MECSU CO, LTD.
MECSU CO, LTD.
0286.657.2459
TRANG CHỦ GIỎ HÀNG ĐĂNG NHẬP

Bao Bì - Linh Kiện Đóng Gói

Bao Bì - Linh Kiện Đóng Gói

Include: Tape, Stretch Film PE,

Loại Sản Phẩm
Vật Liệu
Chiều Dài
Bề Rộng
Màu Sắc
Khối Lượng