BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Kích Thước Trục Vít

Kích Thước Trục Vít

Chiều Dài

Chiều Dài

Loại Đầu

Loại Đầu Vặn

Loại Đuôi

Vật Liệu

Sử Dụng Cho

Bước Ren

Vít Đuôi Cá Đầu Tròn

Vít Đuôi Cá Đầu Tròn

Vít Tự Khoan Đầu Tròn Inox 410 M4.2x13 (#8-18TPI)

Vít Tự Khoan Đầu Tròn Inox 410 M4.2x13 (#8-18TPI)

MPN: V1242013X00
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
500+ 446
2000+ 343
7000+ 321
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 500 con
Đặt hàng chẵn: 500 con

Tồn kho: 19400 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Vít Tự Khoan Đầu Tròn Inox 410 M4.2x16 (#8-18TPI)

Vít Tự Khoan Đầu Tròn Inox 410 M4.2x16 (#8-18TPI)

MPN: V1242016X00
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
500+ 596
1500+ 459
5000+ 429
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 500 con
Đặt hàng chẵn: 500 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Vít Tự Khoan Đầu Tròn Inox 410 M4.2x19 (#8-18TPI)

Vít Tự Khoan Đầu Tròn Inox 410 M4.2x19 (#8-18TPI)

MPN: V1242019X00
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
500+ 493
2000+ 379
6000+ 355
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 500 con
Đặt hàng chẵn: 500 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Vít Tự Khoan Đầu Tròn Inox 410 M4.2x25 (#8-18TPI)

Vít Tự Khoan Đầu Tròn Inox 410 M4.2x25 (#8-18TPI)

MPN: V1242025X00
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
250+ 721
1250+ 555
4000+ 519
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con
Đặt hàng chẵn: 250 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Vít Tự Khoan Đầu Tròn Inox 410 M4.2x32 (#8-18TPI)

Vít Tự Khoan Đầu Tròn Inox 410 M4.2x32 (#8-18TPI)

MPN: V1242032X00
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
500+ 644
1500+ 495
4500+ 463
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 500 con
Đặt hàng chẵn: 500 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Vít Tự Khoan Đầu Tròn Inox 410 M4.2x38 (#8-18TPI)

Vít Tự Khoan Đầu Tròn Inox 410 M4.2x38 (#8-18TPI)

MPN: V1242038X00
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
250+ 780
1000+ 601
4000+ 562
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con
Đặt hàng chẵn: 250 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Vít Tự Khoan Đầu Tròn Inox 410 M4.2x45 (#8-18TPI)

Vít Tự Khoan Đầu Tròn Inox 410 M4.2x45 (#8-18TPI)

MPN: V1242045X00
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
250+ 812
1000+ 625
4000+ 584
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con
Đặt hàng chẵn: 250 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Vít Tự Khoan Đầu Tròn Inox 410 M4.2x50 (#8-18TPI)

Vít Tự Khoan Đầu Tròn Inox 410 M4.2x50 (#8-18TPI)

MPN: V1242050X00
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
250+ 854
1000+ 657
3500+ 615
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con
Đặt hàng chẵn: 250 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Vít Tự Khoan Đầu Tròn Inox 410 M4.8x13 (#10-18TPI)

Vít Tự Khoan Đầu Tròn Inox 410 M4.8x13 (#10-18TPI)

MPN: V1248013X00
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
500+ 570
1500+ 439
5500+ 410
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 500 con
Đặt hàng chẵn: 500 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Vít Tự Khoan Đầu Tròn Inox 410 M4.8x16 (#10-18TPI)

Vít Tự Khoan Đầu Tròn Inox 410 M4.8x16 (#10-18TPI)

MPN: V1248016X00
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
500+ 600
1500+ 462
5000+ 432
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 500 con
Đặt hàng chẵn: 500 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Vít Tự Khoan Đầu Tròn Inox 410 M4.8x19 (#10-18TPI)

Vít Tự Khoan Đầu Tròn Inox 410 M4.8x19 (#10-18TPI)

MPN: V1248019X00
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
500+ 626
1500+ 482
5000+ 451
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 500 con
Đặt hàng chẵn: 500 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Vít Tự Khoan Đầu Tròn Inox 410 M4.8x25 (#10-18TPI)

Vít Tự Khoan Đầu Tròn Inox 410 M4.8x25 (#10-18TPI)

MPN: V1248025X00
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
250+ 725
1250+ 558
4000+ 522
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con
Đặt hàng chẵn: 250 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Vít Tự Khoan Đầu Tròn Inox 410 M4.8x32 (#10-18TPI)

Vít Tự Khoan Đầu Tròn Inox 410 M4.8x32 (#10-18TPI)

MPN: V1248032X00
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
250+ 807
1000+ 622
4000+ 581
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con
Đặt hàng chẵn: 250 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Vít Tự Khoan Đầu Tròn Inox 410 M4.8x38 (#10-18TPI)

Vít Tự Khoan Đầu Tròn Inox 410 M4.8x38 (#10-18TPI)

MPN: V1248038X00
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
250+ 854
1000+ 657
3500+ 615
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con
Đặt hàng chẵn: 250 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Vít Tự Khoan Đầu Tròn Inox 410 M4.8x50 (#10-18TPI)

Vít Tự Khoan Đầu Tròn Inox 410 M4.8x50 (#10-18TPI)

MPN: V1248050X00
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
250+ 1,027
750+ 791
3000+ 740
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con
Đặt hàng chẵn: 250 con

Xuất kho: trong 3 ngày