MECSU CO, LTD.
MECSU CO, LTD.
⭐⭐⭐⭐⭐
TRANG CHỦ GIỎ HÀNG ĐĂNG NHẬP
Độ Chính Xác
Khoảng Đo
Cổng SPC
Độ Chia
Thương Hiệu
Tên Sản Phẩm
Phân Loại

Thước cặp điện tử Stanley 150mmDanh mục: Thước Kẹp

Thước cặp điện tử Stanley 150mm

36-111-23
Số lượng Giá
1+ (Cái) 828.100,00 ₫
2+ (Cái) 786.695,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 3 ngày
Thước cặp cơ Stanley 0-150mmDanh mục: Thước Kẹp

Thước cặp cơ Stanley 0-150mm

36-150-23C
Số lượng Giá
1+ (Cái) 598.200,00 ₫
2+ (Cái) 568.290,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 3 ngày
Thước cặp cơ Stanley 0-200mmDanh mục: Thước Kẹp

Thước cặp cơ Stanley 0-200mm

36-200-23C
Số lượng Giá
1+ (Cái) 858.200,00 ₫
2+ (Cái) 815.290,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 3 ngày
Thước cặp cơ Stanley 0-300mmDanh mục: Thước Kẹp

Thước cặp cơ Stanley 0-300mm

36-300-23C
Số lượng Giá
1+ (Cái) 1.363.700,00 ₫
2+ (Cái) 1.295.515,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 3 ngày
Thước cặp điện tử Stanley 0-150mmPRODanh mục: Thước Kẹp

Thước cặp điện tử Stanley 0-150mmPRO

37-150-23C
Số lượng Giá
1+ (Cái) 985.200,00 ₫
2+ (Cái) 935.940,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 3 ngày
Thước cặp điện tử Stanley0-200mmPRODanh mục: Thước Kẹp

Thước cặp điện tử Stanley0-200mmPRO

37-200-23C
Số lượng Giá
1+ (Cái) 1.534.400,00 ₫
2+ (Cái) 1.457.680,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 3 ngày
Thước cặp điện tử Stanley 0-300mmPRODanh mục: Thước Kẹp

Thước cặp điện tử Stanley 0-300mmPRO

37-300-23C
Số lượng Giá
1+ (Cái) 2.025.300,00 ₫
2+ (Cái) 1.924.035,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 3 ngày
Thước cặp điện tử Mitutoyo 500-171-30 (0-150mm/6icnh x 0.01mm)Danh mục: Thước Kẹp

Thước cặp điện tử Mitutoyo 500-171-30 (0-150mm/6icnh x 0.01mm)

500-171-30
Số lượng Giá
1+ (Cái) 2.780.000,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 1 ngày
Thước cặp điện tử Mitutoyo 500-172-30 (0-200mm/8inch x 0.01mm)Danh mục: Thước Kẹp

Thước cặp điện tử Mitutoyo 500-172-30 (0-200mm/8inch x 0.01mm)

500-172-30
Số lượng Giá
1+ (Cái) 3.270.000,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 1 ngày
Thước cặp điện tử Mitutoyo 500-173-30 (0-300mm/12inch x 0.01mm)Danh mục: Thước Kẹp

Thước cặp điện tử Mitutoyo 500-173-30 (0-300mm/12inch x 0.01mm)

500-173-30
Số lượng Giá
1+ (Cái) 7.600.000,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 1 ngày
Thước cặp điện tử Mitutoyo 500-181-30 (0-150mm x 0.01mm)Danh mục: Thước Kẹp

Thước cặp điện tử Mitutoyo 500-181-30 (0-150mm x 0.01mm)

500-181-30
Số lượng Giá
1+ (Cái) 2.200.000,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 1 ngày
Thước cặp điện tử Mitutoyo 500-182-30 (0-200mm x 0.01mm)Danh mục: Thước Kẹp

Thước cặp điện tử Mitutoyo 500-182-30 (0-200mm x 0.01mm)

500-182-30
Số lượng Giá
1+ (Cái) 2.740.000,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 1 ngày
Thước cặp điện tử Mitutoyo 500-196-30 (0-150mm/6inch)Danh mục: Thước Kẹp

Thước cặp điện tử Mitutoyo 500-196-30 (0-150mm/6inch)

500-196-30
Số lượng Giá
1+ (Cái) 2.410.000,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 1 ngày
Thước Kẹp Điện Tử Mitutoyo Khoảng Đo 0-200mm/0-8 (0.01mm)/500-197-30Danh mục: Thước Kẹp

Thước Kẹp Điện Tử Mitutoyo Khoảng Đo 0-200mm/0-8 (0.01mm)/500-197-30

500-197-30
Số lượng Giá
1+ (Cái) 2.880.000,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 1 ngày
Thước cặp điện tử 0-150mm x 0.01 (IP67) Mitutoyo 500-702-20Danh mục: Thước Kẹp

Thước cặp điện tử 0-150mm x 0.01 (IP67) Mitutoyo 500-702-20

500-702-20
Số lượng Giá
1+ (Cái) 2.630.000,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 1 ngày
Thước cặp điện tử chống dầu IP67 Mitutoyo 500-703-20 (0-200mm x 0.01mm)Danh mục: Thước Kẹp

Thước cặp điện tử chống dầu IP67 Mitutoyo 500-703-20 (0-200mm x 0.01mm)

500-703-20
Số lượng Giá
1+ (Cái) 3.390.000,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 1 ngày
Thước cặp điện tử chống nước Mitutoyo 500-752-20 (0-150mm/6inch x 0.01mm)Danh mục: Thước Kẹp

Thước cặp điện tử chống nước Mitutoyo 500-752-20 (0-150mm/6inch x 0.01mm)

500-752-20
Số lượng Giá
1+ (Cái) 3.040.000,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 1 ngày
Thước Cặp Đồng Hồ Mitutoyo 505-730 (0-150mm x 0.02mm)Danh mục: Thước Kẹp

Thước Cặp Đồng Hồ Mitutoyo 505-730 (0-150mm x 0.02mm)

505-730
Số lượng Giá
1+ (Cái) 1.470.000,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 1 ngày
Thước Cặp Đồng Hồ Mitutoyo 505-731 (0-200mm x 0.02mm)Danh mục: Thước Kẹp

Thước Cặp Đồng Hồ Mitutoyo 505-731 (0-200mm x 0.02mm)

505-731
Số lượng Giá
1+ (Cái) 2.120.000,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 1 ngày
Thước cặp đồng hồ Mitutoyo 505-732 (0-150mm x 0.01mm)Danh mục: Thước Kẹp

Thước cặp đồng hồ Mitutoyo 505-732 (0-150mm x 0.01mm)

505-732
Số lượng Giá
1+ (Cái) 1.580.000,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 1 ngày

Thước Kẹp