BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Thương Hiệu

Loại Sản Phẩm

Size Ren Trong (T)

Size Ren Trong (T)

Size Ren Ngoài (R)

Size Ren Ngoài (R)

Nhiệt Độ Giới Hạn

Áp Suất Làm Việc

Dùng Cho Ống

Dùng Cho Ống

Van Khí

Van Khí

Van Khóa Ống Có Ren CDC HVF04-12

Van Khóa Ống Có Ren CDC HVF04-12

Mã sản phẩm: HVF04-12
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái / Chẵn 1 Cái
Giá online: 138,930 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Van Khóa Ống Khí CDC HVU04-04

Van Khóa Ống Khí CDC HVU04-04

Mã sản phẩm: HVU04-04
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái / Chẵn 1 Cái
Giá online: 110,330 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Van Khóa Ống Khí CDC HVU06-06

Van Khóa Ống Khí CDC HVU06-06

Mã sản phẩm: HVU06-06
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái / Chẵn 1 Cái
Giá online: 113,190 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Van Khóa Ống Khí CDC HVU08-08

Van Khóa Ống Khí CDC HVU08-08

Mã sản phẩm: HVU08-08
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái / Chẵn 1 Cái
Giá online: 126,060 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Van Khóa Ống Khí CDC HVU10-10

Van Khóa Ống Khí CDC HVU10-10

Mã sản phẩm: HVU10-10
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái / Chẵn 1 Cái
Giá online: 141,790 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Van Khóa Ống Khí CDC HVU12-12

Van Khóa Ống Khí CDC HVU12-12

Mã sản phẩm: HVU12-12
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái / Chẵn 1 Cái
Giá online: 150,370 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Van Tiết Lưu Ống CDC NSC04-01

Van Tiết Lưu Ống CDC NSC04-01

Mã sản phẩm: NSC04-01
Đặt hàng tối thiểu: 2 Cái / Chẵn 2 Cái
Giá online: 94,490 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Van Tiết Lưu Ống CDC NSC04-02

Van Tiết Lưu Ống CDC NSC04-02

Mã sản phẩm: NSC04-02
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái / Chẵn 1 Cái
Giá online: 103,070 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Van Tiết Lưu Ống CDC NSC04-M5

Van Tiết Lưu Ống CDC NSC04-M5

Mã sản phẩm: NSC04-M5
Đặt hàng tối thiểu: 2 Cái / Chẵn 2 Cái
Giá online: 81,620 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Van Tiết Lưu Ống CDC NSC06-01

Van Tiết Lưu Ống CDC NSC06-01

Mã sản phẩm: NSC06-01
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái / Chẵn 1 Cái
Giá online: 103,070 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Van Tiết Lưu Ống CDC NSC06-02

Van Tiết Lưu Ống CDC NSC06-02

Mã sản phẩm: NSC06-02
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái / Chẵn 1 Cái
Giá online: 107,470 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Van Tiết Lưu Ống CDC NSC06-03

Van Tiết Lưu Ống CDC NSC06-03

Mã sản phẩm: NSC06-03
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái / Chẵn 1 Cái
Giá online: 126,060 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Van Tiết Lưu Ống CDC NSC06-04

Van Tiết Lưu Ống CDC NSC06-04

Mã sản phẩm: NSC06-04
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái / Chẵn 1 Cái
Giá online: 157,520 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Van Tiết Lưu Ống CDC NSC06-M5

Van Tiết Lưu Ống CDC NSC06-M5

Mã sản phẩm: NSC06-M5
Đặt hàng tối thiểu: 2 Cái / Chẵn 2 Cái
Giá online: 87,340 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Van Tiết Lưu Ống CDC NSC08-01

Van Tiết Lưu Ống CDC NSC08-01

Mã sản phẩm: NSC08-01
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái / Chẵn 1 Cái
Giá online: 104,500 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Van Tiết Lưu Ống CDC NSC08-02

Van Tiết Lưu Ống CDC NSC08-02

Mã sản phẩm: NSC08-02
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái / Chẵn 1 Cái
Giá online: 107,470 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Van Tiết Lưu Ống CDC NSC08-03

Van Tiết Lưu Ống CDC NSC08-03

Mã sản phẩm: NSC08-03
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái / Chẵn 1 Cái
Giá online: 134,640 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Van Tiết Lưu Ống CDC NSC08-04

Van Tiết Lưu Ống CDC NSC08-04

Mã sản phẩm: NSC08-04
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái / Chẵn 1 Cái
Giá online: 166,100 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Van Tiết Lưu Có Ren CDC NSCF01

Van Tiết Lưu Có Ren CDC NSCF01

Mã sản phẩm: NSCF01
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái / Chẵn 1 Cái
Giá online: 220,550 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Van Tiết Lưu Có Ren CDC NSCF02

Van Tiết Lưu Có Ren CDC NSCF02

Mã sản phẩm: NSCF02
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái / Chẵn 1 Cái
Giá online: 272,140 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.