BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Kiểu Tay Nắm

Vật Liệu

Chiều Dài (L)

Chiều Dài (L)

Chiều Rộng (W)

Chiều Rộng (W)

Bề Dày (T)

Bề Dày (T)

Màu Sắc

Size Lỗ (M)

Size Lỗ (M)

Size Ren

Size Ren

Chiều Rộng Lỗ

Chiều Rộng Lỗ

Chiều Dài Lỗ

Chiều Dài Lỗ

Vật Liệu Nắp

Vật Liệu Tay Cầm

Xử Lý Bề Mặt

Thương Hiệu

Xuất Xứ

Chiều Cao (H)

Chiều Dài (L2)

Chiều Dài (L1)

Đường Kính (C)

Đường Kính (R)

Kích Thước (A)

Kích Thước (A1)

Kích Thước (D)

Kích Thước (F)

Kích Thước (H)

Kích Thước (H1)

Kích Thước (J)

Kích Thước (K)

Kích Thước (Lc)

Kích Thước (Lf)

Kích Thước (Lr)

Kích Thước (P)

Kích Thước (S)

Kích Thước (t)

Tay Nắm Cửa

Tay Nắm Cửa

Tay nắm cửa chìm đen Buyoung 35x110 BY183-2-BK

Mã sản phẩm: BY183-2-BK
Đặt hàng tối thiểu: 5 Cái / Chẵn 5 Cái
Giá online: 223,808 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 04/08.
Tay nắm cửa chìm crom Buyoung 35x110 BY183-2-CR

Mã sản phẩm: BY183-2-CR
Đặt hàng tối thiểu: 5 Cái / Chẵn 5 Cái
Giá online: 223,808 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 04/08.
Tay nắm cửa chìm Buyoung 48.2x108.5 BY2-196-2.3 BK

Mã sản phẩm: BY2-196-23BK
Đặt hàng tối thiểu: 5 Cái / Chẵn 5 Cái
Giá online: 78,037 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 04/08.
Tay nắm cửa chìm Buyoung 48.2x108.5 BY2-196-3.0 BK

Mã sản phẩm: BY2-196-30BK
Đặt hàng tối thiểu: 5 Cái / Chẵn 5 Cái
Giá online: 89,817 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 04/08.
Tay nắm cửa chìm Buyoung 66x140 BY2-200 (Màu Đen)

Mã sản phẩm: BY2-200
Đặt hàng tối thiểu: 5 Cái / Chẵn 5 Cái
Giá online: 223,808 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 04/08.
Tay nắm dạng gập thép Buyoung 74x100 BY2-26-3

Mã sản phẩm: BY2-26-3
Đặt hàng tối thiểu: 5 Cái / Chẵn 5 Cái
Giá online: 75,094 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 04/08.
Tay nắm dạng gập inox 304 Buyoung 74x100 BY2-26-3S

Mã sản phẩm: BY2-26-3S
Đặt hàng tối thiểu: 2 Cái / Chẵn 2 Cái
Giá online: 280,496 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 04/08.
Tay nắm cửa chìm Buyoung 39x100 BY2-3

Mã sản phẩm: BY2-3
Đặt hàng tối thiểu: 5 Cái / Chẵn 5 Cái
Giá online: 223,808 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 04/08.
Tay nắm cửa chìm dạng tròn đen Buyoung BY2-370-BK

Mã sản phẩm: BY2-370-BK
Đặt hàng tối thiểu: 5 Cái / Chẵn 5 Cái
Giá online: 140,615 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 04/08.
Tay nắm cửa chìm dạng tròn crom Buyoung BY2-370-CR

Mã sản phẩm: BY2-370-CR
Đặt hàng tối thiểu: 5 Cái / Chẵn 5 Cái
Giá online: 140,615 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 04/08.
Tay nắm cửa chìm Buyoung 39x89 BY2-4

Mã sản phẩm: BY2-4
Đặt hàng tối thiểu: 5 Cái / Chẵn 5 Cái
Giá online: 173,009 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 04/08.
Tay nắm cửa chìm đen Buyoung 58x118 BY2-566-2-BK

Mã sản phẩm: BY2-566-2-BK
Đặt hàng tối thiểu: 5 Cái / Chẵn 5 Cái
Giá online: 329,085 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 04/08.
Tay nắm cửa chìm trong suốt Buyoung 58x118 BY2-566-2-TP

Mã sản phẩm: BY2-566-2-TP
Đặt hàng tối thiểu: 5 Cái / Chẵn 5 Cái
Giá online: 329,085 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 04/08.
Tay nắm cửa chìm Buyoung 64x109.5 BY2-6-NUT-HL

Mã sản phẩm: BY2-6-NUT-HL
Đặt hàng tối thiểu: 5 Cái / Chẵn 5 Cái
Giá online: 329,085 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 04/08.
Tay nắm cửa chìm Buyoung 62x95 BY2-6S

Mã sản phẩm: BY2-6S
Đặt hàng tối thiểu: 5 Cái / Chẵn 5 Cái
Giá online: 301,111 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 04/08.
Tay nắm dạng gập Buyoung 88x134 BY2-87-1

Mã sản phẩm: BY2-87-1
Đặt hàng tối thiểu: 2 Cái / Chẵn 2 Cái
Giá online: 653,017 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 04/08.
Tay nắm dạng gập Buyoung 78x120 BY2-87-2

Mã sản phẩm: BY2-87-2
Đặt hàng tối thiểu: 2 Cái / Chẵn 2 Cái
Giá online: 569,826 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 11:00 hôm nay.
Tay nắm cửa chìm đen Buyoung 31.7x83 BYBSE-1-BK

Mã sản phẩm: BYBSE-1-BK
Đặt hàng tối thiểu: 10 Cái / Chẵn 10 Cái
Giá online: 64,050 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 04/08.
Tay nắm cửa chìm crom Buyoung 31.7x83 BYBSE-1-CR

Mã sản phẩm: BYBSE-1-CR
Đặt hàng tối thiểu: 10 Cái / Chẵn 10 Cái
Giá online: 70,676 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 04/08.
Tay nắm cửa chìm màu trắng ngà Buyoung 31.7x83 BYBSE-1-IV

Mã sản phẩm: BYBSE-1-IV
Đặt hàng tối thiểu: 10 Cái / Chẵn 10 Cái
Giá online: 64,050 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 04/08.