BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Phích cắm di động Schneider màu Đỏ 16A-400V-3P-IP44

Phích cắm di động Schneider màu Đỏ 16A-400V-3P-IP44

MPN: PKE16M434
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 173,030
10+ 162,648
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Phích cắm di động Schneider màu Đỏ 16A-400V-4P-IP44

Phích cắm di động Schneider màu Đỏ 16A-400V-4P-IP44

MPN: PKE16M435
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 204,175
4+ 191,925
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Phích cắm di động Schneider màu Xanh Dương 16A-230V-2P-IP67

Phích cắm di động Schneider màu Xanh Dương 16A-230V-2P-IP67

MPN: PKE16M723
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 365,093
4+ 343,188
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Phích cắm di động Schneider màu Đỏ 16A-400V-3P-IP67

Phích cắm di động Schneider màu Đỏ 16A-400V-3P-IP67

MPN: PKE16M734
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 417,868
4+ 392,796
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Phích cắm di động Schneider màu Đỏ 16A-400V-4P-IP67

Phích cắm di động Schneider màu Đỏ 16A-400V-4P-IP67

MPN: PKE16M735
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 446,417
4+ 419,633
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Phích cắm di động Schneider màu Xanh Dương 32A-230V-2P-IP44

Phích cắm di động Schneider màu Xanh Dương 32A-230V-2P-IP44

MPN: PKE32M423
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 263,006
4+ 247,225
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Phích cắm di động Schneider màu Đỏ 32A-400V-3P-IP44

Phích cắm di động Schneider màu Đỏ 32A-400V-3P-IP44

MPN: PKE32M434
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 301,938
4+ 283,822
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Phích cắm di động Schneider màu Đỏ 32A-400V-4P-IP44

Phích cắm di động Schneider màu Đỏ 32A-400V-4P-IP44

MPN: PKE32M435
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 310,589
4+ 291,954
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Phích cắm di động Schneider màu Xanh Dương 32A-230V-2P-IP67

Phích cắm di động Schneider màu Xanh Dương 32A-230V-2P-IP67

MPN: PKE32M723
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 488,810
2+ 459,482
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Phích cắm di động Schneider màu Đỏ 32A-400V-3P-IP67

Phích cắm di động Schneider màu Đỏ 32A-400V-3P-IP67

MPN: PKE32M734
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 521,686
2+ 490,385
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Phích cắm di động Schneider màu Đỏ 32A-400V-4P-IP67

Phích cắm di động Schneider màu Đỏ 32A-400V-4P-IP67

MPN: PKE32M735
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 568,404
2+ 534,300
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày