MECSU CO, LTD.
MECSU CO, LTD.
0286.657.2459
TRANG CHỦ GIỎ HÀNG ĐĂNG NHẬP

Vật Liệu Làm Kín

Vật Liệu Làm Kín

Loại Sản Phẩm
Vật Liệu
Thương Hiệu
Tên Sản Phẩm
Xuất Xứ
Đường Kính Thân
Đường Kính Vòng Trong
Tốc Độ Tối Đa
Nhiệt Độ
Đường Kính Trong (Ød1)
Đường Kính Ngoài (ØD1)
Rãnh (L2)
Rãnh (L1)
Đường Kính Ngoài (ØD2)