MECSU CO, LTD.
MECSU CO, LTD.
0286.657.2459
TRANG CHỦ GIỎ HÀNG ĐĂNG NHẬP

Thùng Đồ Nghề

Thương Hiệu
Tên Sản Phẩm
Xuất Xứ
Kích Thước

Túi dụng cụ Stanley bộ 22 chi tiếtCategory: Thùng Đồ Nghề

Túi dụng cụ Stanley bộ 22 chi tiết

92-005-1
Số lượng Giá
1+ (Cái) 1.398.000,00 ₫
2+ (Cái) 1.328.100,00 ₫
Mua tối thiểu 1
Hàng nhập
Leadtime
3 ngày
Túi dụng cụ bộ 25pc StanleyCategory: Thùng Đồ Nghề

Túi dụng cụ bộ 25pc Stanley

92-006-23
Số lượng Giá
1+ (Cái) 1.085.600,00 ₫
2+ (Cái) 1.031.320,00 ₫
Mua tối thiểu 1
Hàng nhập
Leadtime
3 ngày
Túi dụng cụ bộ Stanley 22 chi tiếtCategory: Thùng Đồ Nghề

Túi dụng cụ bộ Stanley 22 chi tiết

92-010-23C
Số lượng Giá
1+ (Cái) 1.132.800,00 ₫
2+ (Cái) 1.076.160,00 ₫
Mua tối thiểu 1
Hàng nhập
Leadtime
3 ngày
Hộp dụng cụ khóa sắt 12.5'' StanleyCategory: Thùng Đồ Nghề

Hộp dụng cụ khóa sắt 12.5'' Stanley

92-064
Số lượng Giá
1+ (Cái) 184.500,00 ₫
3+ (Cái) 175.275,00 ₫
Mua tối thiểu 1
Hàng nhập
Leadtime
3 ngày
Thùng đựng đồ nghề, có bánh xe (61 x 42 x 38 cm) StanleyCategory: Thùng Đồ Nghề

Thùng đựng đồ nghề, có bánh xe (61 x 42 x 38 cm) Stanley

92-904
Số lượng Giá
1+ (Cái) 1.519.000,00 ₫
2+ (Cái) 1.443.050,00 ₫
Mua tối thiểu 1
Hàng nhập
Leadtime
3 ngày
Hộp dụng cụ nhựa 17.5'' StanleyCategory: Thùng Đồ Nghề

Hộp dụng cụ nhựa 17.5'' Stanley

93-285
Số lượng Giá
1+ (Cái) 446.300,00 ₫
2+ (Cái) 423.985,00 ₫
Mua tối thiểu 1
Hàng nhập
Leadtime
3 ngày
Túi dụng cụ 20''/308mm tay keo StanleyCategory: Thùng Đồ Nghề

Túi dụng cụ 20''/308mm tay keo Stanley

93-328
Số lượng Giá
1+ (Cái) 901.100,00 ₫
2+ (Cái) 856.045,00 ₫
Mua tối thiểu 1
Hàng nhập
Leadtime
3 ngày
Hộp dụng cụ sắt 19'' StanleyCategory: Thùng Đồ Nghề

Hộp dụng cụ sắt 19'' Stanley

93-544
Số lượng Giá
1+ (Cái) 737.200,00 ₫
2+ (Cái) 700.340,00 ₫
Mua tối thiểu 1
Hàng nhập
Leadtime
3 ngày
Kệ tủ đựng dụng cụ Stanley 7 ngănCategory: Thùng Đồ Nghề

Kệ tủ đựng dụng cụ Stanley 7 ngăn

93-547-23
Số lượng Giá
1+ (Cái) 13.645.100,00 ₫
2+ (Cái) 12.962.845,00 ₫
Mua tối thiểu 1
Hàng nhập
Leadtime
3 ngày
Hộp dụng cụ (nhựa ) StanleyCategory: Thùng Đồ Nghề

Hộp dụng cụ (nhựa ) Stanley

93-968
Số lượng Giá
1+ (Cái) 1.287.300,00 ₫
2+ (Cái) 1.222.935,00 ₫
Mua tối thiểu 1
Hàng nhập
Leadtime
3 ngày
Thùng đồ nghề sắt 19in, 3 ngăn (46.6 x 21 x 17cm) StanleyCategory: Thùng Đồ Nghề

Thùng đồ nghề sắt 19in, 3 ngăn (46.6 x 21 x 17cm) Stanley

94-192
Số lượng Giá
1+ (Cái) 423.900,00 ₫
2+ (Cái) 402.705,00 ₫
Mua tối thiểu 1
Hàng nhập
Leadtime
1 ngày
Hộp dụng cụ nhựa 23'' chống nước StanleyCategory: Thùng Đồ Nghề

Hộp dụng cụ nhựa 23'' chống nước Stanley

94-749
Số lượng Giá
1+ (Cái) 841.000,00 ₫
2+ (Cái) 798.950,00 ₫
Mua tối thiểu 1
Hàng nhập
Leadtime
3 ngày
Hộp dụng cụ (nhựa ) có bánh xe 30GL/113L StanleyCategory: Thùng Đồ Nghề

Hộp dụng cụ (nhựa ) có bánh xe 30GL/113L Stanley

94-850
Số lượng Giá
1+ (Cái) 3.389.800,00 ₫
2+ (Cái) 3.220.310,00 ₫
Mua tối thiểu 1
Hàng nhập
Leadtime
3 ngày
Hộp dụng cụ nhựa StanleyCategory: Thùng Đồ Nghề

Hộp dụng cụ nhựa Stanley

97-152
Số lượng Giá
1+ (Cái) 678.000,00 ₫
2+ (Cái) 644.100,00 ₫
Mua tối thiểu 1
Hàng nhập
Leadtime
3 ngày
Hộp dụng cụ nhựa 24'' StanleyCategory: Thùng Đồ Nghề

Hộp dụng cụ nhựa 24'' Stanley

97-154
Số lượng Giá
1+ (Cái) 1.029.800,00 ₫
2+ (Cái) 978.310,00 ₫
Mua tối thiểu 1
Hàng nhập
Leadtime
3 ngày
Hộp dụng cụ nhựa 18'' (457x236x310mm) StanleyCategory: Thùng Đồ Nghề

Hộp dụng cụ nhựa 18'' (457x236x310mm) Stanley

FMST1-71219
Số lượng Giá
1+ (Cái) 1.098.500,00 ₫
2+ (Cái) 1.043.575,00 ₫
Mua tối thiểu 1
Hàng nhập
Leadtime
3 ngày
Túi dụng cụ bộ - StanleyCategory: Thùng Đồ Nghề

Túi dụng cụ bộ - Stanley

STHT74980AR
Số lượng Giá
1+ (Cái) 969.700,00 ₫
2+ (Cái) 921.215,00 ₫
Mua tối thiểu 1
Hàng nhập
Leadtime
3 ngày
Hộp dụng cụ nhựa 13.5'' StanleyCategory: Thùng Đồ Nghề

Hộp dụng cụ nhựa 13.5'' Stanley

STHT77663
Số lượng Giá
1+ (Cái) 678.000,00 ₫
2+ (Cái) 644.100,00 ₫
Mua tối thiểu 1
Hàng nhập
Leadtime
3 ngày
Hộp dụng cụ Stanley bộ 125 chi tiếtCategory: Thùng Đồ Nghề

Hộp dụng cụ Stanley bộ 125 chi tiết

STMT74393
Số lượng Giá
1+ (Cái) 4.398.200,00 ₫
2+ (Cái) 4.178.290,00 ₫
Mua tối thiểu 1
Hàng nhập
Leadtime
3 ngày
Tủ đồ nghề - 4 ngăn StanleyCategory: Thùng Đồ Nghề

Tủ đồ nghề - 4 ngăn Stanley

STMT99069
Số lượng Giá
1+ (Cái) 10.212.400,00 ₫
2+ (Cái) 9.701.780,00 ₫
Mua tối thiểu 1
Hàng nhập
Leadtime
3 ngày