MECSU CO, LTD.
MECSU CO, LTD.
0286.657.2459
TRANG CHỦ GIỎ HÀNG ĐĂNG NHẬP

Bulong - Hex Bolt M3 - M4

Loại Sản Phẩm
Vật Liệu
Size Ren
Chiều Dài
Tiêu Chuẩn

Bulong inox 304 DIN933 M3x10Category: Bulong - Hex Bolt M3 - M4, Bulong Inox 304

Bulong inox 304 DIN933 M3x10

B01M0301010TH00
Số lượng Giá
1+ (Con) 670,00 ₫
500+ (Con) 502,50 ₫
5000+ (Con) 435,50 ₫
Mua tối thiểu 100
Đang còn 240 Con
Leadtime dự kiến
20 ngày
Tán inox 304 DIN934 M3 Category: Tán Inox 304 DIN934, Hex Nut M1.6-M2-M2.5-M3

Tán inox 304 DIN934 M3

N01M0301H00
Số lượng Giá
1+ (Con) 630,00 ₫
100+ (Con) 472,50 ₫
1000+ (Con) 409,50 ₫
Mua tối thiểu 50
Đang còn 3680 Con
Leadtime dự kiến
15 ngày
Lông đền phẳng inox 304 DIN125 M3 Category: Lông Đền Phẳng Inox 304 (A2)

Lông đền phẳng inox 304 DIN125 M3

W01M030AH0
Số lượng Giá
1+ (Con) 150,00 ₫
500+ (Con) 112,50 ₫
5000+ (Con) 97,50 ₫
Mua tối thiểu 250
Đang còn 92917 Con
Leadtime dự kiến
2 ngày
Lông đền vênh inox 304 DIN127 M3 Category: Lông Đền Vênh Inox 304 (TC DIN127)

Lông đền vênh inox 304 DIN127 M3

W02M030AH0
Số lượng Giá
1+ (Con) 70,00 ₫
500+ (Con) 52,50 ₫
5000+ (Con) 45,50 ₫
Mua tối thiểu 250
Hàng nhập
Leadtime dự kiến
1 ngày
Bulong Inox 304 DIN933 M3x16Category: Bulong - Hex Bolt M3 - M4, Bulong Inox 304

Bulong Inox 304 DIN933 M3x16

B01M0301016TH00
Số lượng Giá
1+ (Con) 780,00 ₫
500+ (Con) 585,00 ₫
5000+ (Con) 507,00 ₫
Mua tối thiểu 100
Đang còn 300 Con
Leadtime dự kiến
20 ngày
Bulong inox 304 DIN933 M3x20Category: Bulong - Hex Bolt M3 - M4, Bulong Inox 304

Bulong inox 304 DIN933 M3x20

B01M0301020TH00
Số lượng Giá
1+ (Con) 850,00 ₫
500+ (Con) 637,50 ₫
5000+ (Con) 552,50 ₫
Mua tối thiểu 100
Đang còn 140 Con
Leadtime dự kiến
20 ngày
Bulong inox 304 DIN933 M3x25Category: Bulong - Hex Bolt M3 - M4, Bulong Inox 304

Bulong inox 304 DIN933 M3x25

B01M0301025TH00
Số lượng Giá
1+ (Con) 920,00 ₫
500+ (Con) 690,00 ₫
5000+ (Con) 598,00 ₫
Mua tối thiểu 50
Đang còn 270 Con
Leadtime dự kiến
20 ngày
Bulong inox 304 DIN933 M3x30Category: Bulong - Hex Bolt M3 - M4, Bulong Inox 304

Bulong inox 304 DIN933 M3x30

B01M0301030TH00
Số lượng Giá
1+ (Con) 1.060,00 ₫
500+ (Con) 795,00 ₫
5000+ (Con) 689,00 ₫
Mua tối thiểu 50
Đang còn 113 Con
Leadtime dự kiến
20 ngày
Bulong inox 304 DIN933 M3x40Category: Bulong - Hex Bolt M3 - M4, Bulong Inox 304

Bulong inox 304 DIN933 M3x40

B01M0301040TH00
Số lượng Giá
1+ (Con) 1.310,00 ₫
500+ (Con) 982,50 ₫
5000+ (Con) 851,50 ₫
Mua tối thiểu 50
Đang còn 179 Con
Leadtime dự kiến
20 ngày
Bulong inox 304 DIN933 M4x10Category: Bulong - Hex Bolt M3 - M4, Bulong Inox 304

Bulong inox 304 DIN933 M4x10

B01M0401010TH00
Số lượng Giá
1+ (Con) 900,00 ₫
500+ (Con) 675,00 ₫
5000+ (Con) 585,00 ₫
Mua tối thiểu 100
Hàng nhập
Leadtime dự kiến
20 ngày
Tán inox 304 DIN934 M4 Category: Tán Inox 304 DIN934, Hex Nut M1.6-M2-M2.5-M3

Tán inox 304 DIN934 M4

N01M0401H00
Số lượng Giá
1+ (Con) 240,00 ₫
100+ (Con) 180,00 ₫
1000+ (Con) 156,00 ₫
Mua tối thiểu 50
Đang còn 45300 Con
Leadtime dự kiến
15 ngày
Lông đền phẳng inox 304 DIN125 M4 Category: Lông Đền Phẳng Inox 304 (A2)

Lông đền phẳng inox 304 DIN125 M4

W01M040AH0
Số lượng Giá
1+ (Con) 200,00 ₫
500+ (Con) 150,00 ₫
5000+ (Con) 130,00 ₫
Mua tối thiểu 250
Đang còn 26189 Con
Leadtime dự kiến
2 ngày
Lông đền vênh inox 304 DIN127 M4 Category: Lông Đền Vênh Inox 304 (TC DIN127)

Lông đền vênh inox 304 DIN127 M4

W02M040AH0
Số lượng Giá
1+ (Con) 80,00 ₫
500+ (Con) 60,00 ₫
5000+ (Con) 52,00 ₫
Mua tối thiểu 250
Đang còn 2110 Con
Leadtime dự kiến
1 ngày
Bulong inox 304 DIN933 M4x16Category: Bulong - Hex Bolt M3 - M4, Bulong Inox 304

Bulong inox 304 DIN933 M4x16

B01M0401016TH00
Số lượng Giá
1+ (Con) 660,00 ₫
500+ (Con) 495,00 ₫
5000+ (Con) 429,00 ₫
Mua tối thiểu 100
Đang còn 530 Con
Leadtime dự kiến
2 ngày
Bulong inox 304 DIN933 M4x20Category: Bulong - Hex Bolt M3 - M4, Bulong Inox 304

Bulong inox 304 DIN933 M4x20

B01M0401020TH00
Số lượng Giá
1+ (Con) 760,00 ₫
500+ (Con) 570,00 ₫
5000+ (Con) 494,00 ₫
Mua tối thiểu 100
Đang còn 520 Con
Leadtime dự kiến
2 ngày
Bulong inox 304 DIN933 M4x25Category: Bulong - Hex Bolt M3 - M4, Bulong Inox 304

Bulong inox 304 DIN933 M4x25

B01M0401025TH00
Số lượng Giá
1+ (Con) 1.040,00 ₫
200+ (Con) 780,00 ₫
2000+ (Con) 676,00 ₫
Mua tối thiểu 50
Hàng nhập
Leadtime dự kiến
2 ngày
Bulong inox 304 DIN933 M4x30Category: Bulong - Hex Bolt M3 - M4, Bulong Inox 304

Bulong inox 304 DIN933 M4x30

B01M0401030TH00
Số lượng Giá
1+ (Con) 1.150,00 ₫
200+ (Con) 862,50 ₫
2000+ (Con) 747,50 ₫
Mua tối thiểu 50
Đang còn 24 Con
Leadtime dự kiến
20 ngày
Bulong inox 304 DIN933 M4x40Category: Bulong - Hex Bolt M3 - M4, Bulong Inox 304

Bulong inox 304 DIN933 M4x40

B01M0401040TH00
Số lượng Giá
1+ (Con) 1.270,00 ₫
200+ (Con) 952,50 ₫
2000+ (Con) 825,50 ₫
Mua tối thiểu 50
Hàng nhập
Leadtime dự kiến
20 ngày
Bulong inox 304 DIN933 M5x10Category: Bulong - Hex Bolt M3 - M4, Bulong Inox 304

Bulong inox 304 DIN933 M5x10

B01M0501010TH00
Số lượng Giá
1+ (Con) 990,00 ₫
200+ (Con) 742,50 ₫
2000+ (Con) 643,50 ₫
Mua tối thiểu 100
Đang còn 405 Con
Leadtime dự kiến
1 ngày
Tán inox 304 DIN934 M5 Category: Tán Inox 304 DIN934, Hex Nut M1.6-M2-M2.5-M3

Tán inox 304 DIN934 M5

N01M0501H00
Số lượng Giá
1+ (Con) 340,00 ₫
100+ (Con) 255,00 ₫
1000+ (Con) 221,00 ₫
Mua tối thiểu 50
Đang còn 13516 Con
Leadtime dự kiến
15 ngày
Lông đền phẳng inox 304 DIN125 M5 Category: Lông Đền Phẳng Inox 304 (A2)

Lông đền phẳng inox 304 DIN125 M5

W01M050AH0
Số lượng Giá
1+ (Con) 220,00 ₫
500+ (Con) 165,00 ₫
5000+ (Con) 143,00 ₫
Mua tối thiểu 250
Đang còn 20877 Con
Leadtime dự kiến
2 ngày
Lông đền vênh inox 304 DIN127 M5 Category: Lông Đền Vênh Inox 304 (TC DIN127)

Lông đền vênh inox 304 DIN127 M5

W02M050AH0
Số lượng Giá
1+ (Con) 140,00 ₫
200+ (Con) 105,00 ₫
2000+ (Con) 91,00 ₫
Mua tối thiểu 100
Đang còn 1698 Con
Leadtime dự kiến
1 ngày
Bulong inox 304 DIN933 M5x16Category: Bulong - Hex Bolt M3 - M4, Bulong Inox 304

Bulong inox 304 DIN933 M5x16

B01M0501016TH00
Số lượng Giá
1+ (Con) 1.040,00 ₫
200+ (Con) 780,00 ₫
2000+ (Con) 676,00 ₫
Mua tối thiểu 100
Đang còn 1160 Con
Leadtime dự kiến
1 ngày
Bulong inox 304 DIN933 M5x20Category: Bulong - Hex Bolt M3 - M4, Bulong Inox 304

Bulong inox 304 DIN933 M5x20

B01M0501020TH00
Số lượng Giá
1+ (Con) 1.240,00 ₫
200+ (Con) 930,00 ₫
2000+ (Con) 806,00 ₫
Mua tối thiểu 50
Đang còn 1900 Con
Leadtime dự kiến
1 ngày
Bulong inox 304 DIN933 M5x25Category: Bulong - Hex Bolt M3 - M4, Bulong Inox 304

Bulong inox 304 DIN933 M5x25

B01M0501025TH00
Số lượng Giá
1+ (Con) 1.360,00 ₫
200+ (Con) 1.020,00 ₫
2000+ (Con) 884,00 ₫
Mua tối thiểu 50
Đang còn 550 Con
Leadtime dự kiến
1 ngày
Bulong inox 304 DIN933 M5x30Category: Bulong - Hex Bolt M3 - M4, Bulong Inox 304

Bulong inox 304 DIN933 M5x30

B01M0501030TH00
Số lượng Giá
1+ (Con) 1.500,00 ₫
200+ (Con) 1.125,00 ₫
2000+ (Con) 975,00 ₫
Mua tối thiểu 50
Đang còn 3185 Con
Leadtime dự kiến
1 ngày
Bulong inox 304 DIN933 M5x40Category: Bulong - Hex Bolt M3 - M4, Bulong Inox 304

Bulong inox 304 DIN933 M5x40

B01M0501040TH00
Số lượng Giá
1+ (Con) 1.150,00 ₫
200+ (Con) 862,50 ₫
2000+ (Con) 747,50 ₫
Mua tối thiểu 50
Đang còn 50 Con
Leadtime dự kiến
1 ngày
Bulong inox 304 DIN933 M5x50Category: Bulong - Hex Bolt M3 - M4

Bulong inox 304 DIN933 M5x50

B01M0501050TH00
Số lượng Giá
1+ (Con) 1.400,00 ₫
200+ (Con) 1.050,00 ₫
2000+ (Con) 910,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Đang còn 742 Con
Leadtime dự kiến
Liên hệ
Bulong inox 304 DIN933 M5x60Category: Bulong - Hex Bolt M3 - M4, Bulong Inox 304

Bulong inox 304 DIN933 M5x60

B01M0501060TH00
Số lượng Giá
1+ (Con) 1.540,00 ₫
200+ (Con) 1.155,00 ₫
2000+ (Con) 1.001,00 ₫
Mua tối thiểu 50
Đang còn 790 Con
Leadtime dự kiến
1 ngày