MECSU CO, LTD.
MECSU CO, LTD.
⭐⭐⭐⭐⭐
TRANG CHỦ GIỎ HÀNG ĐĂNG NHẬP

Vật Liệu Làm Kín

Đường Kính Trong (Ød1)
Rãnh (L2)
Rãnh (L1)
Tốc Độ Tối Đa
Nhiệt Độ
Đường Kính Ngoài (ØD1)
Đường Kính Ngoài (ØD2)
Đường Kính Thân (d2)
Đường Kính Vòng Trong (d1)
Xuất Xứ
Thương Hiệu
Tên Sản Phẩm
Loại Sản Phẩm
Vật Liệu

Vật Liệu Làm Kín