BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Ổ cắm 3 chấu AC30

Ổ cắm 3 chấu AC30

MPN: AC30
Danh mục: Ổ Cắm 3 Chấu
Mua với số lượng
(pcs)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
3+ 49,005
30+ 44,105
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 3 pcs
Đặt hàng chẵn: 3 pcs

Xuất kho: trong 5 ngày

Ổ cắm kéo dài Rạng Đông RD02/10A-3M (196x55x36) trắng xanh

Ổ cắm kéo dài Rạng Đông RD02/10A-3M (196x55x36) trắng xanh

MPN: RD02-10A-3M
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 109,060
2+ 100,335
10+ 95,972
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Ổ cắm kéo dài Rạng Đông RD02/10A-5M (196x55x36) trắng xanh

Ổ cắm kéo dài Rạng Đông RD02/10A-5M (196x55x36) trắng xanh

MPN: RD02-10A-5M
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 125,763
2+ 115,702
10+ 110,671
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Ổ cắm Schneider 10A-230V-3P-IP66

Ổ cắm Schneider 10A-230V-3P-IP66

MPN: S56SO310GY
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 555,698
2+ 522,356
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm Schneider 13A-230V-3P-IP66

Ổ cắm Schneider 13A-230V-3P-IP66

MPN: S56SO313GY
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 609,609
2+ 573,033
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm Schneider 15A-230V-3P-IP66

Ổ cắm Schneider 15A-230V-3P-IP66

MPN: S56SO315GY
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 932,246
2+ 876,311
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm Schneider 15A-230V-3P-IP66

Ổ cắm Schneider 15A-230V-3P-IP66

MPN: S56SO315RPGY
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,130,472
2+ 1,062,644
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm Schneider 20A-230V-3P-IP66

Ổ cắm Schneider 20A-230V-3P-IP66

MPN: S56SO320GY
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,040,897
2+ 978,444
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm Schneider 32A-230V-3P-IP66

Ổ cắm Schneider 32A-230V-3P-IP66

MPN: S56SO332GY
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,156,184
2+ 1,086,813
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm Schneider 32A-500V-4P-IP66

Ổ cắm Schneider 32A-500V-4P-IP66

MPN: S56SO432GY
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,390,074
2+ 1,306,670
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm Schneider 20A-500V-5P-IP66

Ổ cắm Schneider 20A-500V-5P-IP66

MPN: S56SO520GY
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,811,410
2+ 1,702,725
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm Schneider 32A-500V-5P-IP66

Ổ cắm Schneider 32A-500V-5P-IP66

MPN: S56SO532GY
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,811,410
2+ 1,702,725
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ Cắm Locking Gắn Âm Panasonic Màu Đen 15A-125V-2P+Ground

Ổ Cắm Locking Gắn Âm Panasonic Màu Đen 15A-125V-2P+Ground

MPN: WF2315WK
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 124,801
10+ 117,313
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Ổ Cắm Locking Gắn Âm Panasonic Màu Đen 20A-250V-3P

Ổ Cắm Locking Gắn Âm Panasonic Màu Đen 20A-250V-3P

MPN: WF2320WK
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 156,000
10+ 146,640
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Ổ Cắm Locking Gắn Âm Panasonic Màu Đen 30A-250V-2P+Ground

Ổ Cắm Locking Gắn Âm Panasonic Màu Đen 30A-250V-2P+Ground

MPN: WF2330B
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 390,000
5+ 366,600
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Ổ Cắm Locking Gắn Âm Panasonic Màu Đen 20A-250V-3P+Ground

Ổ Cắm Locking Gắn Âm Panasonic Màu Đen 20A-250V-3P+Ground

MPN: WF2420BK
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 249,600
5+ 234,624
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Ổ Cắm Locking Gắn Âm Panasonic Màu Đen 20A-250V-3P+Ground

Ổ Cắm Locking Gắn Âm Panasonic Màu Đen 20A-250V-3P+Ground

MPN: WF2420WK
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 249,600
5+ 234,624
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Ổ Cắm Locking Gắn Âm Panasonic Màu Đen 30A-250V-3P+Ground

Ổ Cắm Locking Gắn Âm Panasonic Màu Đen 30A-250V-3P+Ground

MPN: WF2430B
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 499,200
5+ 469,248
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Ổ Cắm Chuyên Dùng Panasonic Màu Đen 30A-250V-3P

Ổ Cắm Chuyên Dùng Panasonic Màu Đen 30A-250V-3P

MPN: WK1330
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 397,801
5+ 373,933
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Ổ Cắm Locking Gắn Nổi Panasonic Màu Đen 15A-125V-2P+Ground

Ổ Cắm Locking Gắn Nổi Panasonic Màu Đen 15A-125V-2P+Ground

MPN: WK2315K
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 145,860
10+ 137,108
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày