MECSU CO, LTD.
MECSU CO, LTD.
0286.657.2459
TRANG CHỦ GIỎ HÀNG ĐĂNG NHẬP

Bulong Cổ Vuông Thép Mạ Kẽm

Loại Sản Phẩm
Vật Liệu
Size Ren
Chiều Dài

Bulong đầu dù cổ vuông CL4.8 Xi Kẽm M6x15Category: Bulong Cổ Vuông Thép Mạ Kẽm

Bulong đầu dù cổ vuông CL4.8 Xi Kẽm M6x15

B15M0601015TA20
Số lượng Giá
1+ (Con) 400,00 ₫
500+ (Con) 240,00 ₫
5000+ (Con) 200,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime dự kiến
2 ngày
Bulong đầu dù cổ vuông CL4.8 Xi Kẽm M6x1.0x25Category: Bulong Cổ Vuông Thép Mạ Kẽm

Bulong đầu dù cổ vuông CL4.8 Xi Kẽm M6x1.0x25

B15M0601025TA20
Số lượng Giá
1+ (Con) 400,00 ₫
500+ (Con) 240,00 ₫
5000+ (Con) 200,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Đang còn 1005 Con
Leadtime dự kiến
2 ngày
Bulong đầu dù cổ vuông CL4.8 Xi Kẽm M6x1.0x40Category: Bulong Cổ Vuông Thép Mạ Kẽm

Bulong đầu dù cổ vuông CL4.8 Xi Kẽm M6x1.0x40

B15M0601040TA20
Số lượng Giá
1+ (Con) 500,00 ₫
500+ (Con) 300,00 ₫
5000+ (Con) 250,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Đang còn 970 Con
Leadtime dự kiến
2 ngày
Bulong đầu dù cổ vuông CL4.8 Xi Kẽm M6x1.0x45Category: Bulong Cổ Vuông Thép Mạ Kẽm

Bulong đầu dù cổ vuông CL4.8 Xi Kẽm M6x1.0x45

B15M0601045TA20
Số lượng Giá
1+ (Con) 600,00 ₫
500+ (Con) 360,00 ₫
5000+ (Con) 300,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Đang còn 58479 Con
Leadtime dự kiến
2 ngày
Bulong đầu dù cổ vuông CL4.8 Xi Kẽm M6x1.0x50Category: Bulong Cổ Vuông Thép Mạ Kẽm

Bulong đầu dù cổ vuông CL4.8 Xi Kẽm M6x1.0x50

B15M0601050TA20
Số lượng Giá
1+ (Con) 700,00 ₫
500+ (Con) 420,00 ₫
5000+ (Con) 350,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Đang còn 1000 Con
Leadtime dự kiến
2 ngày
Bulong Cổ Vuông Thép 4.8 Mạ Kẽm M8x10Category: Bulong Cổ Vuông Thép Mạ Kẽm

Bulong Cổ Vuông Thép 4.8 Mạ Kẽm M8x10

B15M0801010TA20
Số lượng Giá
1+ (Con) 300,00 ₫
500+ (Con) 180,00 ₫
5000+ (Con) 150,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime dự kiến
2 ngày
Bulong Cổ Vuông 4.8 Mạ Kẽm M8x12Category: Bulong Cổ Vuông Thép Mạ Kẽm

Bulong Cổ Vuông 4.8 Mạ Kẽm M8x12

B15M0801012TA20
Số lượng Giá
1+ (Con) 600,00 ₫
500+ (Con) 360,00 ₫
5000+ (Con) 300,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime dự kiến
2 ngày
Bulong Cổ Vuông 4.8 Mạ Kẽm M8x15Category: Bulong Cổ Vuông Thép Mạ Kẽm

Bulong Cổ Vuông 4.8 Mạ Kẽm M8x15

B15M0801015TA20
Số lượng Giá
1+ (Con) 700,00 ₫
500+ (Con) 420,00 ₫
5000+ (Con) 350,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime dự kiến
2 ngày
Bulong Cổ Vuông 4.8 Mạ Kẽm M8x20Category: Bulong Cổ Vuông Thép Mạ Kẽm

Bulong Cổ Vuông 4.8 Mạ Kẽm M8x20

B15M0801020TA20
Số lượng Giá
1+ (Con) 700,00 ₫
500+ (Con) 420,00 ₫
5000+ (Con) 350,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Đang còn 667 Con
Leadtime dự kiến
2 ngày
Bulong Cổ Vuông 4.8 Mạ Kẽm M8x25Category: Bulong Cổ Vuông Thép Mạ Kẽm

Bulong Cổ Vuông 4.8 Mạ Kẽm M8x25

B15M0801025TA20
Số lượng Giá
1+ (Con) 800,00 ₫
500+ (Con) 480,00 ₫
5000+ (Con) 400,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Đang còn 1185 Con
Leadtime dự kiến
2 ngày
Bulong Cổ Vuông 4.8 Mạ Kẽm M8x30Category: Bulong Cổ Vuông Thép Mạ Kẽm

Bulong Cổ Vuông 4.8 Mạ Kẽm M8x30

B15M0801030TA20
Số lượng Giá
1+ (Con) 800,00 ₫
500+ (Con) 480,00 ₫
5000+ (Con) 400,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Đang còn 1000 Con
Leadtime dự kiến
2 ngày
Bulong Cổ Vuông Thep 4.8 Mạ Kẽm M10x20Category: Bulong Cổ Vuông Thép Mạ Kẽm

Bulong Cổ Vuông Thep 4.8 Mạ Kẽm M10x20

B15M1001020TA20
Số lượng Giá
1+ (Con) 1.100,00 ₫
200+ (Con) 550,00 ₫
2000+ (Con) 550,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime dự kiến
2 ngày
Bulong Cổ Vuông Thep 4.8 Mạ Kẽm M10x25Category: Bulong Cổ Vuông Thép Mạ Kẽm

Bulong Cổ Vuông Thep 4.8 Mạ Kẽm M10x25

B15M1001025TA20
Số lượng Giá
1+ (Con) 1.300,00 ₫
200+ (Con) 650,00 ₫
2000+ (Con) 650,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Đang còn 1463 Con
Leadtime dự kiến
2 ngày
Bulong Cổ Vuông Thép 4.8 Mạ Kẽm M10x30Category: Bulong Cổ Vuông Thép Mạ Kẽm

Bulong Cổ Vuông Thép 4.8 Mạ Kẽm M10x30

B15M1001030TA20
Số lượng Giá
1+ (Con) 1.500,00 ₫
200+ (Con) 750,00 ₫
2000+ (Con) 750,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Đang còn 837 Con
Leadtime dự kiến
2 ngày
Bulong Cổ Vuông Thép 4.8 Mạ Kẽm M10x40Category: Bulong Cổ Vuông Thép Mạ Kẽm

Bulong Cổ Vuông Thép 4.8 Mạ Kẽm M10x40

B15M1001040TA20
Số lượng Giá
1+ (Con) 1.400,00 ₫
100+ (Con) 700,00 ₫
1000+ (Con) 700,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Đang còn 520 Con
Leadtime dự kiến
2 ngày
	Bulong Cổ Vuông Thép 4.8 Mạ Kẽm M10x50Category: Bulong Cổ Vuông Thép Mạ Kẽm

Bulong Cổ Vuông Thép 4.8 Mạ Kẽm M10x50

B15M1001050TA20
Số lượng Giá
1+ (Con) 1.800,00 ₫
100+ (Con) 900,00 ₫
1000+ (Con) 900,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Đang còn 846 Con
Leadtime dự kiến
2 ngày
Bulong Cổ Vuông Thép 4.8 Mạ Kẽm M10x70Category: Bulong Cổ Vuông Thép Mạ Kẽm

Bulong Cổ Vuông Thép 4.8 Mạ Kẽm M10x70

B15M1001070TA20
Số lượng Giá
1+ (Con) 2.100,00 ₫
100+ (Con) 1.050,00 ₫
1000+ (Con) 1.050,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Đang còn 380 Con
Leadtime dự kiến
2 ngày