MECSU CO, LTD.
MECSU CO, LTD.
0286.657.2459
TRANG CHỦ GIỎ HÀNG ĐĂNG NHẬP

Set Screw DIN914 With Cone Point

BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Loại Sản Phẩm
Vật Liệu
Size Ren
Chiều Dài

LG Âm 12.9 đen DIN914 M10x20 Category: Set Screw DIN914 With Cone Point

LG Âm 12.9 đen DIN914 M10x20

B16M1001020D14F1
Số lượng Giá
1+ (Con) 5.000,00 ₫
Mua tối thiểu 25
Hàng nhập
Leadtime dự kiến
Liên hệ
LG Âm 12.9 đen DIN914 M12x25 Category: Set Screw DIN914 With Cone Point

LG Âm 12.9 đen DIN914 M12x25

B16M1201025D14F1
Số lượng Giá
1+ (Con) 2.964,00 ₫
Mua tối thiểu 25
Đang còn 284 Con
Leadtime dự kiến
Liên hệ
LG Âm 12.9 đen DIN914 M16x25 Category: Set Screw DIN914 With Cone Point

LG Âm 12.9 đen DIN914 M16x25

B16M1601025D14F1
Số lượng Giá
1+ (Con) 16.000,00 ₫
Mua tối thiểu 25
Đang còn 5 Con
Leadtime dự kiến
Liên hệ
LG Âm 12.9 đen DIN914 M20x65 Category: Set Screw DIN914 With Cone Point

LG Âm 12.9 đen DIN914 M20x65

B16M2001065D14F1
Số lượng Giá
1+ (Con) 60.000,00 ₫
Mua tối thiểu 10
Hàng nhập
Leadtime dự kiến
Liên hệ