BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Ổ cắm nối PCE màu xanh 16A-230V-3P-6H-IP67

Ổ cắm nối PCE màu xanh 16A-230V-3P-6H-IP67

MPN: F2132-6
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 241,163
4+ 221,870
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm nối PCE màu đỏ 16A-400V-4P-6H-IP67

Ổ cắm nối PCE màu đỏ 16A-400V-4P-6H-IP67

MPN: F2142-6
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 267,004
4+ 245,644
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm nối PCE màu đỏ 16A-400V-5P-6H-IP67

Ổ cắm nối PCE màu đỏ 16A-400V-5P-6H-IP67

MPN: F2152-6
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 335,906
4+ 309,034
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm nối PCE màu xanh 32A-230V-3P-6H-IP67

Ổ cắm nối PCE màu xanh 32A-230V-3P-6H-IP67

MPN: F2232-6
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 344,520
4+ 316,959
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm nối PCE màu đỏ 32A-400V-4P-6H-IP67

Ổ cắm nối PCE màu đỏ 32A-400V-4P-6H-IP67

MPN: F2242-6
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 353,133
4+ 324,882
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm nối PCE màu đỏ 32A-400V-5P-6H-IP67

Ổ cắm nối PCE màu đỏ 32A-400V-5P-6H-IP67

MPN: F2252-6
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 383,277
4+ 352,615
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm nối PCE màu xanh-trắng 63A-230V-3P-6H-IP66/67

Ổ cắm nối PCE màu xanh-trắng 63A-230V-3P-6H-IP66/67

MPN: F233-6
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 766,557
2+ 705,233
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm nối PCE màu đỏ-trắng 63A-400V-4P-6H-IP66/67

Ổ cắm nối PCE màu đỏ-trắng 63A-400V-4P-6H-IP66/67

MPN: F234-6
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 783,783
2+ 721,081
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm nối PCE màu đỏ-trắng 63A-400V-5P-6H-IP66/67

Ổ cắm nối PCE màu đỏ-trắng 63A-400V-5P-6H-IP66/67

MPN: F235-6
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 801,010
2+ 736,929
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm nối PCE màu xanh-trắng 125A-230V-3P-6H-IP66/67

Ổ cắm nối PCE màu xanh-trắng 125A-230V-3P-6H-IP66/67

MPN: F243-6
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,679,535
2+ 1,545,172
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm nối PCE màu đỏ-trắng 125A-400V-4P-6H-IP66/67

Ổ cắm nối PCE màu đỏ-trắng 125A-400V-4P-6H-IP66/67

MPN: F244-6
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,774,278
2+ 1,632,336
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm nối PCE màu đỏ-trắng 125A-400V-5P-6H-IP66/67

Ổ cắm nối PCE màu đỏ-trắng 125A-400V-5P-6H-IP66/67

MPN: F245-6
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,903,473
2+ 1,751,195
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm nối PCE màu trắng 16A-24/42V-2P-10H-IP66/67

Ổ cắm nối PCE màu trắng 16A-24/42V-2P-10H-IP66/67

MPN: F3822-10F9V
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 320,348
4+ 294,720
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ống nối di động màu xanh dương Schneider 16A-230V-3P-IP67

Ống nối di động màu xanh dương Schneider 16A-230V-3P-IP67

MPN: PKF16M723
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 381,532
4+ 358,640
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ống nối di động màu đỏ Schneider 16A-400V-4P-IP67

Ống nối di động màu đỏ Schneider 16A-400V-4P-IP67

MPN: PKF16M734
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 428,250
4+ 402,555
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ống nối di động màu đỏ Schneider 16A-400V-5P-IP67

Ống nối di động màu đỏ Schneider 16A-400V-5P-IP67

MPN: PKF16M735
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 498,326
2+ 468,427
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ống nối di động màu xanh dương Schneider 32A-230V-3P-IP67

Ống nối di động màu xanh dương Schneider 32A-230V-3P-IP67

MPN: PKF32M723
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 539,854
2+ 507,463
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ống nối di động màu đỏ Schneider 32A-400V-4P-IP67

Ống nối di động màu đỏ Schneider 32A-400V-4P-IP67

MPN: PKF32M734
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 584,841
2+ 549,751
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ống nối di động màu đỏ Schneider 32A-400V-5P-IP67

Ống nối di động màu đỏ Schneider 32A-400V-5P-IP67

MPN: PKF32M735
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 635,886
2+ 597,733
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày