BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Bề Dày (m)

Size Ren

Khóa (s)

Xử Lý Bề Mặt

Loại Sản Phẩm

Tán Mỏng DIN439

Tán Mỏng DIN439

Tán Mỏng Mạ kẽm 7 màu DIN439 M10

Tán Mỏng Mạ kẽm 7 màu DIN439 M10

MPN: N21M1001D70
Danh mục: Tán Mỏng DIN439
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 0.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 con

Tồn kho: 500 con có sẵn

Xuất kho: trong 1 ngày

(Nếu mua nhiều hơn xuất kho trong 30 ngày)

Tán Mỏng Mạ kẽm 7 màu DIN439 M12

Tán Mỏng Mạ kẽm 7 màu DIN439 M12

MPN: N21M1201D70
Danh mục: Tán Mỏng DIN439
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 0.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 con

Tồn kho: 476 con có sẵn

Xuất kho: trong 1 ngày

(Nếu mua nhiều hơn xuất kho trong 25 ngày)

Tán Mỏng Thép Đen DIN439 M16

Tán Mỏng Thép Đen DIN439 M16

MPN: N21M1601D10
Danh mục: Tán Mỏng DIN439
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 0.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 con

Xuất kho: trong 30 ngày

Tán Lục Giác Đen 8.8  DIN 439 M20x2.5

Tán Lục Giác Đen 8.8 DIN 439 M20x2.5

MPN: N21M2001D10
Danh mục: Tán Mỏng DIN439
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 0.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 con

Xuất kho: trong 30 ngày

Tán Lục Giác Inox 304 DIN 439 M20x1.5 trái

Tán Lục Giác Inox 304 DIN 439 M20x1.5 trái

MPN: N21M2002H1L
Danh mục: Tán Mỏng DIN439
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 0.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 con

Xuất kho: trong 30 ngày

Tán Lục Giác Inox 304 DIN 439 M20x1.5 phải

Tán Lục Giác Inox 304 DIN 439 M20x1.5 phải

MPN: N21M2002H1R
Danh mục: Tán Mỏng DIN439
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 0.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 con

Xuất kho: trong 30 ngày

Tán Lục Giác Đen 8.8 DIN 439 M24x3.0

Tán Lục Giác Đen 8.8 DIN 439 M24x3.0

MPN: N21M2401D10
Danh mục: Tán Mỏng DIN439
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 0.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 con

Xuất kho: trong 30 ngày

Tán inox 304 DIN439 M30

Tán inox 304 DIN439 M30

MPN: N21M3001H00
Danh mục: Tán Mỏng DIN439
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 53,000.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 con

Xuất kho: trong 30 ngày