MECSU CO, LTD.
MECSU CO, LTD.
0286.657.2459
TRANG CHỦ GIỎ HÀNG ĐĂNG NHẬP

Bulong Hệ Inch Mạ Kẽm

Loại Sản Phẩm
Vật Liệu
Size Ren
Chiều Dài
Xử Lý Bề Mặt

Bulong mạ kẽm 1/2 UNC x 0.75 inCategory: Bulong Hệ Inch Mạ Kẽm

Bulong mạ kẽm 1/2 UNC x 0.75 in

B01S1201075TD20
Số lượng Giá
1+ (Con) 8.100,00 ₫
100+ (Con) 6.075,00 ₫
1000+ (Con) 5.265,00 ₫
Mua tối thiểu 25
Đang còn 100 Con
Leadtime dự kiến
6 ngày
Bulong mạ kẽm 1/2 UNC x 1.25 inCategory: Bulong Hệ Inch Mạ Kẽm

Bulong mạ kẽm 1/2 UNC x 1.25 in

B01S1201125TD20
Số lượng Giá
1+ (Con) 8.100,00 ₫
100+ (Con) 6.075,00 ₫
1000+ (Con) 5.265,00 ₫
Mua tối thiểu 25
Đang còn 41 Con
Leadtime dự kiến
6 ngày
Bulong mạ kẽm 1/2 UNC x 1.5 inCategory: Bulong Hệ Inch Mạ Kẽm

Bulong mạ kẽm 1/2 UNC x 1.5 in

B01S1201150TD20
Số lượng Giá
1+ (Con) 9.300,00 ₫
100+ (Con) 6.975,00 ₫
1000+ (Con) 6.045,00 ₫
Mua tối thiểu 25
Đang còn 5 Con
Leadtime dự kiến
6 ngày
Bulong mạ kẽm 1/2 UNC x 1.75 inCategory: Bulong Hệ Inch Mạ Kẽm

Bulong mạ kẽm 1/2 UNC x 1.75 in

B01S1201175TD20
Số lượng Giá
1+ (Con) 11.100,00 ₫
100+ (Con) 8.325,00 ₫
1000+ (Con) 7.215,00 ₫
Mua tối thiểu 25
Hàng nhập
Leadtime dự kiến
6 ngày
Bulong mạ kẽm 1/2 UNC x 2 inCategory: Bulong Hệ Inch Mạ Kẽm

Bulong mạ kẽm 1/2 UNC x 2 in

B01S1201200TD20
Số lượng Giá
1+ (Con) 17.400,00 ₫
100+ (Con) 13.050,00 ₫
1000+ (Con) 11.310,00 ₫
Mua tối thiểu 25
Hàng nhập
Leadtime dự kiến
24 ngày
Bulong mạ kẽm 1/2 UNC x 2.5 in Ren lửngCategory: Bulong Hệ Inch Mạ Kẽm

Bulong mạ kẽm 1/2 UNC x 2.5 in Ren lửng

B01S1201250PD20
Số lượng Giá
1+ (Con) 13.500,00 ₫
100+ (Con) 10.125,00 ₫
1000+ (Con) 8.775,00 ₫
Mua tối thiểu 25
Đang còn 9 Con
Leadtime dự kiến
24 ngày
Bulong mạ kẽm 1/2 UNC x 3.25 in Ren lửngCategory: Bulong Hệ Inch Mạ Kẽm

Bulong mạ kẽm 1/2 UNC x 3.25 in Ren lửng

B01S1201325PD20
Số lượng Giá
1+ (Con) 17.700,00 ₫
100+ (Con) 13.275,00 ₫
1000+ (Con) 11.505,00 ₫
Mua tối thiểu 25
Hàng nhập
Leadtime dự kiến
6 ngày
Bulong mạ kẽm 1/2 UNC x 3.5 in Ren lửngCategory: Bulong Hệ Inch Mạ Kẽm

Bulong mạ kẽm 1/2 UNC x 3.5 in Ren lửng

B01S1201350PD20
Số lượng Giá
1+ (Con) 19.300,00 ₫
100+ (Con) 14.475,00 ₫
1000+ (Con) 12.545,00 ₫
Mua tối thiểu 25
Hàng nhập
Leadtime dự kiến
24 ngày
Bulong mạ kẽm 1/2 UNC x 4 in Ren lửngCategory: Bulong Hệ Inch Mạ Kẽm

Bulong mạ kẽm 1/2 UNC x 4 in Ren lửng

B01S1201400PD20
Số lượng Giá
1+ (Con) 20.900,00 ₫
100+ (Con) 15.675,00 ₫
1000+ (Con) 13.585,00 ₫
Mua tối thiểu 25
Đang còn 502 Con
Leadtime dự kiến
24 ngày
Bulong mạ kẽm 1/2 UNC x 4.5 in Ren lửngCategory: Bulong Hệ Inch Mạ Kẽm

Bulong mạ kẽm 1/2 UNC x 4.5 in Ren lửng

B01S1201450PD20
Số lượng Giá
1+ (Con) 22.500,00 ₫
100+ (Con) 16.875,00 ₫
1000+ (Con) 14.625,00 ₫
Mua tối thiểu 25
Hàng nhập
Leadtime dự kiến
24 ngày
Bulong mạ kẽm 1/2 UNF x 1 inCategory: Bulong Hệ Inch Mạ Kẽm

Bulong mạ kẽm 1/2 UNF x 1 in

B01S1202100TD20
Số lượng Giá
1+ (Con) 13.300,00 ₫
100+ (Con) 9.975,00 ₫
1000+ (Con) 8.645,00 ₫
Mua tối thiểu 25
Đang còn 20 Con
Leadtime dự kiến
24 ngày
Bulong mạ kẽm 1/2 UNF x 1.25 inCategory: Bulong Hệ Inch Mạ Kẽm

Bulong mạ kẽm 1/2 UNF x 1.25 in

B01S1202125TD20
Số lượng Giá
1+ (Con) 8.100,00 ₫
100+ (Con) 6.075,00 ₫
1000+ (Con) 5.265,00 ₫
Mua tối thiểu 25
Hàng nhập
Leadtime dự kiến
6 ngày
Bulong mạ kẽm 1/2 UNF x 1.5 inCategory: Bulong Hệ Inch Mạ Kẽm

Bulong mạ kẽm 1/2 UNF x 1.5 in

B01S1202150TD20
Số lượng Giá
1+ (Con) 9.400,00 ₫
100+ (Con) 7.050,00 ₫
1000+ (Con) 6.110,00 ₫
Mua tối thiểu 25
Đang còn 288 Con
Leadtime dự kiến
6 ngày
Bulong mạ kẽm 1/2 UNF x 2 inCategory: Bulong Hệ Inch Mạ Kẽm

Bulong mạ kẽm 1/2 UNF x 2 in

B01S1202200TD20
Số lượng Giá
1+ (Con) 11.300,00 ₫
100+ (Con) 8.475,00 ₫
1000+ (Con) 7.345,00 ₫
Mua tối thiểu 25
Hàng nhập
Leadtime dự kiến
24 ngày
Bulong mạ kẽm 1/2 UNF x 2.25 inCategory: Bulong Hệ Inch Mạ Kẽm

Bulong mạ kẽm 1/2 UNF x 2.25 in

B01S1202225TD20
Số lượng Giá
1+ (Con) 16.100,00 ₫
100+ (Con) 12.075,00 ₫
1000+ (Con) 10.465,00 ₫
Mua tối thiểu 25
Hàng nhập
Leadtime dự kiến
24 ngày
Bulong mạ kẽm 1/2 UNF x 2.5 inCategory: Bulong Hệ Inch Mạ Kẽm

Bulong mạ kẽm 1/2 UNF x 2.5 in

B01S1202250TD20
Số lượng Giá
1+ (Con) 12.300,00 ₫
100+ (Con) 9.225,00 ₫
1000+ (Con) 7.995,00 ₫
Mua tối thiểu 25
Hàng nhập
Leadtime dự kiến
6 ngày
Bulong mạ kẽm 1/2 UNF x 2.75 inCategory: Bulong Hệ Inch Mạ Kẽm

Bulong mạ kẽm 1/2 UNF x 2.75 in

B01S1202275TD20
Số lượng Giá
1+ (Con) 17.700,00 ₫
100+ (Con) 13.275,00 ₫
1000+ (Con) 11.505,00 ₫
Mua tối thiểu 25
Hàng nhập
Leadtime dự kiến
24 ngày
Bulong mạ kẽm 1/2 UNF x 3 in Ren lửngCategory: Bulong Hệ Inch Mạ Kẽm

Bulong mạ kẽm 1/2 UNF x 3 in Ren lửng

B01S1202300PD20
Số lượng Giá
1+ (Con) 17.600,00 ₫
100+ (Con) 13.200,00 ₫
1000+ (Con) 11.440,00 ₫
Mua tối thiểu 25
Hàng nhập
Leadtime dự kiến
6 ngày
Bulong mạ kẽm 1/2 UNF x 3.5 in Ren lửngCategory: Bulong Hệ Inch Mạ Kẽm

Bulong mạ kẽm 1/2 UNF x 3.5 in Ren lửng

B01S1202350PD20
Số lượng Giá
1+ (Con) 20.900,00 ₫
100+ (Con) 15.675,00 ₫
1000+ (Con) 13.585,00 ₫
Mua tối thiểu 25
Hàng nhập
Leadtime dự kiến
24 ngày
Bulong mạ kẽm 1/4 UNC x 0.5 inCategory: Bulong Hệ Inch Mạ Kẽm

Bulong mạ kẽm 1/4 UNC x 0.5 in

B01S1401050TD20
Số lượng Giá
1+ (Con) 2.600,00 ₫
100+ (Con) 1.950,00 ₫
1000+ (Con) 1.690,00 ₫
Mua tối thiểu 25
Hàng nhập
Leadtime dự kiến
24 ngày