BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả
Phích cắm bằng nhựa PCE 16A-250V-2P+E-IP44

Mã sản phẩm: F0511-S
Đặt hàng tối thiểu: 2 Cái / Chẵn 2 Cái
Giá online: 82,083 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Phích cắm bằng nhựa PCE 16A-250V-2P+E-IP54

Mã sản phẩm: F0511-SR
Đặt hàng tối thiểu: 2 Cái / Chẵn 2 Cái
Giá online: 82,083 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Phích cắm bằng nhựa PCE chịu va đập 16A-250V-2P+E-IP54

Mã sản phẩm: F0512-SR
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 114,511 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Ổ cắm âm có nắp PCE 16A-250V-2P+E-IP54 F105-0B

Mã sản phẩm: F105-0B
Đặt hàng tối thiểu: 2 Cái / Chẵn 2 Cái
Giá online: 68,910 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Ổ cắm âm có nắp PCE 16A-250V-2P+E-IP54 F1050-0B

Mã sản phẩm: F1050-0B
Đặt hàng tối thiểu: 2 Cái / Chẵn 2 Cái
Giá online: 68,910 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Đế nối cho ổ cắm âm PCE F106-0

Mã sản phẩm: F106-0
Đặt hàng tối thiểu: 2 Cái / Chẵn 2 Cái
Giá online: 89,178 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Ổ cắm nối bằng nhựa PCE màu đen 16A-250V-2P+E-IP20

Mã sản phẩm: F2510-S
Đặt hàng tối thiểu: 2 Cái / Chẵn 2 Cái
Giá online: 83,096 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Ổ cắm nối bằng nhựa PCE màu đỏ-đen 16A-250V-2P+E-IP20

Mã sản phẩm: F2510-SR
Đặt hàng tối thiểu: 2 Cái / Chẵn 2 Cái
Giá online: 83,096 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.