MECSU CO, LTD.
MECSU CO, LTD.
0286.657.2459
TRANG CHỦ GIỎ HÀNG ĐĂNG NHẬP

Bulong Kẽm 4.6

Loại Sản Phẩm
Vật Liệu
Size Ren
Chiều Dài

Bulong 4.6 mạ kẽm M5x10 Category: Bulong Kẽm 4.6

Bulong 4.6 mạ kẽm M5x10

B01M0501010TA00
Số lượng Giá
1+ (Con) 210,00 ₫
500+ (Con) 157,50 ₫
5000+ (Con) 136,50 ₫
Mua tối thiểu 250
Đang còn 1900 Con
Leadtime dự kiến
1 ngày
Tán 4.6 mạ kẽm M5 Category: Tán Xi Cấp Bền 4.8

Tán 4.6 mạ kẽm M5

N01M0501A20
Số lượng Giá
1+ (Con) 110,00 ₫
1000+ (Con) 82,50 ₫
10000+ (Con) 71,50 ₫
Mua tối thiểu 500
Đang còn 2350 Con
Leadtime dự kiến
1 ngày
Bulong 4.6 mạ kẽm M5x16 Category: Bulong Kẽm 4.6

Bulong 4.6 mạ kẽm M5x16

B01M0501016TA00
Số lượng Giá
1+ (Con) 230,00 ₫
500+ (Con) 172,50 ₫
5000+ (Con) 149,50 ₫
Mua tối thiểu 250
Đang còn 1300 Con
Leadtime dự kiến
1 ngày
Bulong 4.6 mạ kẽm M5x20 Category: Bulong Kẽm 4.6

Bulong 4.6 mạ kẽm M5x20

B01M0501020TA00
Số lượng Giá
1+ (Con) 260,00 ₫
500+ (Con) 195,00 ₫
5000+ (Con) 169,00 ₫
Mua tối thiểu 250
Đang còn 480 Con
Leadtime dự kiến
1 ngày
Bulong 4.6 mạ kẽm M5x25 Category: Bulong Kẽm 4.6

Bulong 4.6 mạ kẽm M5x25

B01M0501025TA00
Số lượng Giá
1+ (Con) 220,00 ₫
500+ (Con) 165,00 ₫
5000+ (Con) 143,00 ₫
Mua tối thiểu 250
Đang còn 250 Con
Leadtime dự kiến
1 ngày
Bulong 4.6 mạ kẽm M5x30 Category: Bulong Kẽm 4.6

Bulong 4.6 mạ kẽm M5x30

B01M0501030TA00
Số lượng Giá
1+ (Con) 300,00 ₫
500+ (Con) 225,00 ₫
5000+ (Con) 195,00 ₫
Mua tối thiểu 250
Đang còn 870 Con
Leadtime dự kiến
1 ngày
Bulong 4.6 mạ kẽm M5x35 Category: Bulong Kẽm 4.6

Bulong 4.6 mạ kẽm M5x35

B01M0501035TA00
Số lượng Giá
1+ (Con) 330,00 ₫
500+ (Con) 247,50 ₫
5000+ (Con) 214,50 ₫
Mua tối thiểu 250
Hàng nhập
Leadtime dự kiến
1 ngày
Bulong 4.6 mạ kẽm M5x40 Category: Bulong Kẽm 4.6

Bulong 4.6 mạ kẽm M5x40

B01M0501040TA00
Số lượng Giá
1+ (Con) 360,00 ₫
500+ (Con) 270,00 ₫
5000+ (Con) 234,00 ₫
Mua tối thiểu 250
Đang còn 50 Con
Leadtime dự kiến
1 ngày
Bulong 4.6 mạ kẽm M5x50 Category: Bulong Kẽm 4.6

Bulong 4.6 mạ kẽm M5x50

B01M0501050TA00
Số lượng Giá
1+ (Con) 430,00 ₫
500+ (Con) 322,50 ₫
5000+ (Con) 279,50 ₫
Mua tối thiểu 250
Đang còn 560 Con
Leadtime dự kiến
1 ngày
Bulong 4.6 mạ kẽm M5x60 Category: Bulong Kẽm 4.6

Bulong 4.6 mạ kẽm M5x60

B01M0501060TA00
Số lượng Giá
1+ (Con) 490,00 ₫
500+ (Con) 367,50 ₫
5000+ (Con) 318,50 ₫
Mua tối thiểu 250
Đang còn 1770 Con
Leadtime dự kiến
1 ngày
Bulong 4.6 mạ kẽm M6x10 Category: Bulong Kẽm 4.6

Bulong 4.6 mạ kẽm M6x10

B01M0601010TA00
Số lượng Giá
1+ (Con) 210,00 ₫
100+ (Con) 157,50 ₫
1000+ (Con) 136,50 ₫
Mua tối thiểu 0
Đang còn 120 Con
Leadtime dự kiến
Liên hệ
Tán 4.6 mạ kẽm M6 Category: Tán Xi Cấp Bền 4.8

Tán 4.6 mạ kẽm M6

N01M0601A20
Số lượng Giá
1+ (Con) 100,00 ₫
500+ (Con) 75,00 ₫
5000+ (Con) 65,00 ₫
Mua tối thiểu 250
Đang còn 10828 Con
Leadtime dự kiến
1 ngày
Bulong 4.6 mạ kẽm M6x16 Category: Bulong Kẽm 4.6

Bulong 4.6 mạ kẽm M6x16

B01M0601016TA00
Số lượng Giá
1+ (Con) 260,00 ₫
500+ (Con) 195,00 ₫
5000+ (Con) 169,00 ₫
Mua tối thiểu 250
Đang còn 5380 Con
Leadtime dự kiến
1 ngày
Bulong 4.6 mạ kẽm M6x20 Category: Bulong Kẽm 4.6

Bulong 4.6 mạ kẽm M6x20

B01M0601020TA00
Số lượng Giá
1+ (Con) 290,00 ₫
500+ (Con) 217,50 ₫
5000+ (Con) 188,50 ₫
Mua tối thiểu 250
Đang còn 9450 Con
Leadtime dự kiến
1 ngày
Bulong 4.6 mạ kẽm M6x25 Category: Bulong Kẽm 4.6

Bulong 4.6 mạ kẽm M6x25

B01M0601025TA00
Số lượng Giá
1+ (Con) 330,00 ₫
500+ (Con) 247,50 ₫
5000+ (Con) 214,50 ₫
Mua tối thiểu 250
Đang còn 2220 Con
Leadtime dự kiến
1 ngày
Bulong 4.6 mạ kẽm M6x30 Category: Bulong Kẽm 4.6

Bulong 4.6 mạ kẽm M6x30

B01M0601030TA00
Số lượng Giá
1+ (Con) 370,00 ₫
500+ (Con) 277,50 ₫
5000+ (Con) 240,50 ₫
Mua tối thiểu 250
Đang còn 8150 Con
Leadtime dự kiến
1 ngày
Bulong 4.6 mạ kẽm M6x35 Category: Bulong Kẽm 4.6

Bulong 4.6 mạ kẽm M6x35

B01M0601035TA00
Số lượng Giá
1+ (Con) 390,00 ₫
500+ (Con) 292,50 ₫
5000+ (Con) 253,50 ₫
Mua tối thiểu 0
Đang còn 2400 Con
Leadtime dự kiến
1 ngày
Bulong 4.6 mạ kẽm M6x40 Category: Bulong Kẽm 4.6

Bulong 4.6 mạ kẽm M6x40

B01M0601040TA00
Số lượng Giá
1+ (Con) 440,00 ₫
500+ (Con) 330,00 ₫
5000+ (Con) 286,00 ₫
Mua tối thiểu 250
Đang còn 3483 Con
Leadtime dự kiến
1 ngày
Bulong 4.6 mạ kẽm M6x50 Category: Bulong Kẽm 4.6

Bulong 4.6 mạ kẽm M6x50

B01M0601050TA00
Số lượng Giá
1+ (Con) 530,00 ₫
500+ (Con) 397,50 ₫
5000+ (Con) 344,50 ₫
Mua tối thiểu 250
Đang còn 30 Con
Leadtime dự kiến
1 ngày
Bulong 4.6 mạ kẽm M6x60 Category: Bulong Kẽm 4.6

Bulong 4.6 mạ kẽm M6x60

B01M0601060TA00
Số lượng Giá
1+ (Con) 610,00 ₫
200+ (Con) 457,50 ₫
2000+ (Con) 396,50 ₫
Mua tối thiểu 100
Đang còn 1000 Con
Leadtime dự kiến
1 ngày
Bulong 4.6 mạ kẽm M6x70 Category: Bulong Kẽm 4.6

Bulong 4.6 mạ kẽm M6x70

B01M0601070TA00
Số lượng Giá
1+ (Con) 720,00 ₫
200+ (Con) 540,00 ₫
2000+ (Con) 468,00 ₫
Mua tối thiểu 100
Đang còn 600 Con
Leadtime dự kiến
1 ngày
Bulong 4.6 mạ kẽm M6x80 Category: Bulong Kẽm 4.6

Bulong 4.6 mạ kẽm M6x80

B01M0601080TA00
Số lượng Giá
1+ (Con) 770,00 ₫
200+ (Con) 577,50 ₫
2000+ (Con) 500,50 ₫
Mua tối thiểu 100
Hàng nhập
Leadtime dự kiến
1 ngày