MECSU CO, LTD.
MECSU CO, LTD.
0286.657.2459
TRANG CHỦ GIỎ HÀNG ĐĂNG NHẬP

Bulong Vòng DIN 580

Bu lông vòng hay còn gọi là tán vòng ren ngoài được chế tạo theo tiêu chuẩn DIN 580, là chi tiết kỹ thuật tuy nhỏ nhưng rất quen thuộc và quan trọng trong nhiều ngành công nghiệp, xây dựng, hàng hải… Với hình dạng đầu tròn thân dài, loại bu lông giúp các chi tiết được gắn kết một cách vững chắc, bền bỉ.

Loại Sản Phẩm
Vật Liệu
Size Ren
Đường Kính Vòng Trong
Chiều Dài Ren

Bulong vòng ren ngoài DIN580 Inox 304 M6Category: Bulong Vòng DIN 580

Bulong vòng ren ngoài DIN580 Inox 304 M6

B23M0601TH00
Số lượng Giá
1+ (Con) 14.000,00 ₫
10+ (Con) 10.500,00 ₫
50+ (Con) 9.100,00 ₫
Mua tối thiểu 2
Hàng nhập
Leadtime
2 ngày
Bulong vòng ren ngoài DIN580 thép xi trắng M8Category: Bulong Vòng DIN 580

Bulong vòng ren ngoài DIN580 thép xi trắng M8

B23M0801TA2
Số lượng Giá
1+ (Con) 14.000,00 ₫
10+ (Con) 10.500,00 ₫
50+ (Con) 9.100,00 ₫
Mua tối thiểu 5
Hàng nhập
Leadtime
2 ngày
Bulong vòng ren ngoài DIN580 Inox 304 M8Category: Bulong Vòng DIN 580

Bulong vòng ren ngoài DIN580 Inox 304 M8

B23M0801TH00
Số lượng Giá
1+ (Con) 25.000,00 ₫
10+ (Con) 18.750,00 ₫
50+ (Con) 16.250,00 ₫
Mua tối thiểu 2
Đang còn 4 Con
Leadtime
2 ngày
Bulong vòng ren ngoài DIN580 thép xi trắng M10Category: Bulong Vòng DIN 580

Bulong vòng ren ngoài DIN580 thép xi trắng M10

B23M1001TA2
Số lượng Giá
1+ (Con) 18.000,00 ₫
10+ (Con) 13.500,00 ₫
50+ (Con) 11.700,00 ₫
Mua tối thiểu 5
Hàng nhập
Leadtime
2 ngày
Bulong vòng ren ngoài DIN580 Inox 304 M10Category: Bulong Vòng DIN 580

Bulong vòng ren ngoài DIN580 Inox 304 M10

B23M1001TH00
Số lượng Giá
1+ (Con) 39.000,00 ₫
10+ (Con) 29.250,00 ₫
50+ (Con) 25.350,00 ₫
Mua tối thiểu 2
Hàng nhập
Leadtime
2 ngày
Bulong vòng ren ngoài DIN580 thép xi trắng M12Category: Bulong Vòng DIN 580

Bulong vòng ren ngoài DIN580 thép xi trắng M12

B23M1201TA2
Số lượng Giá
1+ (Con) 23.000,00 ₫
10+ (Con) 17.250,00 ₫
50+ (Con) 14.950,00 ₫
Mua tối thiểu 5
Đang còn 2 Con
Leadtime
2 ngày
Bulong vòng ren ngoài DIN580 Inox 304 M12Category: Bulong Vòng DIN 580

Bulong vòng ren ngoài DIN580 Inox 304 M12

B23M1201TH00
Số lượng Giá
1+ (Con) 61.000,00 ₫
10+ (Con) 45.750,00 ₫
50+ (Con) 39.650,00 ₫
Mua tối thiểu 2
Hàng nhập
Leadtime
2 ngày
Bulong vòng ren ngoài DIN580 thép xi trắng M14Category: Bulong Vòng DIN 580

Bulong vòng ren ngoài DIN580 thép xi trắng M14

B23M1401TA2
Số lượng Giá
1+ (Con) 30.000,00 ₫
10+ (Con) 22.500,00 ₫
50+ (Con) 19.500,00 ₫
Mua tối thiểu 5
Hàng nhập
Leadtime
2 ngày
Bulong vòng ren ngoài DIN580 Inox 304 M14Category: Bulong Vòng DIN 580

Bulong vòng ren ngoài DIN580 Inox 304 M14

B23M1401TH00
Số lượng Giá
1+ (Con) 72.000,00 ₫
5+ (Con) 54.000,00 ₫
25+ (Con) 46.800,00 ₫
Mua tối thiểu 2
Hàng nhập
Leadtime
2 ngày
Bulong vòng ren ngoài DIN580 thép xi trắng M16Category: Bulong Vòng DIN 580

Bulong vòng ren ngoài DIN580 thép xi trắng M16

B23M1601TA2
Số lượng Giá
1+ (Con) 41.000,00 ₫
5+ (Con) 30.750,00 ₫
25+ (Con) 26.650,00 ₫
Mua tối thiểu 2
Hàng nhập
Leadtime
2 ngày
Bulong vòng ren ngoài DIN580 Inox 304 M16Category: Bulong Vòng DIN 580

Bulong vòng ren ngoài DIN580 Inox 304 M16

B23M1601TH00
Số lượng Giá
1+ (Con) 105.000,00 ₫
2+ (Con) 78.750,00 ₫
10+ (Con) 68.250,00 ₫
Mua tối thiểu 1
Hàng nhập
Leadtime
2 ngày
Bulong vòng ren ngoài DIN580 thép xi trắng M20Category: Bulong Vòng DIN 580

Bulong vòng ren ngoài DIN580 thép xi trắng M20

B23M2001TA2
Số lượng Giá
1+ (Con) 71.000,00 ₫
5+ (Con) 53.250,00 ₫
25+ (Con) 46.150,00 ₫
Mua tối thiểu 2
Hàng nhập
Leadtime
2 ngày
Bulong vòng ren ngoài DIN580 Inox 304 M20Category: Bulong Vòng DIN 580

Bulong vòng ren ngoài DIN580 Inox 304 M20

B23M2011TH00
Số lượng Giá
1+ (Con) 138.000,00 ₫
2+ (Con) 103.500,00 ₫
10+ (Con) 89.700,00 ₫
Mua tối thiểu 1
Hàng nhập
Leadtime
2 ngày
Bulong vòng ren ngoài DIN580 thép xi trắng M24Category: Bulong Vòng DIN 580

Bulong vòng ren ngoài DIN580 thép xi trắng M24

B23M2401TA2
Số lượng Giá
1+ (Con) 104.000,00 ₫
5+ (Con) 78.000,00 ₫
25+ (Con) 67.600,00 ₫
Mua tối thiểu 2
Hàng nhập
Leadtime
2 ngày