BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Phân Loại

Tải Trọng

Đường Kính

Đường Kính

Độ Dày

Độ Dày

Vật Liệu

Màu Sắc

Bề Rộng Cốt

Bề Rộng Cốt

Lỗ Bạc Đạn

Lỗ Bạc Đạn

Độ Cứng

Khối Lượng

Thương Hiệu

Bánh Xe Đẩy

Bánh Xe Đẩy

Bánh xe cao su nòng gang Phong Thạnh đường kính 100mm - 100kg 100x38

Bánh xe cao su nòng gang Phong Thạnh đường kính 100mm - 100kg 100x38

MPN: BXE-PT-100x38
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 42,900
25+ 40,755
50+ 38,610
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Bánh xe cao su nòng gang Phong Thạnh đường kính 250mm - 250kg 10x2 1/2

Bánh xe cao su nòng gang Phong Thạnh đường kính 250mm - 250kg 10x2 1/2

MPN: BXE-PT-10x1-2
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 297,000
2+ 282,150
4+ 267,300
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Bánh xe cao su nòng gang Phong Thạnh đường kính 235mm - 150kg 10x2

Bánh xe cao su nòng gang Phong Thạnh đường kính 235mm - 150kg 10x2

MPN: BXE-PT-10x2
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 192,830
2+ 183,189
4+ 173,547
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Bánh xe cao su nòng gang Phong Thạnh đường kính 248mm - 250kg 10x3

Bánh xe cao su nòng gang Phong Thạnh đường kính 248mm - 250kg 10x3

MPN: BXE-PT-10x3
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 336,710
2+ 319,875
4+ 303,039
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Bánh xe cao su nòng gang Phong Thạnh đường kính 125mm - 100kg 125x45

Bánh xe cao su nòng gang Phong Thạnh đường kính 125mm - 100kg 125x45

MPN: BXE-PT-125x45
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 48,950
10+ 46,503
20+ 44,055
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Bánh xe cao su nòng gang Phong Thạnh đường kính 300mm - 180kg 12x2

Bánh xe cao su nòng gang Phong Thạnh đường kính 300mm - 180kg 12x2

MPN: BXE-PT-12x2
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 327,580
2+ 311,201
4+ 294,822
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Bánh xe cao su nòng gang Phong Thạnh đường kính 300mm - 300kg 12x3

Bánh xe cao su nòng gang Phong Thạnh đường kính 300mm - 300kg 12x3

MPN: BXE-PT-12x3
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 474,540
2+ 450,813
4+ 427,086
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Bánh xe nâng nhựa PU xanh Phong Thạnh đường kính 185mm - 700kg 185x50

Bánh xe nâng nhựa PU xanh Phong Thạnh đường kính 185mm - 700kg 185x50

MPN: BXE-PT-185x50
Danh mục: Bánh Xe Nâng PU
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 303,050
2+ 287,898
4+ 272,745
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Bánh xe đẩy mâm hàn cao su đặc Phong Thạnh vành thép vàng đường kính 205mm - 150kg 250-4MH

Bánh xe đẩy mâm hàn cao su đặc Phong Thạnh vành thép vàng đường kính 205mm - 150kg 250-4MH

MPN: BXE-PT-250-4MH
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 79,640
10+ 75,658
20+ 71,676
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Bánh xe đẩy mâm liền cao su đặc Phong Thạnh vành thép đỏ đường kính 205mm - 150kg 250-4MLG

Bánh xe đẩy mâm liền cao su đặc Phong Thạnh vành thép đỏ đường kính 205mm - 150kg 250-4MLG

MPN: BXE-PT-250-4MLG
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 71,940
10+ 68,343
20+ 64,746
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Bánh xe đẩy mâm liền cao su đặc Phong Thạnh vành thép xanh đường kính 205mm - 150kg 250-4MLR

Bánh xe đẩy mâm liền cao su đặc Phong Thạnh vành thép xanh đường kính 205mm - 150kg 250-4MLR

MPN: BXE-PT-250-4MLR
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 71,940
10+ 68,343
20+ 64,746
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Bánh xe đẩy cao su đặc Phong Thạnh vành thép đỏ đường kính 290mm - 150kg 250-8MH2

Bánh xe đẩy cao su đặc Phong Thạnh vành thép đỏ đường kính 290mm - 150kg 250-8MH2

MPN: BXE-PT-250-8MH2
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 142,340
2+ 135,223
10+ 128,106
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Bánh xe đẩy cao su đặc Phong Thạnh vành thép xanh đường kính 325mm - 180kg 300-8MH2G

Bánh xe đẩy cao su đặc Phong Thạnh vành thép xanh đường kính 325mm - 180kg 300-8MH2G

MPN: BXE-PT-300-8MH2G
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 179,080
2+ 170,126
10+ 161,172
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Bánh xe đẩy cao su đặc Phong Thạnh vành thép đỏ đường kính 325mm - 180kg 300-8MH2R

Bánh xe đẩy cao su đặc Phong Thạnh vành thép đỏ đường kính 325mm - 180kg 300-8MH2R

MPN: BXE-PT-300-8MH2R
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 179,080
2+ 170,126
10+ 161,172
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Bánh xe đẩy mâm hàn cao su đặc Phong Thạnh vành thép vàng đường kính 260mm - 180kg 350-4MH

Bánh xe đẩy mâm hàn cao su đặc Phong Thạnh vành thép vàng đường kính 260mm - 180kg 350-4MH

MPN: BXE-PT-350-4MH
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 116,380
5+ 110,561
20+ 104,742
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Bánh xe đẩy mâm liền cao su đặc Phong Thạnh vành thép đỏ đường kính 260mm - 180kg 350-4MLG

Bánh xe đẩy mâm liền cao su đặc Phong Thạnh vành thép đỏ đường kính 260mm - 180kg 350-4MLG

MPN: BXE-PT-350-4MLG
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 107,140
10+ 101,783
20+ 96,426
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Bánh xe đẩy mâm liền cao su đặc Phong Thạnh vành thép xanh đường kính 260mm - 180kg 350-4MLR

Bánh xe đẩy mâm liền cao su đặc Phong Thạnh vành thép xanh đường kính 260mm - 180kg 350-4MLR

MPN: BXE-PT-350-4MLR
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 107,140
10+ 101,783
20+ 96,426
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Bánh xe đẩy cao su đặc Phong Thạnh vành thép đỏ đường kính 371mm - 200kg 400-8MH1

Bánh xe đẩy cao su đặc Phong Thạnh vành thép đỏ đường kính 371mm - 200kg 400-8MH1

MPN: BXE-PT-400-8MH1
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 241,890
2+ 229,796
4+ 217,701
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Bánh xe đẩy cao su đặc Phong Thạnh vành thép đỏ đường kính 371mm - 200kg 400-8MH2

Bánh xe đẩy cao su đặc Phong Thạnh vành thép đỏ đường kính 371mm - 200kg 400-8MH2

MPN: BXE-PT-400-8MH2
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 241,890
2+ 229,796
4+ 217,701
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Bánh xe cao su nòng gang Phong Thạnh đường kính 150mm - 150kg 6x2

Bánh xe cao su nòng gang Phong Thạnh đường kính 150mm - 150kg 6x2

MPN: BXE-PT-6x2
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 85,690
10+ 81,406
20+ 77,121
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 3 ngày