MECSU CO, LTD.
MECSU CO, LTD.
⭐⭐⭐⭐⭐
TRANG CHỦ GIỎ HÀNG ĐĂNG NHẬP

Vật Tư Mài Mòn-Hỗ Trợ Gia Công Kim Loại

Đường Kính Cán (D)
Số Rãnh Cắt
Chiều Dài (KI)
Khóa Chân (K)
Chiều Cao Phần Cắt
Đường Kính Cắt (D1)
Đường Kính Phay (D)
Nhóm Hạt
Chiều Dài Ren (l)
Đường Kính Cán (Ds)
Số Vòng Quay
Góc
Hạt Mài
Kích Thước (W x L)
Độ Hạt
Hình Dạng
Số Răng
Cỡ Hạt
Số Lượng/Hộp
Số Lượng
Size (D)
Dung Sai
Độ Sâu Khoan
Chiều Dài Làm Việc
Chiều Dài (L3)
Khuyên Dùng
Size Ren (M)
Bề Dày (H)
Bề Dày
Size Ren (D1)
Dùng Cho Lỗ (d1)
Size (D1)
Chiều Dài Ren (L1)
Loại Chân
Đường Kính Trục (d)
Đường Kính Cán (D2)
Tổng Chiều Dài (L2)
Chiều Ren
Size
Màu
Đường Kính (D2)
Chiều Dài (L1)
Đường Kính (D1)
Chiều Dài (L2)
Dùng Cho
Ứng Dụng
Đường Kính Ngoài (D)
Loại
Chiều Dài Xoắn (L1)
Tổng Chiều Dài (L)
Đường Kính (D)
Size Ren
Xuất Xứ
Thương Hiệu
Tên Sản Phẩm
Phân Loại
Xử Lý Bề Mặt
Chiều Dài (L)
Vật Liệu

Vật Tư Mài Mòn-Hỗ Trợ Gia Công Kim Loại