BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Kích Thước Trục Vít

Kích Thước Trục Vít

Chiều Dài

Chiều Dài

Loại Đầu

Loại Đầu Vặn

Loại Đuôi

Vật Liệu

Sử Dụng Cho

Bước Ren

Vít Dù Inox 304

Vít Dù Inox 304

Vít Gỗ Đầu Dù Inox 304 M4x10 (#8-16TPI)

Vít Gỗ Đầu Dù Inox 304 M4x10 (#8-16TPI)

MPN: V1340010X00
Danh mục: Vít Dù Inox 304
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
250+ 685
1000+ 528
5000+ 493
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con
Đặt hàng chẵn: 250 con

Tồn kho: 500 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Vít Gỗ Đầu Dù Inox 304 M4x12 (#8-16TPI)

Vít Gỗ Đầu Dù Inox 304 M4x12 (#8-16TPI)

MPN: V1340012X00
Danh mục: Vít Dù Inox 304
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
250+ 802
1000+ 617
5000+ 577
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con
Đặt hàng chẵn: 250 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Vít Gỗ Đầu Dù Inox 304 M4x15 (#8-16TPI)

Vít Gỗ Đầu Dù Inox 304 M4x15 (#8-16TPI)

MPN: V1340015X00
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
250+ 877
1000+ 675
5000+ 631
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con
Đặt hàng chẵn: 250 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Vít Gỗ Đầu Dù Inox 304 M4x20 (#8-16TPI)

Vít Gỗ Đầu Dù Inox 304 M4x20 (#8-16TPI)

MPN: V1340020X00
Danh mục: Vít Dù Inox 304
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
250+ 1,040
1000+ 800
5000+ 748
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con
Đặt hàng chẵn: 250 con

Tồn kho: 1979 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Vít Gỗ Đầu Dù Inox 304 M4x25 (#8-16TPI)

Vít Gỗ Đầu Dù Inox 304 M4x25 (#8-16TPI)

MPN: V1340025X00
Danh mục: Vít Dù Inox 304
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
250+ 1,141
1000+ 878
5000+ 821
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con
Đặt hàng chẵn: 250 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Vít Gỗ Đầu Dù Inox 304 M4x30 (#8-16TPI)

Vít Gỗ Đầu Dù Inox 304 M4x30 (#8-16TPI)

MPN: V1340030X00
Danh mục: Vít Dù Inox 304
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 1,339
500+ 1,031
2000+ 964
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 con
Đặt hàng chẵn: 100 con

Tồn kho: 384 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Vít Gỗ Đầu Dù Inox 304 M4x40 (#8-16TPI)

Vít Gỗ Đầu Dù Inox 304 M4x40 (#8-16TPI)

MPN: V1340040X00
Danh mục: Vít Dù Inox 304
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 1,643
500+ 1,265
2000+ 1,183
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 con
Đặt hàng chẵn: 100 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Vít Gỗ Đầu Dù Inox 304 M4x50 (#8-16TPI)

Vít Gỗ Đầu Dù Inox 304 M4x50 (#8-16TPI)

MPN: V1340050X00
Danh mục: Vít Dù Inox 304
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 1,943
500+ 1,496
2000+ 1,399
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 con
Đặt hàng chẵn: 100 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Vít Gỗ Đầu Dù Inox 304 M5x10 (#10-12TPI)

Vít Gỗ Đầu Dù Inox 304 M5x10 (#10-12TPI)

MPN: V1350010X00
Danh mục: Vít Dù Inox 304
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 1,228
500+ 945
2000+ 884
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 con
Đặt hàng chẵn: 100 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Vít Gỗ Đầu Dù Inox 304 M5x15 (#10-12TPI)

Vít Gỗ Đầu Dù Inox 304 M5x15 (#10-12TPI)

MPN: V1350015X00
Danh mục: Vít Dù Inox 304
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 1,445
500+ 1,113
2000+ 1,041
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 con
Đặt hàng chẵn: 100 con

Tồn kho: 370 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Vít Gỗ Đầu Dù Inox 304 M5x20 (#10-12TPI)

Vít Gỗ Đầu Dù Inox 304 M5x20 (#10-12TPI)

MPN: V1350020X00
Danh mục: Vít Dù Inox 304
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 1,659
500+ 1,277
2000+ 1,194
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 con
Đặt hàng chẵn: 100 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Vít Gỗ Đầu Dù Inox 304 M5x30 (#10-12TPI)

Vít Gỗ Đầu Dù Inox 304 M5x30 (#10-12TPI)

MPN: V1350030X00
Danh mục: Vít Dù Inox 304
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 2,091
500+ 1,610
2000+ 1,506
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 con
Đặt hàng chẵn: 100 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Vít Gỗ Đầu Dù Inox 304 M5x40 (#10-12TPI)

Vít Gỗ Đầu Dù Inox 304 M5x40 (#10-12TPI)

MPN: V1350040X00
Danh mục: Vít Dù Inox 304
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
50+ 2,527
250+ 1,946
1000+ 1,819
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 con
Đặt hàng chẵn: 50 con

Tồn kho: 136 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Vít Gỗ Đầu Dù Inox 304 M5x50 (#10-12TPI)

Vít Gỗ Đầu Dù Inox 304 M5x50 (#10-12TPI)

MPN: V1350050X00
Danh mục: Vít Dù Inox 304
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
50+ 2,960
250+ 2,279
1000+ 2,131
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 con
Đặt hàng chẵn: 50 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Vít Gỗ Đầu Dù Inox 304 M6x30 (#12-12TPI)

Vít Gỗ Đầu Dù Inox 304 M6x30 (#12-12TPI)

MPN: V1360030X00
Danh mục: Vít Dù Inox 304
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
50+ 3,455
250+ 2,660
1000+ 2,488
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 con
Đặt hàng chẵn: 50 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Vít Gỗ Đầu Dù Inox 304 M6x40 (#12-12TPI)

Vít Gỗ Đầu Dù Inox 304 M6x40 (#12-12TPI)

MPN: V1360040X00
Danh mục: Vít Dù Inox 304
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
50+ 4,096
250+ 3,154
1000+ 2,949
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 con
Đặt hàng chẵn: 50 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Vít Gỗ Đầu Dù Inox 304 M6x50 (#12-12TPI)

Vít Gỗ Đầu Dù Inox 304 M6x50 (#12-12TPI)

MPN: V1360050X00
Danh mục: Vít Dù Inox 304
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
50+ 4,532
250+ 3,490
1000+ 3,263
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 con
Đặt hàng chẵn: 50 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Vít Gỗ Đầu Dù Inox 304 M6x60 (#12-12TPI)

Vít Gỗ Đầu Dù Inox 304 M6x60 (#12-12TPI)

MPN: V1360060X00
Danh mục: Vít Dù Inox 304
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
25+ 5,383
100+ 4,145
500+ 3,876
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 25 con
Đặt hàng chẵn: 25 con

Xuất kho: trong 3 ngày