lượng Giá
1+ (Con) 2.420,00 ₫
100+ (Con) 1.815,00 ₫
1000+ (Con) 1.573,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Đang còn 1849 Con
Leadtime dự kiến
Liên hệ
LGC Mo DIN7380-2 Mạ Kẽm M6x10Category: Button Socket With Flange ISO7380-2

LGC Mo DIN7380-2 Mạ Kẽm M6x10

B26M610-10FL
Số lượng Giá
1+ (Con) 2.200,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Đang còn 400 Con
Leadtime dự kiến
Liên hệ
LGC Mo DIN7380-2 Mạ Kẽm M6x12Category: Button Socket With Flange ISO7380-2

LGC Mo DIN7380-2 Mạ Kẽm M6x12

B26M610-12FL
Số lượng Giá
1+ (Con) 2.030,00 ₫
100+ (Con) 1.522,50 ₫
1000+ (Con) 1.319,50 ₫
Mua tối thiểu 0
Đang còn 1262 Con
Leadtime dự kiến
Liên hệ
LGC Mo DIN7380-2 Mạ Kẽm M6x16Category: Button Socket With Flange ISO7380-2

LGC Mo DIN7380-2 Mạ Kẽm M6x16

B26M610-16FL
Số lượng Giá
1+ (Con) 2.350,00 ₫
100+ (Con) 1.762,50 ₫
1000+ (Con) 1.527,50 ₫
Mua tối thiểu 0
Đang còn 1822 Con
Leadtime dự kiến
Liên hệ
LGC Mo DIN7380-2 Mạ Kẽm M6x20Category: Button Socket With Flange ISO7380-2

LGC Mo DIN7380-2 Mạ Kẽm M6x20

B26M610-20FL
Số lượng Giá
1+ (Con) 5.020,00 ₫
100+ (Con) 3.765,00 ₫
1000+ (Con) 3.263,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Đang còn 26 Con
Leadtime dự kiến
Liên hệ
LGC Mo DIN7380-2 Mạ Kẽm M6x8Category: Button Socket With Flange ISO7380-2

LGC Mo DIN7380-2 Mạ Kẽm M6x8

B26M610-8FL
Số lượng Giá
1+ (Con) 2.210,00 ₫
100+ (Con) 1.657,50 ₫
1000+ (Con) 1.436,50 ₫
Mua tối thiểu 0
Đang còn 1000 Con
Leadtime dự kiến
Liên hệ
LGC Mo DIN7380-2 Mạ Kẽm M8x10Category: Button Socket With Flange ISO7380-2

LGC Mo DIN7380-2 Mạ Kẽm M8x10

B26M8125-10FL
Số lượng Giá
1+ (Con) 4.690,00 ₫
50+ (Con) 3.517,50 ₫
500+ (Con) 3.048,50 ₫
Mua tối thiểu 0
Đang còn 620 Con
Leadtime dự kiến
Liên hệ
LGC Mo DIN7380-2 Mạ Kẽm M8x16Category: Button Socket With Flange ISO7380-2

LGC Mo DIN7380-2 Mạ Kẽm M8x16

B26M8125-16FL
Số lượng Giá
1+ (Con) 5.760,00 ₫
50+ (Con) 4.320,00 ₫
500+ (Con) 3.744,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Đang còn 1404 Con
Leadtime dự kiến
Liên hệ
LGC Mo DIN7380-2 Mạ Kẽm M8x20Category: Button Socket With Flange ISO7380-2

LGC Mo DIN7380-2 Mạ Kẽm M8x20

B26M8125-20FL
Số lượng Giá
1+ (Con) 6.970,00 ₫
50+ (Con) 5.227,50 ₫
500+ (Con) 4.530,50 ₫
Mua tối thiểu 0
Đang còn 1110 Con
Leadtime dự kiến
Liên hệ
LGC Mo DIN7380-2 Mạ Kẽm M8x35Category: Button Socket With Flange ISO7380-2

LGC Mo DIN7380-2 Mạ Kẽm M8x35

B26M8125-35FL
Số lượng Giá
1+ (Con) 10.030,00 ₫
50+ (Con) 7.522,50 ₫
500+ (Con) 6.519,50 ₫
Mua tối thiểu 0
Đang còn 29 Con
Leadtime dự kiến
Liên hệ
LGC Mo DIN7380-2 Mạ Kẽm M8x40Category: Button Socket With Flange ISO7380-2

LGC Mo DIN7380-2 Mạ Kẽm M8x40

B26M8125-40FL
Số lượng Giá
1+ (Con) 10.330,00 ₫
50+ (Con) 7.747,50 ₫
500+ (Con) 6.714,50 ₫
Mua tối thiểu 0
Đang còn 981 Con
Leadtime dự kiến
Liên hệ