BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Tải Trọng

Bánh Xe

Kích Thước Sàn Xe

Kích Thước Sàn Xe

Vật Liệu Bánh Xe

Xe Đẩy Hàng Mặt Thép

Xe Đẩy Hàng Mặt Thép

Xe đẩy hàng chuyên dụng ADVINDEQ HD150

Xe đẩy hàng chuyên dụng ADVINDEQ HD150

Mã sản phẩm: ADV-HD150
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái / Chẵn 1 Cái
Giá online: 2,138,400 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Xe đẩy hàng đài loan chuyên dụng ADVINDEQ HD300

Xe đẩy hàng đài loan chuyên dụng ADVINDEQ HD300

Mã sản phẩm: ADV-HD300
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái / Chẵn 1 Cái
Giá online: 3,094,201 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Xe đẩy hàng 4 bánh sàn thép phủ nhám ADVINDEQ HT-170

Xe đẩy hàng 4 bánh sàn thép phủ nhám ADVINDEQ HT-170

Mã sản phẩm: ADV-HT-170
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái / Chẵn 1 Cái
Giá online: 2,041,201 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Xe đẩy hàng 4 bánh sàn thép phủ nhám ADVINDEQ HT-320

Xe đẩy hàng 4 bánh sàn thép phủ nhám ADVINDEQ HT-320

Mã sản phẩm: ADV-HT-320
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái / Chẵn 1 Cái
Giá online: 2,786,399 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Xe đẩy hàng ADVINDEQ TL-150

Xe đẩy hàng ADVINDEQ TL-150

Mã sản phẩm: ADV-TL-150
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái / Chẵn 1 Cái
Giá online: 1,782,000 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Xe đẩy hàng 4 bánh sàn thép phủ nhám ADVINDEQ TL-170

Xe đẩy hàng 4 bánh sàn thép phủ nhám ADVINDEQ TL-170

Mã sản phẩm: ADV-TL-170
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái / Chẵn 1 Cái
Giá online: 1,879,199 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Xe đẩy hàng ADVINDEQ TL-300

Xe đẩy hàng ADVINDEQ TL-300

Mã sản phẩm: ADV-TL-300
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái / Chẵn 1 Cái
Giá online: 2,705,401 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Xe đẩy hàng 4 bánh sàn thép phủ nhám ADVINDEQ TL-320

Xe đẩy hàng 4 bánh sàn thép phủ nhám ADVINDEQ TL-320

Mã sản phẩm: ADV-TL-320
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái / Chẵn 1 Cái
Giá online: 2,624,400 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Xe đẩy hàng ADVINDEQ TL-400

Xe đẩy hàng ADVINDEQ TL-400

Mã sản phẩm: ADV-TL-400
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái / Chẵn 1 Cái
Giá online: 4,017,599 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Xe đẩy hàng ADVINDEQ TL-500

Xe đẩy hàng ADVINDEQ TL-500

Mã sản phẩm: ADV-TL-500
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái / Chẵn 1 Cái
Giá online: 5,329,800 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Xe đẩy tay 4 bánh sàn thép 2 tầng Phong Thạnh 755x435mm - 150kg XCD100T2

Xe đẩy tay 4 bánh sàn thép 2 tầng Phong Thạnh 755x435mm - 150kg XCD100T2

Mã sản phẩm: BXE-PT-XCD100T2
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái / Chẵn 1 Cái
Giá online: 2,443,122 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Xe đẩy tay 4 bánh sàn thép 3 tầng Phong Thạnh 755x435mm - 150kg XCD100T3

Xe đẩy tay 4 bánh sàn thép 3 tầng Phong Thạnh 755x435mm - 150kg XCD100T3

Mã sản phẩm: BXE-PT-XCD100T3
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái / Chẵn 1 Cái
Giá online: 2,788,830 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Xe đẩy tay 4 bánh sàn thép 3 tầng có ngăn kéo Phong Thạnh 755x435mm - 150kg XCD100T3P

Xe đẩy tay 4 bánh sàn thép 3 tầng có ngăn kéo Phong Thạnh 755x435mm - 150kg XCD100T3P

Mã sản phẩm: BXE-PT-XCD100T3P
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái / Chẵn 1 Cái
Giá online: 4,011,282 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Xe đẩy tay 4 bánh sàn thép Phong Thạnh 490x745mm - 200kg XTB100D

Xe đẩy tay 4 bánh sàn thép Phong Thạnh 490x745mm - 200kg XTB100D

Mã sản phẩm: BXE-PT-XTB100D
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái / Chẵn 1 Cái
Giá online: 2,017,224 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Xe đẩy tay 4 bánh sàn thép Phong Thạnh 490x745mm - 200kg XTB100DG

Xe đẩy tay 4 bánh sàn thép Phong Thạnh 490x745mm - 200kg XTB100DG

Mã sản phẩm: BXE-PT-XTB100DG
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái / Chẵn 1 Cái
Giá online: 2,017,224 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Xe đẩy tay 4 bánh sàn thép có khóa Phong Thạnh 490x745mm - 200kg XTB100DG-K

Xe đẩy tay 4 bánh sàn thép có khóa Phong Thạnh 490x745mm - 200kg XTB100DG-K

Mã sản phẩm: BXE-PT-XTB100DG-K
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái / Chẵn 1 Cái
Giá online: 2,158,002 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Xe đẩy tay 4 bánh sàn thép 2 tầng Phong Thạnh 490x745mm - 150kg XTB100T2

Xe đẩy tay 4 bánh sàn thép 2 tầng Phong Thạnh 490x745mm - 150kg XTB100T2

Mã sản phẩm: BXE-PT-XTB100T2
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái / Chẵn 1 Cái
Giá online: 2,662,308 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Xe đẩy tay 4 bánh sàn thép 3 tầng Phong Thạnh 490x745mm - 150kg XTB100T3

Xe đẩy tay 4 bánh sàn thép 3 tầng Phong Thạnh 490x745mm - 150kg XTB100T3

Mã sản phẩm: BXE-PT-XTB100T3
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái / Chẵn 1 Cái
Giá online: 3,328,776 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Xe đẩy tay 4 bánh Phong Thạnh 500x1160mm - 300kg XTH130L

Xe đẩy tay 4 bánh Phong Thạnh 500x1160mm - 300kg XTH130L

Mã sản phẩm: BXE-PT-XTH130L
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái / Chẵn 1 Cái
Giá online: 2,965,248 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Xe đẩy tay 4 bánh Phong Thạnh 500x990mm - 300kg XTH130N

Xe đẩy tay 4 bánh Phong Thạnh 500x990mm - 300kg XTH130N

Mã sản phẩm: BXE-PT-XTH130N
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái / Chẵn 1 Cái
Giá online: 2,810,214 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.