BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Ổ Cắm Locking Gắn Nổi Panasonic Màu Đen 20A-250V-3P

Ổ Cắm Locking Gắn Nổi Panasonic Màu Đen 20A-250V-3P

MPN: WK2320K
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 174,778
10+ 164,291
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Ổ Cắm Locking Gắn Nổi Panasonic Màu Đen 30A-250V-2P+Ground

Ổ Cắm Locking Gắn Nổi Panasonic Màu Đen 30A-250V-2P+Ground

MPN: WK2330
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 516,388
2+ 485,406
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Ổ Cắm Locking Gắn Nổi Panasonic Màu Đen 20A-250V-3P+Ground

Ổ Cắm Locking Gắn Nổi Panasonic Màu Đen 20A-250V-3P+Ground

MPN: WK2420K
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 270,112
4+ 253,905
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Ổ Cắm Locking Gắn Nổi Panasonic Màu Đen 30A-250V-3P+Ground

Ổ Cắm Locking Gắn Nổi Panasonic Màu Đen 30A-250V-3P+Ground

MPN: WK2430
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 575,972
2+ 541,414
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Ổ Cắm Đôi Có Dây Nối Đất Panasonic Màu Đỏ 15A-125V

Ổ Cắm Đôi Có Dây Nối Đất Panasonic Màu Đỏ 15A-125V

MPN: WN1518R
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 214,500
10+ 201,630
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày