BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Tổng Chiều Dài

Tổng Chiều Dài

Vật Liệu

Thương Hiệu

Thanh Ray Trượt BYLDS3

Thanh Ray Trượt BYLDS3

Thanh ray trượt thép Buyoung 13x35.3x241 BYLDS3150

Thanh ray trượt thép Buyoung 13x35.3x241 BYLDS3150

MPN: BYLDS3150
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 221,598
10+ 199,439
20+ 188,359
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 21 ngày

Thanh ray trượt thép Buyoung 13x35.3x341 BYLDS3200

Thanh ray trượt thép Buyoung 13x35.3x341 BYLDS3200

MPN: BYLDS3200
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 221,598
10+ 199,439
20+ 188,359
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 21 ngày

Thanh ray trượt thép Buyoung 13x35.3x429 BYLDS3250

Thanh ray trượt thép Buyoung 13x35.3x429 BYLDS3250

MPN: BYLDS3250
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 241,476
10+ 217,329
20+ 205,255
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 21 ngày

Thanh ray trượt thép Buyoung 13x35.3x519 BYLDS3300

Thanh ray trượt thép Buyoung 13x35.3x519 BYLDS3300

MPN: BYLDS3300
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 247,367
10+ 222,630
20+ 210,262
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 21 ngày

Thanh ray trượt thép Buyoung 13x35.3x606 BYLDS3350

Thanh ray trượt thép Buyoung 13x35.3x606 BYLDS3350

MPN: BYLDS3350
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 260,618
10+ 234,556
20+ 221,525
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 21 ngày

Thanh ray trượt thép Buyoung 13x35.3x706 BYLDS3400

Thanh ray trượt thép Buyoung 13x35.3x706 BYLDS3400

MPN: BYLDS3400
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 264,298
10+ 237,868
20+ 224,653
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 21 ngày

Thanh ray trượt thép Buyoung 13x35.3x786 BYLDS3450

Thanh ray trượt thép Buyoung 13x35.3x786 BYLDS3450

MPN: BYLDS3450
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 270,189
10+ 243,170
20+ 229,660
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 21 ngày

Thanh ray trượt thép Buyoung 13x35.3x888 BYLDS3500

Thanh ray trượt thép Buyoung 13x35.3x888 BYLDS3500

MPN: BYLDS3500
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 309,944
10+ 278,949
20+ 263,452
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 21 ngày