MECSU CO, LTD.
MECSU CO, LTD.
⭐⭐⭐⭐⭐
TRANG CHỦ GIỎ HÀNG ĐĂNG NHẬP

Tua Vít Dẹt

Tua Vít Dẹt

Tua Vít Dẹp Tay Cầm Bọc nhựa PP+TPR Thương Hiệu Stanley TOPTUL Vật Liệu Thép Cr-V

Bản vẽ kỹ thuật
Đường Kính Mũi
Vật Liệu Cán
Chiều Dài Mũi
Chiều Dài Tua Vít
Cách Điện
Kích Thước Thân
Chiều Dài Thân
Đường Kính Thân
Kích Thước Mũi
Kích Thước
Đường Kính Tay Cầm (D)
Tay Cầm
Ứng Dụng
Chiều Dài (L2)
Chiều Dài (L1)
Chiều Dài
Size
Xuất Xứ
Thương Hiệu
Loại Sản Phẩm
Vật Liệu

Tua vít dẹt 3mm x 75mm Stanley 60-817Danh mục: Tua Vít Dẹt

Tua vít dẹt 3mm x 75mm Stanley 60-817

60-817
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 34.500,00 ₫
12+ (Cái) 32.775,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 3 ngày
Tua vít dẹt 3mm x 100mm Stanley 60-818Danh mục: Tua Vít Dẹt

Tua vít dẹt 3mm x 100mm Stanley 60-818

60-818
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 30.900,00 ₫
12+ (Cái) 29.355,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 3 ngày
Tua vít dẹt 3mm x 125mm Stanley 60-819Danh mục: Tua Vít Dẹt

Tua vít dẹt 3mm x 125mm Stanley 60-819

60-819
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 35.500,00 ₫
12+ (Cái) 33.725,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 3 ngày
Tua vít dẹt 3mm x 150mm Stanley 60-820Danh mục: Tua Vít Dẹt

Tua vít dẹt 3mm x 150mm Stanley 60-820

60-820
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 34.500,00 ₫
12+ (Cái) 32.775,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 3 ngày
Tua vít dẹt 5mm x 150  Stanley 60-821Danh mục: Tua Vít Dẹt

Tua vít dẹt 5mm x 150 Stanley 60-821

60-821
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 43.600,00 ₫
12+ (Cái) 41.420,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 3 ngày
Tua vít dẹt 5mm X 100mm, có từ Stanley 60-822Danh mục: Tua Vít Dẹt

Tua vít dẹt 5mm X 100mm, có từ Stanley 60-822

60-822
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 41.800,00 ₫
12+ (Cái) 39.710,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 3 ngày
Tua vít dẹt 5mm x 150mm  Stanley 60-823Danh mục: Tua Vít Dẹt

Tua vít dẹt 5mm x 150mm Stanley 60-823

60-823
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 41.800,00 ₫
12+ (Cái) 39.710,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 3 ngày
Tua vít dẹt 5mm x 200mm  Stanley 60-824Danh mục: Tua Vít Dẹt

Tua vít dẹt 5mm x 200mm Stanley 60-824

60-824
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 50.000,00 ₫
12+ (Cái) 47.500,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 3 ngày
Tua vít dẹt 6.5mm X 38mm, có từ Stanley 60-825Danh mục: Tua Vít Dẹt

Tua vít dẹt 6.5mm X 38mm, có từ Stanley 60-825

60-825
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 47.300,00 ₫
12+ (Cái) 44.935,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 3 ngày
Tua vít dẹt 6.5mm x 100mm Stanley 60-826Danh mục: Tua Vít Dẹt

Tua vít dẹt 6.5mm x 100mm Stanley 60-826

60-826
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 50.900,00 ₫
12+ (Cái) 48.355,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 3 ngày
Tua vít dẹt 6.5mm X 125mm, Có Từ Stanley 60-827Danh mục: Tua Vít Dẹt

Tua vít dẹt 6.5mm X 125mm, Có Từ Stanley 60-827

60-827
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 54.500,00 ₫
12+ (Cái) 51.775,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 3 ngày
Tua vít dẹt 6.5mm X 200mm, Có Từ Stanley 60-829Danh mục: Tua Vít Dẹt

Tua vít dẹt 6.5mm X 200mm, Có Từ Stanley 60-829

60-829
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 50.000,00 ₫
12+ (Cái) 47.500,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 3 ngày
Tua vít dẹt 6.5mm x 250mm, có từ NEW Stanley 60-830Danh mục: Tua Vít Dẹt

Tua vít dẹt 6.5mm x 250mm, có từ NEW Stanley 60-830

60-830
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 59.100,00 ₫
12+ (Cái) 56.145,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 3 ngày
Tua vít dẹt 8mm x 150mm  Stanley 60-831Danh mục: Tua Vít Dẹt

Tua vít dẹt 8mm x 150mm Stanley 60-831

60-831
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 63.600,00 ₫
12+ (Cái) 60.420,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 3 ngày
Tua vít dẹt 8mm x 200mm Stanley 60-832Danh mục: Tua Vít Dẹt

Tua vít dẹt 8mm x 200mm Stanley 60-832

60-832
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 67.300,00 ₫
12+ (Cái) 63.935,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 3 ngày
Tua vít dẹt 8mm x 250mm Stanley 60-833Danh mục: Tua Vít Dẹt

Tua vít dẹt 8mm x 250mm Stanley 60-833

60-833
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 70.900,00 ₫
12+ (Cái) 67.355,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 3 ngày
Tua vít dẹt 5mm x 150mm Stanley 60-836Danh mục: Tua Vít Dẹt

Tua vít dẹt 5mm x 150mm Stanley 60-836

60-836
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 45.500,00 ₫
12+ (Cái) 43.225,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 3 ngày
Tua vít dẹt 3x75mm, có từ Stanley 65-180Danh mục: Tua Vít Dẹt

Tua vít dẹt 3x75mm, có từ Stanley 65-180

65-180
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 32.700,00 ₫
12+ (Cái) 31.065,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 3 ngày
Tua vít dẹt 3x100mm, có từ Stanley 65-181Danh mục: Tua Vít Dẹt

Tua vít dẹt 3x100mm, có từ Stanley 65-181

65-181
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 34.500,00 ₫
12+ (Cái) 32.775,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 3 ngày
Tua vít dẹt 3x125mm, có từ Stanley 65-182Danh mục: Tua Vít Dẹt

Tua vít dẹt 3x125mm, có từ Stanley 65-182

65-182
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 33.600,00 ₫
12+ (Cái) 31.920,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 3 ngày