MECSU CO, LTD.
MECSU CO, LTD.
0286.657.2459
TRANG CHỦ GIỎ HÀNG ĐĂNG NHẬP

Bulong Nhúng Nóng (HDG)

Loại Sản Phẩm
Vật Liệu
Size Ren
Chiều Dài
Xử Lý Bề Mặt
Tiêu Chuẩn

Bulong 8.8 nhúng nóng DIN933 M8x12Category: Bulong Nhúng Nóng (HDG)

Bulong 8.8 nhúng nóng DIN933 M8x12

B01M0801012TD40
Số lượng Giá
1+ (Con) 1.700,00 ₫
200+ (Con) 1.275,00 ₫
2000+ (Con) 1.105,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime dự kiến
7 ngày
Bulong 8.8 nhúng nóng DIN933 M8x16Category: Bulong Nhúng Nóng (HDG)

Bulong 8.8 nhúng nóng DIN933 M8x16

B01M0801016TD40
Số lượng Giá
1+ (Con) 1.800,00 ₫
200+ (Con) 1.350,00 ₫
2000+ (Con) 1.170,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime dự kiến
7 ngày
Bulong 8.8 nhúng nóng DIN933 M8x20 Category: Bulong Nhúng Nóng (HDG)

Bulong 8.8 nhúng nóng DIN933 M8x20

B01M0801020TD40
Số lượng Giá
1+ (Con) 1.300,00 ₫
200+ (Con) 975,00 ₫
2000+ (Con) 845,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Đang còn 45 Con
Leadtime dự kiến
7 ngày
Tán 8.8 nhúng nóng DIN934 M8 Category: Đai Ốc Mạ Kẽm Nhúng Nóng HDG

Tán 8.8 nhúng nóng DIN934 M8

N01M0801D40
Số lượng Giá
1+ (Con) 900,00 ₫
200+ (Con) 675,00 ₫
2000+ (Con) 585,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Đang còn 2740 Con
Leadtime dự kiến
7 ngày
Bulong 8.8 nhúng nóng DIN933 M8x25 Category: Bulong Nhúng Nóng (HDG)

Bulong 8.8 nhúng nóng DIN933 M8x25

B01M0801025TD40
Số lượng Giá
1+ (Con) 2.200,00 ₫
200+ (Con) 1.650,00 ₫
2000+ (Con) 1.430,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Đang còn 69 Con
Leadtime dự kiến
7 ngày
Bulong 8.8 nhúng nóng DIN933 M8x30 Category: Bulong Nhúng Nóng (HDG)

Bulong 8.8 nhúng nóng DIN933 M8x30

B01M0801030TD40
Số lượng Giá
1+ (Con) 1.700,00 ₫
200+ (Con) 1.275,00 ₫
2000+ (Con) 1.105,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Đang còn 12 Con
Leadtime dự kiến
7 ngày
Bulong 8.8 nhúng nóng DIN933 M8x35Category: Bulong Nhúng Nóng (HDG)

Bulong 8.8 nhúng nóng DIN933 M8x35

B01M0801035TD40
Số lượng Giá
1+ (Con) 2.800,00 ₫
100+ (Con) 2.100,00 ₫
1000+ (Con) 1.820,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Đang còn 5 Con
Leadtime dự kiến
7 ngày
Bulong 8.8 nhúng nóng DIN933 M8x40 Category: Bulong Nhúng Nóng (HDG)

Bulong 8.8 nhúng nóng DIN933 M8x40

B01M0801040TD40
Số lượng Giá
1+ (Con) 2.000,00 ₫
100+ (Con) 1.500,00 ₫
1000+ (Con) 1.300,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Đang còn 703 Con
Leadtime dự kiến
7 ngày
Bulong 8.8 nhúng nóng DIN931 M8x50Category: Bulong Nhúng Nóng (HDG)

Bulong 8.8 nhúng nóng DIN931 M8x50

B01M0801050PD40
Số lượng Giá
1+ (Con) 4.300,00 ₫
100+ (Con) 3.225,00 ₫
1000+ (Con) 2.795,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime dự kiến
7 ngày
Bulong 8.8 nhúng nóng DIN933 M8x50 Category: Bulong Nhúng Nóng (HDG)

Bulong 8.8 nhúng nóng DIN933 M8x50

B01M0801050TD40
Số lượng Giá
1+ (Con) 2.400,00 ₫
100+ (Con) 1.800,00 ₫
1000+ (Con) 1.560,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Đang còn 257 Con
Leadtime dự kiến
7 ngày
Bulong 8.8 nhúng nóng DIN931 M8x60Category: Bulong Nhúng Nóng (HDG)

Bulong 8.8 nhúng nóng DIN931 M8x60

B01M0801060PD40
Số lượng Giá
1+ (Con) 4.500,00 ₫
100+ (Con) 3.375,00 ₫
1000+ (Con) 2.925,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime dự kiến
7 ngày
Bulong 8.8 nhúng nóng DIN933 M8x70Category: Bulong Nhúng Nóng (HDG)

Bulong 8.8 nhúng nóng DIN933 M8x70

B01M0801070TD40
Số lượng Giá
1+ (Con) 5.100,00 ₫
100+ (Con) 3.825,00 ₫
1000+ (Con) 3.315,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime dự kiến
7 ngày
Bulong 8.8 nhúng nóng DIN931 M8x80Category: Bulong Nhúng Nóng (HDG)

Bulong 8.8 nhúng nóng DIN931 M8x80

B01M0801080PD40
Số lượng Giá
1+ (Con) 5.700,00 ₫
100+ (Con) 4.275,00 ₫
1000+ (Con) 3.705,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime dự kiến
7 ngày
Bulong 8.8 nhúng nóng DIN933 M8x80Category: Bulong Nhúng Nóng (HDG)

Bulong 8.8 nhúng nóng DIN933 M8x80

B01M0801080TD40
Số lượng Giá
1+ (Con) 6.300,00 ₫
100+ (Con) 4.725,00 ₫
1000+ (Con) 4.095,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime dự kiến
7 ngày
Bulong 8.8 nhúng nóng DIN931 M8x100Category: Bulong Nhúng Nóng (HDG)

Bulong 8.8 nhúng nóng DIN931 M8x100

B01M0801100PD40
Số lượng Giá
1+ (Con) 7.300,00 ₫
100+ (Con) 5.475,00 ₫
1000+ (Con) 4.745,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime dự kiến
7 ngày
Bulong 8.8 nhúng nóng DIN933 M10x16Category: Bulong Nhúng Nóng (HDG)

Bulong 8.8 nhúng nóng DIN933 M10x16

B01M1001016TD40
Số lượng Giá
1+ (Con) 3.100,00 ₫
100+ (Con) 2.325,00 ₫
1000+ (Con) 2.015,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime dự kiến
7 ngày
Tán 8.8 nhúng nóng DIN934 M10 Category: Đai Ốc Mạ Kẽm Nhúng Nóng HDG

Tán 8.8 nhúng nóng DIN934 M10

N01M1001D40
Số lượng Giá
1+ (Con) 2.100,00 ₫
100+ (Con) 1.575,00 ₫
1000+ (Con) 1.365,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Đang còn 3340 Con
Leadtime dự kiến
7 ngày
Bulong 8.8 nhúng nóng DIN933 M10x20Category: Bulong Nhúng Nóng (HDG)

Bulong 8.8 nhúng nóng DIN933 M10x20

B01M1001020TD40
Số lượng Giá
1+ (Con) 3.500,00 ₫
100+ (Con) 2.625,00 ₫
1000+ (Con) 2.275,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime dự kiến
7 ngày
Bulong 8.8 nhúng nóng DIN933 M10x25Category: Bulong Nhúng Nóng (HDG)

Bulong 8.8 nhúng nóng DIN933 M10x25

B01M1001025TD40
Số lượng Giá
1+ (Con) 3.600,00 ₫
100+ (Con) 2.700,00 ₫
1000+ (Con) 2.340,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime dự kiến
7 ngày
Bulong 8.8 nhúng nóng DIN933 M10x30 Category: , , , , , , ...

Bulong 8.8 nhúng nóng DIN933 M10x30

B01M1001030TD40
Số lượng Giá
1+ (Con) 3.000,00 ₫
100+ (Con) 2.250,00 ₫
1000+ (Con) 1.950,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Đang còn 42 Con
Leadtime dự kiến
7 ngày
Bulong 8.8 nhúng nóng DIN933 M10x35 Category: , , , , , , ...

Bulong 8.8 nhúng nóng DIN933 M10x35

B01M1001035TD40
Số lượng Giá
1+ (Con) 4.600,00 ₫
100+ (Con) 3.450,00 ₫
1000+ (Con) 2.990,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Đang còn 50 Con
Leadtime dự kiến
7 ngày
Bulong 8.8 nhúng nóng DIN933 M10x40 Category: , , , , , , ...

Bulong 8.8 nhúng nóng DIN933 M10x40

B01M1001040TD40
Số lượng Giá
1+ (Con) 3.500,00 ₫
100+ (Con) 2.625,00 ₫
1000+ (Con) 2.275,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Đang còn 65 Con
Leadtime dự kiến
7 ngày