MECSU CO, LTD.
MECSU CO, LTD.
⭐⭐⭐⭐⭐
TRANG CHỦ GIỎ HÀNG ĐĂNG NHẬP
Màu Sắc
Chiều Dài
Loại Sản Phẩm
Vật Liệu

Băng Keo Điện Nano Màu Đen 10Yard (9m) - 10 CuộnDanh mục: Băng Keo Điện Nano

Băng Keo Điện Nano Màu Đen 10Yard (9m) - 10 Cuộn

6107E11-BLK
Số lượng Giá
1+ (Cuộn) 25.000,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cuộn
Xin liên hệ với chúng tôi
Băng Keo Điện Nano Màu Xanh Dương 10Yard (9m) - 10 CuộnDanh mục: Băng Keo Điện Nano

Băng Keo Điện Nano Màu Xanh Dương 10Yard (9m) - 10 Cuộn

6107E11-BLU
Số lượng Giá
1+ (Cuộn) 27.500,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cuộn
Xin liên hệ với chúng tôi
Băng Keo Điện Nano Màu Xanh Lá 10Yard (9m) - 10 CuộnDanh mục: Băng Keo Điện Nano

Băng Keo Điện Nano Màu Xanh Lá 10Yard (9m) - 10 Cuộn

6107E11-GR
Số lượng Giá
1+ (Cuộn) 27.500,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cuộn
Xin liên hệ với chúng tôi
Băng Keo Điện Nano Màu Đỏ 10Yard (9m) - 10 CuộnDanh mục: Băng Keo Điện Nano

Băng Keo Điện Nano Màu Đỏ 10Yard (9m) - 10 Cuộn

6107E11-RED
Số lượng Giá
1+ (Cuộn) 27.500,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cuộn
Xin liên hệ với chúng tôi
Băng Keo Điện Nano Màu Vàng 10Yard (9m) - 10 CuộnDanh mục: Băng Keo Điện Nano

Băng Keo Điện Nano Màu Vàng 10Yard (9m) - 10 Cuộn

6107E11-YELL
Số lượng Giá
1+ (Cuộn) 27.500,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cuộn
Xin liên hệ với chúng tôi
Băng Keo Điện Nano Màu Đen 20Yard (18m) - 10 Cuộn/setDanh mục: Băng Keo Điện Nano

Băng Keo Điện Nano Màu Đen 20Yard (18m) - 10 Cuộn/set

6107E21-BLK
Số lượng Giá
1+ (Cuộn) 63.750,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cuộn
Xin liên hệ với chúng tôi
Băng Keo Điện Nano Màu Xanh Dương 20Yard (18m) - 10 CuộnDanh mục: Băng Keo Điện Nano

Băng Keo Điện Nano Màu Xanh Dương 20Yard (18m) - 10 Cuộn

6107E21-BLU
Số lượng Giá
1+ (Cuộn) 45.000,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cuộn
Xin liên hệ với chúng tôi
Băng Keo Điện Nano Màu Xanh Lá 20Yard (18m) - 10 CuộnDanh mục: Băng Keo Điện Nano

Băng Keo Điện Nano Màu Xanh Lá 20Yard (18m) - 10 Cuộn

6107E21-GR
Số lượng Giá
1+ (Cuộn) 45.000,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cuộn
Xin liên hệ với chúng tôi
Băng Keo Điện Nano Màu Đỏ 20Yard (18m) - 10 CuộnDanh mục: Băng Keo Điện Nano

Băng Keo Điện Nano Màu Đỏ 20Yard (18m) - 10 Cuộn

6107E21-RED
Số lượng Giá
1+ (Cuộn) 45.000,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cuộn
Xin liên hệ với chúng tôi
Băng Keo Điện Nano Màu Trắng 20Yard (18m) Danh mục: Băng Keo Điện Nano

Băng Keo Điện Nano Màu Trắng 20Yard (18m)

6107E21-WHILE
Số lượng Giá
1+ (Cuộn) 4.500,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cuộn
Xin liên hệ với chúng tôi
Băng Keo Điện Nano Màu Vàng 20Yard (18m) - 10 CuộnDanh mục: Băng Keo Điện Nano

Băng Keo Điện Nano Màu Vàng 20Yard (18m) - 10 Cuộn

6107E21-YELL
Số lượng Giá
1+ (Cuộn) 45.000,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cuộn
Xin liên hệ với chúng tôi

Băng Keo Điện Nano

Băng Keo Điện Nano

-Khổ rộng 1,8 cm

-Chiều dài :20 yard ( 18 mét)

-Số lượng: cây 10 cuộn

-Màu sắc : đen,trắng,xanh dương ,xanh lá,màu đỏ,màu vàng