BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả
Ổ cắm 3 chấu AC30

Mã sản phẩm: AC30
Đặt hàng tối thiểu: 2 Cái / Chẵn 2 Cái
Giá online: 49,005 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 10/07.
Ổ cắm kéo dài Rạng Đông RD02/10A-3M (196x55x36) trắng xanh

Mã sản phẩm: RD02-10A-3M
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 109,060 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 08/07.
Ổ cắm kéo dài Rạng Đông RD02/10A-5M (196x55x36) trắng xanh

Mã sản phẩm: RD02-10A-5M
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 125,763 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 08/07.
Ổ cắm Schneider 10A-230V-3P-IP66

Mã sản phẩm: S56SO310GY
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 579,651 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Ổ cắm Schneider 13A-230V-3P-IP66

Mã sản phẩm: S56SO313GY
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 667,896 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Ổ cắm Schneider 15A-230V-3P-IP66

Mã sản phẩm: S56SO315GY
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 972,429 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Ổ cắm Schneider 15A-230V-3P-IP66

Mã sản phẩm: S56SO315RPGY
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 1,179,200 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Ổ cắm Schneider 20A-230V-3P-IP66

Mã sản phẩm: S56SO320GY
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 1,140,268 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Ổ cắm Schneider 32A-230V-3P-IP66

Mã sản phẩm: S56SO332GY
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 1,266,580 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Ổ cắm Schneider 32A-500V-4P-IP66

Mã sản phẩm: S56SO432GY
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 1,522,664 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Ổ cắm Schneider 20A-500V-5P-IP66

Mã sản phẩm: S56SO520GY
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 1,984,654 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Ổ cắm Schneider 32A-500V-5P-IP66

Mã sản phẩm: S56SO532GY
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 1,984,654 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Ổ Cắm Locking Gắn Âm Panasonic Màu Đen 15A-125V-2P+Ground

Mã sản phẩm: WF2315WK
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 141,941 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 08/07.
Ổ Cắm Locking Gắn Âm Panasonic Màu Đen 20A-250V-3P

Mã sản phẩm: WF2320WK
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 177,426 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 08/07.
Ổ Cắm Locking Gắn Âm Panasonic Màu Đen 30A-250V-2P+Ground

Mã sản phẩm: WF2330B
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 443,565 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 08/07.
Ổ Cắm Locking Gắn Âm Panasonic Màu Đen 20A-250V-3P+Ground

Mã sản phẩm: WF2420BK
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 283,883 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 08/07.
Ổ Cắm Locking Gắn Âm Panasonic Màu Đen 20A-250V-3P+Ground

Mã sản phẩm: WF2420WK
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 283,883 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 08/07.
Ổ Cắm Locking Gắn Âm Panasonic Màu Đen 30A-250V-3P+Ground

Mã sản phẩm: WF2430B
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 567,763 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 08/07.
Ổ Cắm Chuyên Dùng Panasonic Màu Đen 30A-250V-3P

Mã sản phẩm: WK1330
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 452,437 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 08/07.
Ổ Cắm Locking Gắn Nổi Panasonic Màu Đen 15A-125V-2P+Ground

Mã sản phẩm: WK2315K
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 165,893 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 08/07.