MECSU CO, LTD.
MECSU CO, LTD.
⭐⭐⭐⭐⭐
TRANG CHỦ GIỎ HÀNG ĐĂNG NHẬP

Vít Đuôi Cá Đầu Tròn

Vít Đuôi Cá Đầu Tròn

Vít đuôi cá đầu tròn nhìn khá giống với Vít đuôi cá đầu dù, chúng cũng có khả năng tự khoan mà không cần phải khoan mồi, Tuy nhiên thay vì đầu dù thì nó có đầu tròn nhô cao hơn vít đuôi cá đầu dù.
Đường Kính: 4.2mm hay 4.8mm
Chiều Dài: 13mm đến 60mm
Vật Liệu: Inox 304, Inox 410, Thép

Bản vẽ kỹ thuật
Kích Thước Vít
Chiều Dài
Loại
Loại Sản Phẩm
Vật Liệu

Vít tự khoan đầu tròn Inox 410 M4.2x13 (#8-18TPI)Danh mục: Vít Đuôi Cá Đầu Tròn

Vít tự khoan đầu tròn Inox 410 M4.2x13 (#8-18TPI)

V1242013X00
Giá theo số lượng .
1+ (Con) 560,00 ₫
500+ (Con) 364,00 ₫
5000+ (Con) 280,00 ₫
Mua tối thiểu 200 con
Tồn kho 22300 con, xuất kho trong ngày. Nếu mua nhiều hơn xuất kho trong 1 ngày
Vít tự khoan đầu tròn Inox 410 M4.2x16 (#8-18TPI)Danh mục: Vít Đuôi Cá Đầu Tròn

Vít tự khoan đầu tròn Inox 410 M4.2x16 (#8-18TPI)

V1242016X00
Giá theo số lượng .
1+ (Con) 570,00 ₫
500+ (Con) 370,50 ₫
5000+ (Con) 285,00 ₫
Mua tối thiểu 200 con
Xuất kho trong 1 ngày
Vít tự khoan đầu tròn Inox 410 M4.2x19 (#8-18TPI)Danh mục: Vít Đuôi Cá Đầu Tròn

Vít tự khoan đầu tròn Inox 410 M4.2x19 (#8-18TPI)

V1242019X00
Giá theo số lượng .
1+ (Con) 610,00 ₫
500+ (Con) 396,50 ₫
5000+ (Con) 305,00 ₫
Mua tối thiểu 200 con
Xuất kho trong 1 ngày
Vít tự khoan đầu tròn Inox 410 M4.2x25 (#8-18TPI)Danh mục: Vít Đuôi Cá Đầu Tròn

Vít tự khoan đầu tròn Inox 410 M4.2x25 (#8-18TPI)

V1242025X00
Giá theo số lượng .
1+ (Con) 700,00 ₫
500+ (Con) 455,00 ₫
5000+ (Con) 350,00 ₫
Mua tối thiểu 100 con
Xuất kho trong 1 ngày
Vít tự khoan đầu tròn Inox 410 M4.2x32 (#8-18TPI)Danh mục: Vít Đuôi Cá Đầu Tròn

Vít tự khoan đầu tròn Inox 410 M4.2x32 (#8-18TPI)

V1242032X00
Giá theo số lượng .
1+ (Con) 810,00 ₫
200+ (Con) 526,50 ₫
2000+ (Con) 405,00 ₫
Mua tối thiểu 100 con
Xuất kho trong 1 ngày
Vít tự khoan đầu tròn Inox 410 M4.2x38 (#8-18TPI)Danh mục: Vít Đuôi Cá Đầu Tròn

Vít tự khoan đầu tròn Inox 410 M4.2x38 (#8-18TPI)

V1242038X00
Giá theo số lượng .
1+ (Con) 980,00 ₫
200+ (Con) 637,00 ₫
2000+ (Con) 490,00 ₫
Mua tối thiểu 100 con
Xuất kho trong 1 ngày
Vít tự khoan đầu tròn Inox 410 M4.2x45 (#8-18TPI)Danh mục: Vít Đuôi Cá Đầu Tròn

Vít tự khoan đầu tròn Inox 410 M4.2x45 (#8-18TPI)

V1242045X00
Giá theo số lượng .
1+ (Con) 1.020,00 ₫
200+ (Con) 663,00 ₫
2000+ (Con) 510,00 ₫
Mua tối thiểu 100 con
Xuất kho trong 1 ngày
Vít tự khoan đầu tròn Inox 410 M4.2x50 (#8-18TPI)Danh mục: Vít Đuôi Cá Đầu Tròn

Vít tự khoan đầu tròn Inox 410 M4.2x50 (#8-18TPI)

V1242050X00
Giá theo số lượng .
1+ (Con) 1.070,00 ₫
200+ (Con) 695,50 ₫
2000+ (Con) 535,00 ₫
Mua tối thiểu 200 con
Xuất kho trong 1 ngày
Vít tự khoan đầu tròn Inox 410 M4.8x13 (#10-18TPI)Danh mục: Vít Đuôi Cá Đầu Tròn

Vít tự khoan đầu tròn Inox 410 M4.8x13 (#10-18TPI)

V1248013X00
Giá theo số lượng .
1+ (Con) 720,00 ₫
500+ (Con) 468,00 ₫
5000+ (Con) 360,00 ₫
Mua tối thiểu 100 con
Xuất kho trong 1 ngày
Vít tự khoan đầu tròn Inox 410 M4.8x16 (#10-18TPI)Danh mục: Vít Đuôi Cá Đầu Tròn

Vít tự khoan đầu tròn Inox 410 M4.8x16 (#10-18TPI)

V1248016X00
Giá theo số lượng .
1+ (Con) 750,00 ₫
200+ (Con) 487,50 ₫
2000+ (Con) 375,00 ₫
Mua tối thiểu 100 con
Xuất kho trong 1 ngày
Vít tự khoan đầu tròn Inox 410 M4.8x19 (#10-18TPI)Danh mục: Vít Đuôi Cá Đầu Tròn

Vít tự khoan đầu tròn Inox 410 M4.8x19 (#10-18TPI)

V1248019X00
Giá theo số lượng .
1+ (Con) 780,00 ₫
200+ (Con) 507,00 ₫
2000+ (Con) 390,00 ₫
Mua tối thiểu 100 con
Xuất kho trong 1 ngày
Vít tự khoan đầu tròn Inox 410 M4.8x25 (#10-18TPI)Danh mục: Vít Đuôi Cá Đầu Tròn

Vít tự khoan đầu tròn Inox 410 M4.8x25 (#10-18TPI)

V1248025X00
Giá theo số lượng .
1+ (Con) 910,00 ₫
200+ (Con) 591,50 ₫
2000+ (Con) 455,00 ₫
Mua tối thiểu 100 con
Xuất kho trong 1 ngày
Vít tự khoan đầu tròn Inox 410 M4.8x32 (#10-18TPI)Danh mục: Vít Đuôi Cá Đầu Tròn

Vít tự khoan đầu tròn Inox 410 M4.8x32 (#10-18TPI)

V1248032X00
Giá theo số lượng .
1+ (Con) 1.010,00 ₫
200+ (Con) 656,50 ₫
2000+ (Con) 505,00 ₫
Mua tối thiểu 100 con
Xuất kho trong 1 ngày
Vít tự khoan đầu tròn Inox 410 M4.8x38 (#10-18TPI)Danh mục: Vít Đuôi Cá Đầu Tròn

Vít tự khoan đầu tròn Inox 410 M4.8x38 (#10-18TPI)

V1248038X00
Giá theo số lượng .
1+ (Con) 1.070,00 ₫
200+ (Con) 695,50 ₫
2000+ (Con) 535,00 ₫
Mua tối thiểu 100 con
Xuất kho trong 1 ngày
Vít tự khoan đầu tròn Inox 410 M4.8x50 (#10-18TPI)Danh mục: Vít Đuôi Cá Đầu Tròn

Vít tự khoan đầu tròn Inox 410 M4.8x50 (#10-18TPI)

V1248050X00
Giá theo số lượng .
1+ (Con) 1.290,00 ₫
200+ (Con) 838,50 ₫
2000+ (Con) 645,00 ₫
Mua tối thiểu 200 con
Xuất kho trong 1 ngày