MECSU CO, LTD.
MECSU CO, LTD.
0286.657.2459
TRANG CHỦ GIỎ HÀNG ĐĂNG NHẬP

Bấm Kim Ghim

Thương Hiệu
Tên Sản Phẩm
Xuất Xứ
Loại Ghim
Chiều Dài Chân Ghim

Bấm kim ghim (thân nhôm đúc) StanleyCategory: Bấm Kim Ghim

Bấm kim ghim (thân nhôm đúc) Stanley

TR150
Số lượng Giá
1+ (Cái) 297.800,00 ₫
3+ (Cái) 282.910,00 ₫
Mua tối thiểu 1
Hàng nhập
Leadtime
1 ngày
Bấm kim ghim StanleyCategory: Bấm Kim Ghim

Bấm kim ghim Stanley

TR250
Số lượng Giá
1+ (Cái) 375.000,00 ₫
2+ (Cái) 356.250,00 ₫
Mua tối thiểu 1
Hàng nhập
Leadtime
3 ngày
Bấm kim ghim StanleyCategory: Bấm Kim Ghim

Bấm kim ghim Stanley

TR45-S
Số lượng Giá
1+ (Cái) 154.500,00 ₫
6+ (Cái) 146.775,00 ₫
Mua tối thiểu 3
Hàng nhập
Leadtime
3 ngày
Đinh ghim loại nhẹ 1/4" StanleyCategory: Bấm Kim Ghim

Đinh ghim loại nhẹ 1/4" Stanley

TRA204T
Số lượng Giá
1+ (Cái) 24.000,00 ₫
12+ (Cái) 22.800,00 ₫
Mua tối thiểu 6
Hàng nhập
Leadtime
3 ngày
Đinh ghim loại nhẹ 1mm, lõi 8mm StanleyCategory: Bấm Kim Ghim

Đinh ghim loại nhẹ 1mm, lõi 8mm Stanley

TRA205T
Số lượng Giá
1+ (Cái) 26.600,00 ₫
12+ (Cái) 25.270,00 ₫
Mua tối thiểu 6
Hàng nhập
Leadtime
3 ngày
Đinh ghim loại nhẹ 1m, lõi 10mm StanleyCategory: Bấm Kim Ghim

Đinh ghim loại nhẹ 1m, lõi 10mm Stanley

TRA206T
Số lượng Giá
1+ (Cái) 27.500,00 ₫
12+ (Cái) 26.125,00 ₫
Mua tối thiểu 6
Hàng nhập
Leadtime
3 ngày
Đinh ghim cao cấp 1/4" StanleyCategory: Bấm Kim Ghim

Đinh ghim cao cấp 1/4" Stanley

TRA704T
Số lượng Giá
1+ (Cái) 28.300,00 ₫
12+ (Cái) 26.885,00 ₫
Mua tối thiểu 6
Hàng nhập
Leadtime
3 ngày
Đinh ghim cao cấp 5/16" StanleyCategory: Bấm Kim Ghim

Đinh ghim cao cấp 5/16" Stanley

TRA705T
Số lượng Giá
1+ (Cái) 31.800,00 ₫
12+ (Cái) 30.210,00 ₫
Mua tối thiểu 6
Hàng nhập
Leadtime
3 ngày
Bấm kim ghim 3/8 StanleyCategory: Bấm Kim Ghim

Bấm kim ghim 3/8 Stanley

TRA706T
Số lượng Giá
1+ (Cái) 32.600,00 ₫
12+ (Cái) 30.970,00 ₫
Mua tối thiểu 6
Hàng nhập
Leadtime
3 ngày
Bấm kim ghim 9/16 StanleyCategory: Bấm Kim Ghim

Bấm kim ghim 9/16 Stanley

TRA709T
Số lượng Giá
1+ (Cái) 36.000,00 ₫
12+ (Cái) 34.200,00 ₫
Mua tối thiểu 6
Hàng nhập
Leadtime
3 ngày