BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Tổng Chiều Dài

Tổng Chiều Dài

Vật Liệu

Thương Hiệu

Thanh Ray Trượt BYLDC2

Thanh Ray Trượt BYLDC2

Thanh ray trượt thép Buyoung 19.1x27x325.8 BYLDC2150B

Thanh ray trượt thép Buyoung 19.1x27x325.8 BYLDC2150B

MPN: BYLDC2150B
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 253,993
10+ 228,594
20+ 215,894
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 21 ngày

Thanh ray trượt thép Buyoung 19.1x27x425 BYLDC2200B

Thanh ray trượt thép Buyoung 19.1x27x425 BYLDC2200B

MPN: BYLDC2200B
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 279,761
10+ 251,785
20+ 237,797
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 21 ngày

Thanh ray trượt thép Buyoung 19.1x27x524.2 BYLDC2250B

Thanh ray trượt thép Buyoung 19.1x27x524.2 BYLDC2250B

MPN: BYLDC2250B
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 299,637
10+ 269,673
20+ 254,691
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 21 ngày

Thanh ray trượt thép Buyoung 19.1x27x623.4 BYLDC2300B

Thanh ray trượt thép Buyoung 19.1x27x623.4 BYLDC2300B

MPN: BYLDC2300B
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 325,404
10+ 292,864
20+ 276,594
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 21 ngày

Thanh ray trượt thép Buyoung 19.1x27x722.6 BYLDC2350B

Thanh ray trượt thép Buyoung 19.1x27x722.6 BYLDC2350B

MPN: BYLDC2350B
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 354,852
10+ 319,367
20+ 301,624
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 21 ngày

Thanh ray trượt thép Buyoung 19.1x27x821.8 BYLDC2400B

Thanh ray trượt thép Buyoung 19.1x27x821.8 BYLDC2400B

MPN: BYLDC2400B
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 387,982
10+ 349,184
20+ 329,785
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 21 ngày

Thanh ray trượt thép Buyoung 19.1x27x921 BYLDC2450B

Thanh ray trượt thép Buyoung 19.1x27x921 BYLDC2450B

MPN: BYLDC2450B
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 433,627
10+ 390,264
20+ 368,583
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 21 ngày

Thanh ray trượt thép Buyoung 19.1x27x1040.2 BYLDC2500B

Thanh ray trượt thép Buyoung 19.1x27x1040.2 BYLDC2500B

MPN: BYLDC2500B
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 475,592
10+ 428,032
20+ 404,253
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 21 ngày