BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Thương Hiệu

Loại Sản Phẩm

Size Ren Trong (T)

Size Ren Trong (T)

Size Ren Ngoài (R)

Size Ren Ngoài (R)

Nhiệt Độ Giới Hạn

Áp Suất Làm Việc

Dùng Cho Ống

Dùng Cho Ống

Van Khí

Van Khí

Van Tiết Lưu Ống SANG-A GNSE0803

Van Tiết Lưu Ống SANG-A GNSE0803

Mã sản phẩm: GNSE0803
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái / Chẵn 1 Cái
Giá online: 140,250 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Van Tiết Lưu Ống SANG-A GNSE0804

Van Tiết Lưu Ống SANG-A GNSE0804

Mã sản phẩm: GNSE0804
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái / Chẵn 1 Cái
Giá online: 175,890 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Van Tiết Lưu Ống SANG-A GNSE1002

Van Tiết Lưu Ống SANG-A GNSE1002

Mã sản phẩm: GNSE1002
Đặt hàng tối thiểu: 2 Cái / Chẵn 2 Cái
Giá online: 99,000 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Van Tiết Lưu Ống SANG-A GNSE1003

Van Tiết Lưu Ống SANG-A GNSE1003

Mã sản phẩm: GNSE1003
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái / Chẵn 1 Cái
Giá online: 141,570 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Van Tiết Lưu Ống SANG-A GNSE1004

Van Tiết Lưu Ống SANG-A GNSE1004

Mã sản phẩm: GNSE1004
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái / Chẵn 1 Cái
Giá online: 181,390 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Van Tiết Lưu Ống SANG-A GNSE1202

Van Tiết Lưu Ống SANG-A GNSE1202

Mã sản phẩm: GNSE1202
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái / Chẵn 1 Cái
Giá online: 99,000 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Van Tiết Lưu Ống SANG-A GNSE1203

Van Tiết Lưu Ống SANG-A GNSE1203

Mã sản phẩm: GNSE1203
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái / Chẵn 1 Cái
Giá online: 144,320 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Van Tiết Lưu Ống SANG-A GNSE1204

Van Tiết Lưu Ống SANG-A GNSE1204

Mã sản phẩm: GNSE1204
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái / Chẵn 1 Cái
Giá online: 181,390 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Van Tiết Lưu 2 Đầu Ống SANG-A GNSF04

Van Tiết Lưu 2 Đầu Ống SANG-A GNSF04

Mã sản phẩm: GNSF04
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái / Chẵn 1 Cái
Giá online: 114,070 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Van Tiết Lưu 2 Đầu Ống SANG-A GNSF06

Van Tiết Lưu 2 Đầu Ống SANG-A GNSF06

Mã sản phẩm: GNSF06
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái / Chẵn 1 Cái
Giá online: 126,500 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Van Tiết Lưu 2 Đầu Ống SANG-A GNSF08

Van Tiết Lưu 2 Đầu Ống SANG-A GNSF08

Mã sản phẩm: GNSF08
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái / Chẵn 1 Cái
Giá online: 141,570 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Van Tiết Lưu 2 Đầu Ống SANG-A GNSF10

Van Tiết Lưu 2 Đầu Ống SANG-A GNSF10

Mã sản phẩm: GNSF10
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái / Chẵn 1 Cái
Giá online: 178,640 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Van Tiết Lưu 2 Đầu Ống SANG-A GNSF12

Van Tiết Lưu 2 Đầu Ống SANG-A GNSF12

Mã sản phẩm: GNSF12
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái / Chẵn 1 Cái
Giá online: 219,890 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Van Một Chiều Dạng Ống SANG-A GPCVU06

Van Một Chiều Dạng Ống SANG-A GPCVU06

Mã sản phẩm: GPCVU06
Đặt hàng tối thiểu: 2 Cái / Chẵn 2 Cái
Giá online: 90,970 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Van Một Chiều Dạng Ống SANG-A GPCVU08

Van Một Chiều Dạng Ống SANG-A GPCVU08

Mã sản phẩm: GPCVU08
Đặt hàng tối thiểu: 2 Cái / Chẵn 2 Cái
Giá online: 95,150 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Van Khóa- Mở Khí CDC HSV02

Van Khóa- Mở Khí CDC HSV02

Mã sản phẩm: HSV02
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái / Chẵn 1 Cái
Giá online: 260,700 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Van Khóa Ống Có Ren CDC HVF02-06

Van Khóa Ống Có Ren CDC HVF02-06

Mã sản phẩm: HVF02-06
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái / Chẵn 1 Cái
Giá online: 114,620 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Van Khóa Ống Có Ren CDC HVF02-08

Van Khóa Ống Có Ren CDC HVF02-08

Mã sản phẩm: HVF02-08
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái / Chẵn 1 Cái
Giá online: 118,910 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Van Khóa Ống Có Ren CDC HVF02-10

Van Khóa Ống Có Ren CDC HVF02-10

Mã sản phẩm: HVF02-10
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái / Chẵn 1 Cái
Giá online: 123,200 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Van Khóa Ống Có Ren CDC HVF03-06

Van Khóa Ống Có Ren CDC HVF03-06

Mã sản phẩm: HVF03-06
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái / Chẵn 1 Cái
Giá online: 124,410 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.