MECSU CO, LTD.
MECSU CO, LTD.
⭐⭐⭐⭐⭐
TRANG CHỦ GIỎ HÀNG ĐĂNG NHẬP

Bấm Kim Ghim

Bấm Kim Ghim

Loại Ghim
Chiều Dài Chân Ghim
Tên Sản Phẩm
Xuất Xứ
Thương Hiệu

Bấm kim ghim (thân nhôm đúc) StanleyDanh mục: Bấm Kim Ghim

Bấm kim ghim (thân nhôm đúc) Stanley

TR150
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 297.800,00 ₫
3+ (Cái) 282.910,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 3 ngày
Bấm kim ghim StanleyDanh mục: Bấm Kim Ghim

Bấm kim ghim Stanley

TR250
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 375.000,00 ₫
2+ (Cái) 356.250,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 3 ngày
Bấm kim ghim StanleyDanh mục: Bấm Kim Ghim

Bấm kim ghim Stanley

TR45-S
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 154.500,00 ₫
6+ (Cái) 146.775,00 ₫
Mua tối thiểu 3 cái
Xuất kho trong 3 ngày
Đinh ghim loại nhẹ 1/4" StanleyDanh mục: Bấm Kim Ghim

Đinh ghim loại nhẹ 1/4" Stanley

TRA204T
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 24.000,00 ₫
12+ (Cái) 22.800,00 ₫
Mua tối thiểu 6 cái
Xuất kho trong 3 ngày
Đinh ghim loại nhẹ 1mm, lõi 8mm StanleyDanh mục: Bấm Kim Ghim

Đinh ghim loại nhẹ 1mm, lõi 8mm Stanley

TRA205T
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 26.600,00 ₫
12+ (Cái) 25.270,00 ₫
Mua tối thiểu 6 cái
Xuất kho trong 3 ngày
Đinh ghim loại nhẹ 1m, lõi 10mm StanleyDanh mục: Bấm Kim Ghim

Đinh ghim loại nhẹ 1m, lõi 10mm Stanley

TRA206T
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 27.500,00 ₫
12+ (Cái) 26.125,00 ₫
Mua tối thiểu 6 cái
Xuất kho trong 3 ngày
Đinh ghim cao cấp 1/4" StanleyDanh mục: Bấm Kim Ghim

Đinh ghim cao cấp 1/4" Stanley

TRA704T
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 28.300,00 ₫
12+ (Cái) 26.885,00 ₫
Mua tối thiểu 6 cái
Xuất kho trong 3 ngày
Đinh ghim cao cấp 5/16" StanleyDanh mục: Bấm Kim Ghim

Đinh ghim cao cấp 5/16" Stanley

TRA705T
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 31.800,00 ₫
12+ (Cái) 30.210,00 ₫
Mua tối thiểu 6 cái
Xuất kho trong 3 ngày
Bấm kim ghim 3/8 StanleyDanh mục: Bấm Kim Ghim

Bấm kim ghim 3/8 Stanley

TRA706T
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 32.600,00 ₫
12+ (Cái) 30.970,00 ₫
Mua tối thiểu 6 cái
Xuất kho trong 3 ngày
Bấm kim ghim 9/16 StanleyDanh mục: Bấm Kim Ghim

Bấm kim ghim 9/16 Stanley

TRA709T
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 36.000,00 ₫
12+ (Cái) 34.200,00 ₫
Mua tối thiểu 6 cái
Xuất kho trong 3 ngày