BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Tay Nắm Cửa

Tay Nắm Cửa

Tay nắm cửa chìm đen Buyoung 35x110 BY183-2-BK

Tay nắm cửa chìm đen Buyoung 35x110 BY183-2-BK

MPN: BY183-2-BK
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 223,808
10+ 201,427
50+ 190,237
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 21 ngày

Tay nắm cửa chìm crom Buyoung 35x110 BY183-2-CR

Tay nắm cửa chìm crom Buyoung 35x110 BY183-2-CR

MPN: BY183-2-CR
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 223,808
10+ 201,427
50+ 190,237
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 21 ngày

Tay nắm cửa chìm Buyoung 48.2x108.5 BY2-196-2.3 BK

Tay nắm cửa chìm Buyoung 48.2x108.5 BY2-196-2.3 BK

MPN: BY2-196-23BK
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 78,037
10+ 70,234
50+ 66,332
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 21 ngày

Tay nắm cửa chìm Buyoung 48.2x108.5 BY2-196-3.0 BK

Tay nắm cửa chìm Buyoung 48.2x108.5 BY2-196-3.0 BK

MPN: BY2-196-30BK
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 89,817
10+ 80,836
50+ 76,345
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 21 ngày

Tay nắm cửa chìm Buyoung 66x140 BY2-200 (Màu Đen)

Tay nắm cửa chìm Buyoung 66x140 BY2-200 (Màu Đen)

MPN: BY2-200
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 223,808
10+ 201,427
50+ 190,237
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 21 ngày

Tay nắm dạng gập thép Buyoung 74x100 BY2-26-3

Tay nắm dạng gập thép Buyoung 74x100 BY2-26-3

MPN: BY2-26-3
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 75,094
10+ 67,584
50+ 63,830
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 21 ngày

Tay nắm dạng gập inox 304 Buyoung 74x100 BY2-26-3S

Tay nắm dạng gập inox 304 Buyoung 74x100 BY2-26-3S

MPN: BY2-26-3S
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 280,496
10+ 252,446
50+ 238,421
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 21 ngày

Tay nắm cửa chìm Buyoung 39x100 BY2-3

Tay nắm cửa chìm Buyoung 39x100 BY2-3

MPN: BY2-3
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 223,808
10+ 201,427
50+ 190,237
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 21 ngày

Tay nắm cửa chìm dạng tròn đen Buyoung BY2-370-BK

Tay nắm cửa chìm dạng tròn đen Buyoung BY2-370-BK

MPN: BY2-370-BK
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 140,615
10+ 126,554
50+ 119,523
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 21 ngày

Tay nắm cửa chìm dạng tròn crom Buyoung BY2-370-CR

Tay nắm cửa chìm dạng tròn crom Buyoung BY2-370-CR

MPN: BY2-370-CR
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 140,615
10+ 126,554
50+ 119,523
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 21 ngày

Tay nắm cửa chìm Buyoung 39x89 BY2-4

Tay nắm cửa chìm Buyoung 39x89 BY2-4

MPN: BY2-4
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 173,009
10+ 155,708
50+ 147,058
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 21 ngày

Tay nắm cửa chìm đen Buyoung 58x118 BY2-566-2-BK

Tay nắm cửa chìm đen Buyoung 58x118 BY2-566-2-BK

MPN: BY2-566-2-BK
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 329,085
10+ 296,176
50+ 279,722
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 21 ngày

Tay nắm cửa chìm trong suốt Buyoung 58x118 BY2-566-2-TP

Tay nắm cửa chìm trong suốt Buyoung 58x118 BY2-566-2-TP

MPN: BY2-566-2-TP
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 329,085
10+ 296,176
50+ 279,722
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 21 ngày

Tay nắm cửa chìm Buyoung 64x109.5 BY2-6-NUT-HL

Tay nắm cửa chìm Buyoung 64x109.5 BY2-6-NUT-HL

MPN: BY2-6-NUT-HL
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 329,085
10+ 296,176
50+ 279,722
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 21 ngày

Tay nắm cửa chìm Buyoung 62x95 BY2-6S

Tay nắm cửa chìm Buyoung 62x95 BY2-6S

MPN: BY2-6S
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 301,111
10+ 271,000
50+ 255,944
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 21 ngày

Tay nắm dạng gập Buyoung 88x134 BY2-87-1

Tay nắm dạng gập Buyoung 88x134 BY2-87-1

MPN: BY2-87-1
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 653,017
10+ 587,716
50+ 555,065
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 21 ngày

Tay nắm dạng gập Buyoung 78x120 BY2-87-2

Tay nắm dạng gập Buyoung 78x120 BY2-87-2

MPN: BY2-87-2
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 569,826
10+ 512,844
50+ 484,352
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 21 ngày

Tay nắm cửa chìm đen Buyoung 31.7x83 BYBSE-1-BK

Tay nắm cửa chìm đen Buyoung 31.7x83 BYBSE-1-BK

MPN: BYBSE-1-BK
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 64,050
10+ 57,645
50+ 54,442
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 21 ngày

Tay nắm cửa chìm crom Buyoung 31.7x83 BYBSE-1-CR

Tay nắm cửa chìm crom Buyoung 31.7x83 BYBSE-1-CR

MPN: BYBSE-1-CR
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 70,676
10+ 63,609
50+ 60,075
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 21 ngày

Tay nắm cửa chìm màu trắng ngà Buyoung 31.7x83 BYBSE-1-IV

Tay nắm cửa chìm màu trắng ngà Buyoung 31.7x83 BYBSE-1-IV

MPN: BYBSE-1-IV
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 64,050
10+ 57,645
50+ 54,442
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 21 ngày