BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Dòng Ngắn Mạch

Tên Sản Phẩm

Thương Hiệu

Dòng Định Mức

Số Cực

Máy Cắt Không Khí ACB 3P Fuji Electric 630A (BT3-1600P/30630E) Loại Cố Định

Máy Cắt Không Khí ACB 3P Fuji Electric 630A (BT3-1600P/30630E) Loại Cố Định

MPN: BT3-1600P-30630E
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 170,407,930
2+ 156,775,296
4+ 149,958,979
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Máy Cắt Không Khí ACB 3P Fuji Electric 800A (BT3-1600P/30800E) Loại Cố Định

Máy Cắt Không Khí ACB 3P Fuji Electric 800A (BT3-1600P/30800E) Loại Cố Định

MPN: BT3-1600P-30800E
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 170,451,974
2+ 156,815,816
4+ 149,997,737
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Máy Cắt Không Khí ACB 3P Fuji Electric 1000A (BT3-1600P/31000E) Loại Cố Định

Máy Cắt Không Khí ACB 3P Fuji Electric 1000A (BT3-1600P/31000E) Loại Cố Định

MPN: BT3-1600P-31000E
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 175,356,104
2+ 161,327,616
4+ 154,313,372
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Máy Cắt Không Khí ACB 3P Fuji Electric 1250A (BT3-1600P/31250E) Loại Cố Định

Máy Cắt Không Khí ACB 3P Fuji Electric 1250A (BT3-1600P/31250E) Loại Cố Định

MPN: BT3-1600P-31250E
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 105,290,570
2+ 96,867,325
4+ 92,655,702
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Máy Cắt Không Khí ACB 3P Fuji Electric 1600A (BT3-1600P/31600E) Loại Cố Định

Máy Cắt Không Khí ACB 3P Fuji Electric 1600A (BT3-1600P/31600E) Loại Cố Định

MPN: BT3-1600P-31600E
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 114,031,610
2+ 104,909,081
4+ 100,347,817
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Máy Cắt Không Khí ACB 4P Fuji Electric 630A (BT3-1600P/40630E) Loại Cố Định

Máy Cắt Không Khí ACB 4P Fuji Electric 630A (BT3-1600P/40630E) Loại Cố Định

MPN: BT3-1600P-40630E
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 207,404,890
2+ 190,812,499
4+ 182,516,303
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Máy Cắt Không Khí ACB 4P Fuji Electric 800A (BT3-1600P/40800E) Loại Cố Định

Máy Cắt Không Khí ACB 4P Fuji Electric 800A (BT3-1600P/40800E) Loại Cố Định

MPN: BT3-1600P-40800E
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 207,404,890
2+ 190,812,499
4+ 182,516,303
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Máy Cắt Không Khí ACB 4P Fuji Electric 1000A (BT3-1600P/41000E) Loại Cố Định

Máy Cắt Không Khí ACB 4P Fuji Electric 1000A (BT3-1600P/41000E) Loại Cố Định

MPN: BT3-1600P-41000E
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 218,058,456
2+ 200,613,780
4+ 191,891,441
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Máy Cắt Không Khí ACB 4P Fuji Electric 1250A (BT3-1600P/41250E) Loại Cố Định

Máy Cắt Không Khí ACB 4P Fuji Electric 1250A (BT3-1600P/41250E) Loại Cố Định

MPN: BT3-1600P-41250E
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 119,616,728
2+ 110,047,390
4+ 105,262,721
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Máy Cắt Không Khí ACB 4P Fuji Electric 1600A (BT3-1600P/41600E) Loại Cố Định

Máy Cắt Không Khí ACB 4P Fuji Electric 1600A (BT3-1600P/41600E) Loại Cố Định

MPN: BT3-1600P-41600E
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 133,947,968
2+ 123,232,131
4+ 117,874,212
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Máy Cắt Không Khí ACB 3P Fuji Electric 2000A (BT3-2500P/32000E) Loại Cố Định

Máy Cắt Không Khí ACB 3P Fuji Electric 2000A (BT3-2500P/32000E) Loại Cố Định

MPN: BT3-2500P-32000E
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 123,480,742
2+ 113,602,283
4+ 108,663,053
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Máy Cắt Không Khí ACB 3P Fuji Electric 2500A (BT3-2500P/32500E) Loại Cố Định

Máy Cắt Không Khí ACB 3P Fuji Electric 2500A (BT3-2500P/32500E) Loại Cố Định

MPN: BT3-2500P-32500E
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 149,376,920
2+ 137,426,767
4+ 131,451,690
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Máy Cắt Không Khí ACB 4P Fuji Electric 2000A (BT3-2500P/42000E) Loại Cố Định

Máy Cắt Không Khí ACB 4P Fuji Electric 2000A (BT3-2500P/42000E) Loại Cố Định

MPN: BT3-2500P-42000E
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 140,288,610
2+ 129,065,521
4+ 123,453,977
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Máy Cắt Không Khí ACB 4P Fuji Electric 2500A (BT3-2500P/42500E) Loại Cố Định

Máy Cắt Không Khí ACB 4P Fuji Electric 2500A (BT3-2500P/42500E) Loại Cố Định

MPN: BT3-2500P-42500E
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 167,811,028
2+ 154,386,146
4+ 147,673,705
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Máy Cắt Không Khí ACB 3P Fuji Electric 3200A (BT3-4000P/33200E) Loại Cố Định

Máy Cắt Không Khí ACB 3P Fuji Electric 3200A (BT3-4000P/33200E) Loại Cố Định

MPN: BT3-4000P-33200E
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 183,382,276
2+ 168,711,694
4+ 161,376,403
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Máy Cắt Không Khí ACB 3P Fuji Electric 4000A (BT3-4000P/34000E) Loại Cố Định

Máy Cắt Không Khí ACB 3P Fuji Electric 4000A (BT3-4000P/34000E) Loại Cố Định

MPN: BT3-4000P-34000E
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 341,213,950
2+ 313,916,834
4+ 300,268,276
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Máy Cắt Không Khí ACB 4P Fuji Electric 3200A (BT3-4000P/43200E) Loại Cố Định

Máy Cắt Không Khí ACB 4P Fuji Electric 3200A (BT3-4000P/43200E) Loại Cố Định

MPN: BT3-4000P-43200E
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 204,682,632
2+ 188,308,022
4+ 180,120,716
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Máy Cắt Không Khí ACB 4P Fuji Electric 4000A (BT3-4000P/44000E) Loại Cố Định

Máy Cắt Không Khí ACB 4P Fuji Electric 4000A (BT3-4000P/44000E) Loại Cố Định

MPN: BT3-4000P-44000E
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 405,602,890
2+ 373,154,659
4+ 356,930,543
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Máy Cắt Không Khí ACB 3P Fuji Electric 5000A (BT3-6300P/35000E) Loại Cố Định

Máy Cắt Không Khí ACB 3P Fuji Electric 5000A (BT3-6300P/35000E) Loại Cố Định

MPN: BT3-6300P-35000E
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 583,137,478
2+ 536,486,480
4+ 513,160,981
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Máy Cắt Không Khí ACB 3P Fuji Electric 6300A (BT3-6300P/36300E) Loại Cố Định

Máy Cắt Không Khí ACB 3P Fuji Electric 6300A (BT3-6300P/36300E) Loại Cố Định

MPN: BT3-6300P-36300E
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 633,571,246
2+ 582,885,547
4+ 557,542,697
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày