MECSU CO, LTD.
MECSU CO, LTD.
⭐⭐⭐⭐⭐
TRANG CHỦ GIỎ HÀNG ĐĂNG NHẬP
Chiều Dài Chân Ghim
Loại Ghim
Xuất Xứ
Thương Hiệu
Tên Sản Phẩm

Bấm kim ghim (thân nhôm đúc) StanleyDanh mục: Bấm Kim Ghim

Bấm kim ghim (thân nhôm đúc) Stanley

TR150
Số lượng Giá
1+ (Cái) 297.800,00 ₫
3+ (Cái) 282.910,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 1 ngày
Bấm kim ghim StanleyDanh mục: Bấm Kim Ghim

Bấm kim ghim Stanley

TR250
Số lượng Giá
1+ (Cái) 375.000,00 ₫
2+ (Cái) 356.250,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 3 ngày
Bấm kim ghim StanleyDanh mục: Bấm Kim Ghim

Bấm kim ghim Stanley

TR45-S
Số lượng Giá
1+ (Cái) 154.500,00 ₫
6+ (Cái) 146.775,00 ₫
Mua tối thiểu 3 cái
Xuất kho trong 3 ngày
Đinh ghim loại nhẹ 1/4" StanleyDanh mục: Bấm Kim Ghim

Đinh ghim loại nhẹ 1/4" Stanley

TRA204T
Số lượng Giá
1+ (Cái) 24.000,00 ₫
12+ (Cái) 22.800,00 ₫
Mua tối thiểu 6 cái
Xuất kho trong 3 ngày
Đinh ghim loại nhẹ 1mm, lõi 8mm StanleyDanh mục: Bấm Kim Ghim

Đinh ghim loại nhẹ 1mm, lõi 8mm Stanley

TRA205T
Số lượng Giá
1+ (Cái) 26.600,00 ₫
12+ (Cái) 25.270,00 ₫
Mua tối thiểu 6 cái
Xuất kho trong 3 ngày
Đinh ghim loại nhẹ 1m, lõi 10mm StanleyDanh mục: Bấm Kim Ghim

Đinh ghim loại nhẹ 1m, lõi 10mm Stanley

TRA206T
Số lượng Giá
1+ (Cái) 27.500,00 ₫
12+ (Cái) 26.125,00 ₫
Mua tối thiểu 6 cái
Xuất kho trong 3 ngày
Đinh ghim cao cấp 1/4" StanleyDanh mục: Bấm Kim Ghim

Đinh ghim cao cấp 1/4" Stanley

TRA704T
Số lượng Giá
1+ (Cái) 28.300,00 ₫
12+ (Cái) 26.885,00 ₫
Mua tối thiểu 6 cái
Xuất kho trong 3 ngày
Đinh ghim cao cấp 5/16" StanleyDanh mục: Bấm Kim Ghim

Đinh ghim cao cấp 5/16" Stanley

TRA705T
Số lượng Giá
1+ (Cái) 31.800,00 ₫
12+ (Cái) 30.210,00 ₫
Mua tối thiểu 6 cái
Xuất kho trong 3 ngày
Bấm kim ghim 3/8 StanleyDanh mục: Bấm Kim Ghim

Bấm kim ghim 3/8 Stanley

TRA706T
Số lượng Giá
1+ (Cái) 32.600,00 ₫
12+ (Cái) 30.970,00 ₫
Mua tối thiểu 6 cái
Xuất kho trong 3 ngày
Bấm kim ghim 9/16 StanleyDanh mục: Bấm Kim Ghim

Bấm kim ghim 9/16 Stanley

TRA709T
Số lượng Giá
1+ (Cái) 36.000,00 ₫
12+ (Cái) 34.200,00 ₫
Mua tối thiểu 6 cái
Xuất kho trong 3 ngày

Bấm Kim Ghim