MECSU CO, LTD.
MECSU CO, LTD.
⭐⭐⭐⭐⭐
TRANG CHỦ GIỎ HÀNG ĐĂNG NHẬP

Vít Gỗ Lục Giác Chìm

Vít Gỗ Lục Giác Chìm

Vít gỗ lục giác chìm một đầu vặn bằng cây lục giác, đuôi thiết kế nhọn, tuy nhiên không thể sử dụng nếu trên bề mặt gỗ chưa tạo lỗ sẵn. Do vậy, để sử dụng vít gỗ lục giác chìm cần khoan mồi lỗ trước.
Đường Kính: 6mm
Chiều dài: 20mm đến 100mm

Kích Thước Vít
Chiều Dài
Loại
Loại Sản Phẩm
Vật Liệu

Vít Gỗ Lục Giác Chìm Xi Vàng M6x30 (150pcs/Kg)Danh mục: Vít Gỗ Lục Giác Chìm

Vít Gỗ Lục Giác Chìm Xi Vàng M6x30 (150pcs/Kg)

V15M060030F00
Giá theo số lượng .
1+ (Con) 204,00 ₫
Mua tối thiểu 1 con
Có sẵn 300 con trong kho. Nếu bạn mua nhiều hơn, xin liên hệ với chúng tôi
Vít Gỗ Lục Giác Chìm Xi Vàng M6x40Danh mục: Vít Gỗ Lục Giác Chìm

Vít Gỗ Lục Giác Chìm Xi Vàng M6x40

V15M060040F00
Giá theo số lượng .
1+ (Con) 171,00 ₫
Mua tối thiểu 1 con
Có sẵn 200 con trong kho. Nếu bạn mua nhiều hơn, xin liên hệ với chúng tôi
Vít Gỗ Lục Giác Chìm Xi Vàng M6x50Danh mục: Vít Gỗ Lục Giác Chìm

Vít Gỗ Lục Giác Chìm Xi Vàng M6x50

V15M060050F00
Giá theo số lượng .
1+ (Con) 294,00 ₫
Mua tối thiểu 1 con
Xin liên hệ với chúng tôi
Vít Gỗ Lục Giác Chìm Xi Vàng M6x60 (85pcs/Kg)Danh mục: Vít Gỗ Lục Giác Chìm

Vít Gỗ Lục Giác Chìm Xi Vàng M6x60 (85pcs/Kg)

V15M060060F00
Giá theo số lượng .
1+ (Con) 346,00 ₫
Mua tối thiểu 1 con
Có sẵn 950 con trong kho. Nếu bạn mua nhiều hơn, xin liên hệ với chúng tôi