BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Kích Thước (L)

Loại Sản Phẩm

Vật Liệu

Xuất Xứ

Xử Lý Bề Mặt

Bản lề nhôm màu sáng S21xP25 (HHPSN5)

Bản lề nhôm màu sáng S21xP25 (HHPSN5)

MPN: HG002A05
Danh mục: Bản Lề Nhôm
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
4+ 74,030
10+ 66,627
50+ 59,224
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 4 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Bản lề nhôm màu sáng S32xP30 (HHPSN6)

Bản lề nhôm màu sáng S32xP30 (HHPSN6)

MPN: HG002A06
Danh mục: Bản Lề Nhôm
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
4+ 74,030
10+ 66,627
50+ 59,224
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 4 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Bản lề nhôm màu sáng S42xP37 (HHPSN8)

Bản lề nhôm màu sáng S42xP37 (HHPSN8)

MPN: HG002A08
Danh mục: Bản Lề Nhôm
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
4+ 90,530
10+ 81,477
50+ 72,424
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 4 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Bản lề nhôm màu sáng S47xP43 (HHPSN8-45)

Bản lề nhôm màu sáng S47xP43 (HHPSN8-45)

MPN: HG002A08-45
Danh mục: Bản Lề Nhôm
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
4+ 123,530
10+ 111,177
50+ 98,824
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 4 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Bản lề nhôm màu đen S21xP25 (HHPBSN5)

Bản lề nhôm màu đen S21xP25 (HHPBSN5)

MPN: HG002B05
Danh mục: Bản Lề Nhôm
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
4+ 74,030
10+ 66,627
50+ 59,224
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 4 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Bản lề nhôm màu đen S32xP30 (HHPBSN6)

Bản lề nhôm màu đen S32xP30 (HHPBSN6)

MPN: HG002B06
Danh mục: Bản Lề Nhôm
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
4+ 74,030
10+ 66,627
50+ 59,224
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 4 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Bản lề nhôm màu đen S42xP37 (HHPBSN8)

Bản lề nhôm màu đen S42xP37 (HHPBSN8)

MPN: HG002B08
Danh mục: Bản Lề Nhôm
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
4+ 90,530
10+ 81,477
50+ 72,424
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 4 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Bản lề nhôm màu đen S47xP43 (HHPBSN8-45)

Bản lề nhôm màu đen S47xP43 (HHPBSN8-45)

MPN: HG002B08-45
Danh mục: Bản Lề Nhôm
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
4+ 123,530
10+ 111,177
50+ 98,824
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 4 cái

Xuất kho: trong 7 ngày