BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Ổ cắm 3 chấu AC30

Ổ cắm 3 chấu AC30

MPN: AC30
Danh mục: Ổ Cắm 3 Chấu
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 49,005
20+ 44,105
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 5 ngày

Ổ cắm kéo dài Rạng Đông RD02/10A-3M (196x55x36) trắng xanh

Ổ cắm kéo dài Rạng Đông RD02/10A-3M (196x55x36) trắng xanh

MPN: RD02-10A-3M
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 109,060
5+ 100,335
20+ 95,972
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Ổ cắm kéo dài Rạng Đông RD02/10A-5M (196x55x36) trắng xanh

Ổ cắm kéo dài Rạng Đông RD02/10A-5M (196x55x36) trắng xanh

MPN: RD02-10A-5M
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 125,763
2+ 115,702
10+ 110,671
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Ổ cắm Schneider 10A-230V-3P-IP66

Ổ cắm Schneider 10A-230V-3P-IP66

MPN: S56SO310GY
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 579,651
2+ 544,872
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm Schneider 13A-230V-3P-IP66

Ổ cắm Schneider 13A-230V-3P-IP66

MPN: S56SO313GY
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 667,896
2+ 627,823
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm Schneider 15A-230V-3P-IP66

Ổ cắm Schneider 15A-230V-3P-IP66

MPN: S56SO315GY
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 972,429
2+ 914,083
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm Schneider 15A-230V-3P-IP66

Ổ cắm Schneider 15A-230V-3P-IP66

MPN: S56SO315RPGY
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,179,200
2+ 1,108,448
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm Schneider 20A-230V-3P-IP66

Ổ cắm Schneider 20A-230V-3P-IP66

MPN: S56SO320GY
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,140,268
2+ 1,071,852
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm Schneider 32A-230V-3P-IP66

Ổ cắm Schneider 32A-230V-3P-IP66

MPN: S56SO332GY
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,266,580
2+ 1,190,585
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm Schneider 32A-500V-4P-IP66

Ổ cắm Schneider 32A-500V-4P-IP66

MPN: S56SO432GY
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,522,664
2+ 1,431,304
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm Schneider 20A-500V-5P-IP66

Ổ cắm Schneider 20A-500V-5P-IP66

MPN: S56SO520GY
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,984,654
2+ 1,865,575
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm Schneider 32A-500V-5P-IP66

Ổ cắm Schneider 32A-500V-5P-IP66

MPN: S56SO532GY
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,984,654
2+ 1,865,575
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ Cắm Locking Gắn Âm Panasonic Màu Đen 15A-125V-2P+Ground

Ổ Cắm Locking Gắn Âm Panasonic Màu Đen 15A-125V-2P+Ground

MPN: WF2315WK
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 127,112
10+ 119,485
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Ổ Cắm Locking Gắn Âm Panasonic Màu Đen 20A-250V-3P

Ổ Cắm Locking Gắn Âm Panasonic Màu Đen 20A-250V-3P

MPN: WF2320WK
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 158,888
10+ 149,355
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Ổ Cắm Locking Gắn Âm Panasonic Màu Đen 30A-250V-2P+Ground

Ổ Cắm Locking Gắn Âm Panasonic Màu Đen 30A-250V-2P+Ground

MPN: WF2330B
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 397,222
4+ 373,389
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Ổ Cắm Locking Gắn Âm Panasonic Màu Đen 20A-250V-3P+Ground

Ổ Cắm Locking Gắn Âm Panasonic Màu Đen 20A-250V-3P+Ground

MPN: WF2420BK
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 254,222
4+ 238,969
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Ổ Cắm Locking Gắn Âm Panasonic Màu Đen 20A-250V-3P+Ground

Ổ Cắm Locking Gắn Âm Panasonic Màu Đen 20A-250V-3P+Ground

MPN: WF2420WK
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 254,222
4+ 238,969
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Ổ Cắm Locking Gắn Âm Panasonic Màu Đen 30A-250V-3P+Ground

Ổ Cắm Locking Gắn Âm Panasonic Màu Đen 30A-250V-3P+Ground

MPN: WF2430B
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 508,445
2+ 477,939
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Ổ Cắm Chuyên Dùng Panasonic Màu Đen 30A-250V-3P

Ổ Cắm Chuyên Dùng Panasonic Màu Đen 30A-250V-3P

MPN: WK1330
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 405,166
4+ 380,856
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Ổ Cắm Locking Gắn Nổi Panasonic Màu Đen 15A-125V-2P+Ground

Ổ Cắm Locking Gắn Nổi Panasonic Màu Đen 15A-125V-2P+Ground

MPN: WK2315K
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 148,562
10+ 139,648
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày