BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Xuất Xứ

Vật Liệu

Kích Thước (H)

Kích Thước (L)

Kích Thước (h)

Tay cầm nhôm phủ tĩnh điện 19mm (HHDF)

Tay cầm nhôm phủ tĩnh điện 19mm (HHDF)

MPN: HA02AA19
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 185,240
10+ 166,716
50+ 148,192
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Tay cầm nhôm phủ tĩnh điện 20mm (HHDF)

Tay cầm nhôm phủ tĩnh điện 20mm (HHDF)

MPN: HA02AA20
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 205,810
10+ 185,229
50+ 164,648
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Tay cầm nhôm phủ tĩnh điện 26mm (HHDF)

Tay cầm nhôm phủ tĩnh điện 26mm (HHDF)

MPN: HA02AA26
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 267,520
10+ 240,768
50+ 214,016
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Tay cầm nhôm đánh bóng mài 19mm (HDFL)

Tay cầm nhôm đánh bóng mài 19mm (HDFL)

MPN: HA02BA19
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 164,560
10+ 148,104
50+ 131,648
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Tay cầm nhôm đánh bóng mài 20mm (HDFL)

Tay cầm nhôm đánh bóng mài 20mm (HDFL)

MPN: HA02BA20
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 185,240
10+ 166,716
50+ 148,192
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Tay cầm nhôm đánh bóng mài 26mm (HDFL)

Tay cầm nhôm đánh bóng mài 26mm (HDFL)

MPN: HA02BA26
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 226,270
10+ 203,643
50+ 181,016
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Tay cầm nhôm đánh bóng 19mm (HDFA)

Tay cầm nhôm đánh bóng 19mm (HDFA)

MPN: HA02CA19
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 185,240
10+ 166,716
50+ 148,192
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Tay cầm nhôm đánh bóng 20mm (HDFA)

Tay cầm nhôm đánh bóng 20mm (HDFA)

MPN: HA02CA20
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 205,810
10+ 185,229
50+ 164,648
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Tay cầm nhôm đánh bóng 26mm (HDFA)

Tay cầm nhôm đánh bóng 26mm (HDFA)

MPN: HA02CA26
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 267,520
10+ 240,768
50+ 214,016
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Tay cầm nhôm đánh bòng mài L100mm (UADL)

Tay cầm nhôm đánh bòng mài L100mm (UADL)

MPN: HA05AL100
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 185,240
10+ 166,716
50+ 148,192
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Tay cầm nhôm đánh bòng mài L116mm (UADL)

Tay cầm nhôm đánh bòng mài L116mm (UADL)

MPN: HA05AL116
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 205,810
10+ 185,229
50+ 164,648
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Tay cầm nhôm đánh bòng mài L132mm (UADL)

Tay cầm nhôm đánh bòng mài L132mm (UADL)

MPN: HA05AL132
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 226,270
10+ 203,643
50+ 181,016
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Tay cầm nhôm đánh bòng mài L150mm (UADL)

Tay cầm nhôm đánh bòng mài L150mm (UADL)

MPN: HA05AL150
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 246,840
10+ 222,156
50+ 197,472
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Tay cầm nhôm đánh bòng mài L164mm (UADL)

Tay cầm nhôm đánh bòng mài L164mm (UADL)

MPN: HA05AL164
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 263,340
10+ 237,006
50+ 210,672
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Tay cầm nhôm đánh bòng mài L196mm (UADL)

Tay cầm nhôm đánh bòng mài L196mm (UADL)

MPN: HA05AL196
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 278,410
10+ 250,569
50+ 222,728
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Tay cầm nhôm phủ tĩnh điện L100mm (UADR)

Tay cầm nhôm phủ tĩnh điện L100mm (UADR)

MPN: HA05BL100
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 205,810
10+ 185,229
50+ 164,648
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Tay cầm nhôm phủ tĩnh điện L116mm (UADR)

Tay cầm nhôm phủ tĩnh điện L116mm (UADR)

MPN: HA05BL116
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 226,270
10+ 203,643
50+ 181,016
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Tay cầm nhôm phủ tĩnh điện L132mm (UADR)

Tay cầm nhôm phủ tĩnh điện L132mm (UADR)

MPN: HA05BL132
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 246,840
10+ 222,156
50+ 197,472
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Tay cầm nhôm phủ tĩnh điện L150mm (UADR)

Tay cầm nhôm phủ tĩnh điện L150mm (UADR)

MPN: HA05BL150
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 267,520
10+ 240,768
50+ 214,016
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Tay cầm nhôm phủ tĩnh điện L164mm (UADR)

Tay cầm nhôm phủ tĩnh điện L164mm (UADR)

MPN: HA05BL164
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 288,090
10+ 259,281
50+ 230,472
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 7 ngày