BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Kích Thước (L2)

Kích Thước (L1)

Kích Thước (L)

Loại Sản Phẩm

Vật Liệu

Tay kẹp thanh tròn L110mm (UWANSS)

Tay kẹp thanh tròn L110mm (UWANSS)

MPN: HA11L110
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 233,310
10+ 209,979
50+ 186,648
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Tay kẹp thanh tròn L120mm (UWANSS)

Tay kẹp thanh tròn L120mm (UWANSS)

MPN: HA11L120
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 246,840
10+ 222,156
50+ 197,472
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Tay kẹp thanh tròn L125mm (UWANSS)

Tay kẹp thanh tròn L125mm (UWANSS)

MPN: HA11L125
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 253,660
10+ 228,294
50+ 202,928
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Tay kẹp thanh tròn L160mm (UWANSS)

Tay kẹp thanh tròn L160mm (UWANSS)

MPN: HA11L160
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 288,090
10+ 259,281
50+ 230,472
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Tay kẹp thanh tròn L200mm (UWANSS)

Tay kẹp thanh tròn L200mm (UWANSS)

MPN: HA11L200
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 329,230
10+ 296,307
50+ 263,384
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Tay kẹp thanh tròn L250mm (UWANSS)

Tay kẹp thanh tròn L250mm (UWANSS)

MPN: HA11L250
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 397,870
10+ 358,083
50+ 318,296
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 7 ngày