MECSU CO, LTD.
MECSU CO, LTD.
0286.657.2459
TRANG CHỦ GIỎ HÀNG ĐĂNG NHẬP

Set Screw DIN913 With Flat (Đuôi Bằng)

BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Loại Sản Phẩm
Vật Liệu
Size Ren
Chiều Dài

LG Âm inox 304 DIN913 M3x20 Category: Set Screw DIN913 With Flat (Đuôi Bằng)

LG Âm inox 304 DIN913 M3x20

B16M0301020D13H0
Số lượng Giá
1+ (Con) 3.730,00 ₫
Mua tối thiểu 25
Hàng nhập
Leadtime dự kiến
Liên hệ
LG Âm inox 304 DIN913 M4x10 Category: Set Screw DIN913 With Flat (Đuôi Bằng)

LG Âm inox 304 DIN913 M4x10

B16M0401010D13H0
Số lượng Giá
1+ (Con) 500,00 ₫
500+ (Con) 325,00 ₫
5000+ (Con) 275,00 ₫
Mua tối thiểu 25
Hàng nhập
Leadtime dự kiến
15 ngày
LG Âm inox 304 DIN913 M4x20 Category: Set Screw DIN913 With Flat (Đuôi Bằng)

LG Âm inox 304 DIN913 M4x20

B16M0401020D13H0
Số lượng Giá
1+ (Con) 3.890,00 ₫
Mua tối thiểu 25
Hàng nhập
Leadtime dự kiến
Liên hệ
LG Âm inox 304 DIN913 M6x5 Category: Set Screw DIN913 With Flat (Đuôi Bằng)

LG Âm inox 304 DIN913 M6x5

B16M0601005D13H0
Số lượng Giá
1+ (Con) 17.000,00 ₫
Mua tối thiểu 25
Hàng nhập
Leadtime dự kiến
Liên hệ
LG Âm inox 304 DIN913 M6x6 Category: Set Screw DIN913 With Flat (Đuôi Bằng)

LG Âm inox 304 DIN913 M6x6

B16M0601006D13H0
Số lượng Giá
1+ (Con) 312,50 ₫
Mua tối thiểu 25
Đang còn 1200 Con
Leadtime dự kiến
Liên hệ
LG Âm inox 304 DIN913 M6x10 Category: Set Screw DIN913 With Flat (Đuôi Bằng)

LG Âm inox 304 DIN913 M6x10

B16M0601010D13H0
Số lượng Giá
1+ (Con) 1.200,00 ₫
100+ (Con) 780,00 ₫
1000+ (Con) 660,00 ₫
Mua tối thiểu 25
Đang còn 267 Con
Leadtime dự kiến
15 ngày
LG Âm inox 304 DIN913 M8x8 Category: Set Screw DIN913 With Flat (Đuôi Bằng)

LG Âm inox 304 DIN913 M8x8

B16M0801008D13H0
Số lượng Giá
1+ (Con) 60.000,00 ₫
Mua tối thiểu 10
Hàng nhập
Leadtime dự kiến
Liên hệ