BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Loại

Tên Sản Phẩm

Xuất Xứ

Thương Hiệu

Kích Thước

Thước Cuốn

Thước Cuốn

Thước cuốn thép Stanley 3m

Thước cuốn thép Stanley 3m

MPN: 30-608L
Danh mục: Thước Cuốn
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 41,200.00
>=12  (Cái) 39,140.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thước cuộn Stanley 3.5m

Thước cuộn Stanley 3.5m

MPN: 30-611L
Danh mục: Thước Cuốn
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 51,500.00
>=12  (Cái) 48,925.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 6 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thước cuốn thép Stanley 30m, hệ m

Thước cuốn thép Stanley 30m, hệ m

MPN: 34-108N
Danh mục: Thước Cuốn
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 283,200.00
>=3  (Cái) 269,040.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thước cuốn sợi thủy tinh Stanley 50m, hệ m

Thước cuốn sợi thủy tinh Stanley 50m, hệ m

MPN: 34-298
Danh mục: Thước Cuốn
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 321,800.00
>=3  (Cái) 305,710.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thước cuộn 3m Stanley

Thước cuộn 3m Stanley

MPN: STHT30204-840
Danh mục: Thước Cuốn
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 33,500.00
>=12  (Cái) 31,825.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 6 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thước cuốn thép nhựa gia cường 8m Stanley

Thước cuốn thép nhựa gia cường 8m Stanley

MPN: STHT30456
Danh mục: Thước Cuốn
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 131,300.00
>=6  (Cái) 124,735.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 3 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thước cuộn 3m TOUGH CASE Stanley

Thước cuộn 3m TOUGH CASE Stanley

MPN: STHT30504-8
Danh mục: Thước Cuốn
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 695,100.00
>=2  (Cái) 660,345.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thước cuộn thép vỏ Gia Cường 8M/26X25mm Stanley

Thước cuộn thép vỏ Gia Cường 8M/26X25mm Stanley

MPN: STHT30506
Danh mục: Thước Cuốn
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 143,300.00
>=6  (Cái) 136,135.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 3 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thước cuộn thép vỏ Gia Cường 3.5M/12X13mm Stanley

Thước cuộn thép vỏ Gia Cường 3.5M/12X13mm Stanley

MPN: STHT30510
Danh mục: Thước Cuốn
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 70,400.00
>=6  (Cái) 66,880.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 3 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thước cuốn thép POWERLOCK 5m Stanley

Thước cuốn thép POWERLOCK 5m Stanley

MPN: STHT33158
Danh mục: Thước Cuốn
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 115,000.00
>=6  (Cái) 109,250.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 3 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thước cuộn POWERLOCK 3M Stanley

Thước cuộn POWERLOCK 3M Stanley

MPN: STHT33203-8
Danh mục: Thước Cuốn
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 74,700.00
>=12  (Cái) 70,965.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 6 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thước cuốn thép POWERLOCK 3m Stanley

Thước cuốn thép POWERLOCK 3m Stanley

MPN: STHT33215
Danh mục: Thước Cuốn
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 98,700.00
>=6  (Cái) 93,765.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 3 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thước cuốn thép POWERLOCK 8m Stanley

Thước cuốn thép POWERLOCK 8m Stanley

MPN: STHT33428
Danh mục: Thước Cuốn
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 188,800.00
>=3  (Cái) 179,360.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thước cuộn 2 mặt 5m x 19mm Stanley

Thước cuộn 2 mặt 5m x 19mm Stanley

MPN: STHT33492-8
Danh mục: Thước Cuốn
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 132,200.00
>=6  (Cái) 125,590.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 3 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thước cuộn 5m x 19mm Stanley

Thước cuộn 5m x 19mm Stanley

MPN: STHT33989-840
Danh mục: Thước Cuốn
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 56,600.00
>=12  (Cái) 53,770.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 6 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thước cuộn 8m x 25mm Stanley

Thước cuộn 8m x 25mm Stanley

MPN: STHT33994-8
Danh mục: Thước Cuốn
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 103,000.00
>=6  (Cái) 97,850.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 3 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thước cuộn Tylon 3M Stanley

Thước cuộn Tylon 3M Stanley

MPN: STHT36193
Danh mục: Thước Cuốn
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 51,500.00
>=12  (Cái) 48,925.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 6 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thước cuộn Tylon 5M/16-19MM Stanley

Thước cuộn Tylon 5M/16-19MM Stanley

MPN: STHT36194
Danh mục: Thước Cuốn
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 77,200.00
>=12  (Cái) 73,340.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thước cuộn tylon 8m/26-25MM Stanley

Thước cuộn tylon 8m/26-25MM Stanley

MPN: STHT36195
Danh mục: Thước Cuốn
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 127,900.00
>=6  (Cái) 121,505.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày